ID článku: 213367 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje dvě metody, které lze použít pro porovnání dat ve dvou sloupcích listu aplikace Microsoft Excel a vyhledání duplicitních položek.

Další informace

Metoda 1: Použití vzorce v listu

Chcete-li porovnat data ve dvou sloupcích pomocí vzorce v listu, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Excel.
 2. V novém listu zadejte následující hodnoty (sloupec B ponechejte prázdný):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 3. Do buňky B1 zadejte tento vzorec:
  =KDYŽ(JE.CHYBHODN(POZVYHLEDAT(A1;$C$1:$C$5;0));"";A1)
 4. Vyberte buňky B1:B5.
 5. V aplikaci Microsoft Office Excel 2003 a dřívějších verzích aplikace Excel klepněte na nabídku Úpravy, přejděte na podnabídku Vyplnit a klepněte na příkaz Dolů.

  V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 klepněte ve skupině Úpravy na položku Vyplnit a poté na položku Dolů.

  Duplicitní hodnoty se zobrazí ve sloupci B, jak uvádí následující příklad:
    A1: 1  B1:   C1: 3
    A2: 2  B2: 2  C2: 5
    A3: 3  B3: 3  C3: 8
    A4: 4  B4:   C4: 2
    A5: 5  B5: 5  C5: 0
  					

Metoda 2: Použití makra jazyka Visual Basic

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez jakékoli záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámený s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určité procedury, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet procedury podle konkrétních požadavků uživatele. Chcete-li porovnat data ve dvou sloupcích pomocí makra jazyka Visual Basic, postupujte podle následujícího příkladu:
 1. Spusťte aplikaci Excel.
 2. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 spusťte aplikaci Visual Basic Editor.
 3. V nabídce Insert (Vložit) klepněte na příkaz Module (Modul).
 4. V listu modulu zadejte následující kód:
  Sub Find_Matches()
    Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
    ' Nastavavení hodnoty CompareRange na rozsah pro
    ' porovnávání výběru.
    Set CompareRange = Range("C1:C5")
    ' Poznámka: Pokud se oblast porovnávání nachází v jiném sešitě
    ' nebo na jiném listu, použijte následující syntaxi:
    ' Set CompareRange = Workbooks("Sešit2"). _
    '  Worksheets("List2").Range("C1:C5")
    '
    ' Projít všechny buňky výběru a porovnat s každou
    ' buňkou v CompareRange.
    For Each x In Selection
      For Each y In CompareRange
        If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
      Next y
    Next x
  End Sub
  					
 5. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 se vraťte zpět do aplikace Excel.
 6. Zadejte následující hodnoty (sloupec B ponechejte prázdný):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 7. Vyberte oblast A1:A5.
 8. V aplikaci Microsoft Office Excel 2003 a dřívějších verzích aplikace Excel klepněte na nabídku Nástroje, přejděte na podnabídku Makro a klepněte na příkaz Makra.

  V aplikaci Microsoft Excel 2007 klepněte na kartu Vývojář a poté ve skupinovém rámečku Kód klepněte na tlačítko Makro.
 9. Klepněte na položku Find_Matches a potom na tlačítko Spustit.
Duplicitní hodnoty se zobrazí ve sloupci B. Shodné hodnoty budou uvedeny vedle prvního sloupce, jak je znázorněno zde:
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2: 2  C2: 5
  A3: 3  B3: 3  C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5: 5  C5: 0
				

Vlastnosti

ID článku: 213367 - Poslední aktualizace: 27. listopadu 2007 - Revize: 4.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbprogramming kbdtacode KB213367

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com