Cikk azonosítója: 213367 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A cikk két módszert mutat be, melyekkel összehasonlíthatók a Microsoft Excel-munkalapok két oszlopának adatai, és megkereshetők az ismétlődő bejegyzések.

További információ

1. módszer: Munkalapképlet használata

Ha két oszlop adatait munkalapképlet segítségével kívánja összehasonlítani, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el az Excel programot.
 2. Egy új munkalapon írja be a következő adatokat (a B oszlopot hagyja üresen):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 3. Írja be az alábbi képletet a B1 cellába:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Jelölje ki a B1:B5 cellatartományt.
 5. Microsoft Office Excel 2003 alkalmazásban és az Excel korábbi verzióiban mutasson a Szerkesztés menü Kitöltés pontjára, majd válassza a Lefelé lehetőséget.

  Microsoft Office Excel 2007 alkalmazásban kattintson a Szerkesztés csoport Kitöltés gombjára, majd válassza a Lefelé lehetőséget.

  Az ismétlődő számok a B oszlopban jelennek meg, az alábbi példában látható módon:
    A1: 1  B1:   C1: 3
    A2: 2  B2: 2  C2: 5
    A3: 3  B3: 3  C3: 8
    A4: 4  B4:   C4: 2
    A5: 5  B5: 5  C5: 0
  					

2. módszer: Visual Basic makró használata

A Microsoft csak szemléltetési célból ad közre programozási példákat, és azokra – beleértve a forgalomba hozhatóságot és az adott célra való megfelelőséget is – sem törvényi, sem más garanciát nem vállal. A cikkben ismertetettek alkalmazásához jártasnak kell lenni a szemléltetésre szolgáló programozási nyelvben, valamint az eljárások létrehozására és a velük kapcsolatos hibakeresésre szolgáló eszközök használatában. A Microsoft támogatási szakemberei segíthetnek az egyes eljárások működésének megértésében. E szakemberek ugyanakkor funkcióbővítési célból nem módosítják a példákat, és nem készítenek az egyéni igényeknek megfelelő eljárásokat. Ha Visual Basic makrót kíván használni a két oszlopban szereplő adatok összehasonlításához, kövesse az alábbi példa lépéseit:
 1. Indítsa el az Excel programot.
 2. Az ALT+F11 billentyűkombinációt lenyomva indítsa el a Visual Basic szerkesztőprogramot.
 3. Kattintson az Insert (Beszúrás) menü Module (Modul) parancsára.
 4. Írja be az alábbi kódot egy modullapon:
  Sub Find_Matches()
    Dim ÖsszehasonlításiTartomány As Variant, x As Variant, y As Variant
    ' A parancs az ÖsszehasonlításiTartomány változót a kijelöléssel összehasonlítandó tartománynak
    ' felelteti meg.
    Set ÖsszehasonlításiTartomány = Range("C1:C5")
    ' MEGJEGYZÉS: Ha az összehasonlítási tartomány egy másik munkafüzetben
    ' vagy munkalapon található, használja a következő szintaxist.
    ' Set ÖsszehasonlításiTartomány = Workbooks("Munka2"). _
    '  Worksheets("Munkafüzet2").Range("C1:C5")
    '
    ' A parancs a kijelölésben szereplő cellákat összehasonlítja
    ' az ÖsszehasonlításiTartomány változóval megadott tartományban lévő cellákkal.
    For Each x In Selection
      For Each y In ÖsszehasonlításiTartomány
        If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
      Next y
    Next x
  End Sub
  					
 5. Az ALT+F11 billentyűkombináció lenyomásával térjen vissza az Excel alkalmazásba.
 6. Írja be az alábbi adatokat (a B oszlopot hagyja üresen):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 7. Jelölje ki az A1:A5 cellatartományt.
 8. Excel 2003 alkalmazásban és az Excel korábbi verzióiban mutasson az Eszközök menü Makró pontjára, majd válassza a Makrók lehetőséget.

  Excel 2007 alkalmazásban kattintson a Fejlesztőeszközök fülre, majd kattintson a Kód csoportban a Makró gombra.
 9. Kattintson a Find_Matches elemre, majd az Indítás gombra.
Az ismétlődő számok a B oszlopban jelennek meg. Az egyező számok az első oszlopba kerülnek, az alábbiak szerint:
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2: 2  C2: 5
  A3: 3  B3: 3  C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5: 5  C5: 0
				

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 213367 - Utolsó ellenőrzés: 2007. november 27. - Verziószám: 4.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbprogramming kbdtacode KB213367
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com