WD2000: Jak odzyskać tekst z dowolnego pliku

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 212274 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL212274
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisany konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” i sposób jego użycia do odzyskania uszkodzonych dokumentów.

Więcej informacji

Co to jest konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” umożliwia wyodrębnienie tekstu z dowolnego pliku. Plik nie musi być dokumentem programu Word.

Jakie informacje zostaną utracone po użyciu konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” ma pewne ograniczenia. Tracone jest formatowanie dokumentu oraz wszystkie dane inne niż tekstowe. Obiekty graficzne, pola, obiekty rysunkowe i podobne nie są konwertowane. Nagłówki, stopki, przypisy dolne, przypisy końcowe i pola tekstowe są jednak zachowywane w postaci tekstu prostego.

Mój dokument jest uszkodzony: Jak można odzyskać informacje?

Program Word 2000 udostępnia konwerter odzyskiwania tekstu z dowolnego pliku.

UWAGA: Po zmianie pola Pliki typu na Odzysk tekstu z dowolnego pliku w oknie dialogowym Otwórz (w menu Plik kliknij polecenie Otwórz), program Word zachowuje to ustawienie i korzysta z niego przy otwieraniu następnego dokumentu. Aby uniknąć takiego zachowania, po ukończeniu odzyskiwania uszkodzonego dokumentu, zresetuj pole Pliki typu, aby wskazywało na Dokumenty programu Word (*.doc).

Aby otworzyć dokument programu Word

Aby skorzystać z konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie zaznacz dokument.
  2. W polu Pliki typu zaznacz pozycję Odzysk tekstu z dowolnego pliku , a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Aby otworzyć plik, który nie jest dokumentem programu Word

Aby skorzystać z konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  2. Zaznacz kartę Ogólne.
  3. Kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Potwierdzanie konwersji przy otwieraniu pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
  5. Zaznacz plik do odzyskiwania i kliknij przycisk OK.
  6. W oknie dialogowym Konwertuj plik zaznacz pozycję Odzysk tekstu z dowolnego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Word dokona konwersji i odzyska cały tekst z dokumentu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 212274 - Ostatnia weryfikacja: 7 kwietnia 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbtshoot wd2000 kbdta kbfaq KB212274

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com