Excel 2000: Het minimum en maximum schaal voor de y-as automatisch instellen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 213644 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In Microsoft Excel, kunt u instellen deMinimumenMaximumEigenschappen van de schaal y-waarden. Het voorbeeld in dit artikel worden de stappen beschreven die nodig zijn om een Microsoft Visual Basic for Applications-procedure de minimale en maximale waarden in uw gegevens bepaalt en stelt u de schaal op basis van deze waarden.

Meer informatie

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder garantie of impliciete, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeer taal worden opgespoord en de hulp programma's en procedures voor fout opsporing. Microsoft support professionals kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar ze zal niet deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke behoeften aanpassen.
Als u zoveel program meer ervaring hebt, kunt u contact opnemen met een Microsoft Certified Partner of Microsoft Advisory Services. Meer informatie vindt u op deze Microsoft-websites:

Microsoft Certified Partners-https://partner.Microsoft.com/Global/30000104

Microsoft Advisory Services-http://support.Microsoft.com/gp/advisoryservice

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de ondersteuningsopties die beschikbaar zijn en hoe u contact kunt opnemen met Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMSStelt het minimum- en maximum waarden voor de volgende Visual Basic-macro de schaal y-as in een grafiek aan de minimum- en maximum waarden van de gegevens gebruikt om de grafiek te maken.

Typ het volgende in een Visual Basic-moduleblad:
  Sub SetScaleToMinAndMaxValues()
   Dim ValuesArray(), SeriesValues As Variant
   Dim Ctr As Integer, TotCtr As Integer
   ' Uses the first chart on the active worksheet.
   With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart
     ' Note: Instead of the preceding line, you could use this line:
     '
     '  With ActiveChart
     '
     ' if you wanted to be able to run this macro on a chart sheet.
     ' Loops through all of the Series and retrieves the values
     ' and places them into an array named ValuesArray.
     For Each X In .SeriesCollection
      SeriesValues = X.Values
      ReDim Preserve ValuesArray(1 To TotCtr + UBound(SeriesValues))
      For Ctr = 1 To UBound(SeriesValues)
        ValuesArray(Ctr + TotCtr) = SeriesValues(Ctr)
        
      Next
      TotCtr = TotCtr + UBound(SeriesValues)
     Next
     ' Reset the minimum and maximum scale to the minimum and
     ' maximum values in the ValuesArray.
     .Axes(xlValue).MinimumScaleIsAuto = True
     .Axes(xlValue).MaximumScaleIsAuto = True
     .Axes(xlValue).MinimumScale = Application.Min(ValuesArray)
     .Axes(xlValue).MaximumScale = Application.Max(ValuesArray)
   End With
  End Sub
				

Met behulp van de Macro

 1. Selecteer het werk blad dat de grafiek bevat.
 2. Activeren van de macro, klikt u opMacroop deHulp programma'smenu en run deSetScaleToMinAndMaxValuesmacro.
De minimum- en maximum waarden van de y-as moet nu gelijk is aan de minimum- en maximum waarden van de gegevens.

Eigenschappen

Artikel ID: 213644 - Laatste beoordeling: zaterdag 2 november 2013 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213644 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 213644

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com