วิธีโดยทางโปรแกรมทำการบันทึกแฟ้มไปยังไดรฟ์เครือข่ายใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 213641 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Excel 97 และรุ่นก่อนหน้า และ Microsoft Excel 98 Macintosh Edition และรุ่นก่อนหน้าของบทความนี้ ให้ดู141512.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Excel คุณสามารถบันทึกแฟ้มไปยังไดรฟ์ใด ๆ ที่คุณเขียน และลบสิทธิพิเศษ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ใน Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชันการบันทึกสมุดงานที่ใช้งานอยู่ และใช้ตัวแปรสำหรับชื่อแฟ้ม คุณสามารถใช้ตัวแปรจากนั้นActiveWorkbook.Nameคุณสมบัติ จากกล่องขาเข้าข้อมูล หรือ จากการอ้างอิงเซลล์

หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้เส้นทางแบบเต็มสำหรับชื่อแฟ้ม Microsoft Excel จะทราบตรงตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้ม หากเส้นทางไม่ได้ถูกกำหนด Microsoft Excel จะบันทึกแฟ้มไปยังไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือโฟลเดอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

แมโครตัวอย่าง 1

บันทึกสมุดงานที่ใช้งานอยู่กับตัวแปรไปยังเส้นทางที่ระบุ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้แมโครดังต่อไปนี้:
  Sub SaveWithVariable()
    Dim MyFile As String

    MyFile = ActiveWorkbook.Name
    ' Do not display the message about overwriting the existing file.
    Application.DisplayAlerts = False
    ' Save the active workbook with the name of the
    ' active workbook. Save it on the E drive to a folder called
    ' "User" with a subfolder called "JoeDoe."
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\User\JoeDoe\" & MyFile
    ' Close the workbook by using the following.
    ActiveWorkbook.Close
  End Sub
				

แมโครตัวอย่าง 2

ใช้ชื่อแฟ้มที่เก็บอยู่ในเซลล์ และบันทึกแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้แมโครดังต่อไปนี้:
  Sub SaveWithVariableFromCell()
    Dim SaveName As String
    SaveName = ActiveSheet.Range("A1").Text
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\User\JoeDoe\" & _
      SaveName & ".xls"
  End Sub
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 213641 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213641 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:213641

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com