Τρόπος χρήσης του συστήματος, χρήστη και το αρχείο ονόματα αρχείων προέλευσης δεδομένων (DSN) στο Excel 2000 ή στο Excel 2002

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 213772 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση του Microsoft Office 97, αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα159557.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Microsoft Office περιέχει Open Database Connectivity (ODBC) προγράμματα οδήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα από άλλα προγράμματα. Αυτό το άρθρο περιγράφει τους διάφορους τύπους ονομάτων προέλευσης δεδομένων (DSN) που μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε στα προγράμματα του Microsoft Office, ειδικά στο Microsoft Excel.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office, ένα εικονίδιο ODBC που αντιπροσωπεύει τη διαχείριση ODBC είναι εγκατεστημένο στον πίνακα ελέγχου. Η διαχείριση ODBC σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε αρχεία προέλευσης δεδομένων ODBC. Στη Διαχείριση ODBC, μπορείτε να ορίσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τους τρεις ακόλουθους τύπους DSN:
 • DSN χρήστη
 • Σύστημα DSN
 • DSN αρχείου

DSN χρήστη

Το DSN χρήστη είναι ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων που αφορούν το χρήστη. Ένα DSN χρήστη αποθηκεύεται τοπικά, αλλά είναι διαθέσιμες μόνο σε χρήστη που δημιουργεί. DSN χρήστη που δεν χρησιμοποιούνται από το Microsoft Query. Εάν χρησιμοποιήσετε τις εντολές του Microsoft Jet, ODBC ή Structured Query Language (SQL) και παρακάμπτουν το Microsoft Query, απαιτούνται τα DSN χρήστη. DSN χρήστη αποθηκεύονται στο μητρώο των Windows, κάτω από το ακόλουθο κλειδί:
Αρχεία προέλευσης δεδομένων HKEY_CURRENT_USER\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc

Σύστημα DSN

Σε αντίθεση με ένα DSN χρήστη, ένα σύστημα DSN δεν είναι συγκεκριμένο χρήστη. Ένα σύστημα DSN είναι αποθηκευμένη τοπικά και δεν είναι αποκλειστικά για ένα συγκεκριμένο χρήστη. Οποιοσδήποτε χρήστης που συνδέεται σε έναν υπολογιστή που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προέλευσης δεδομένων να χρησιμοποιήσετε ένα DSN συστήματος. Ορισμένα προγράμματα, όπως το Microsoft SQL Server ή Microsoft Internet Information Server (IIS), απαιτείται ένα DSN συστήματος. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το DSN στο διακομιστή όπου βρίσκεται το πρόγραμμα. Αποθηκεύονται τα DSN συστήματος στα Windows το μητρώο, κάτω από το ακόλουθο κλειδί:
Αρχεία προέλευσης δεδομένων HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc

DSN αρχείου

Το DSN αρχείου δημιουργείται τοπικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού με άλλους χρήστες. Το DSN αρχείου είναι βασίζεται σε αρχείο, γεγονός που σημαίνει ότι το αρχείο .dsn περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Σημειώστε ότι πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ODBC τοπικά, για να χρησιμοποιήσετε ένα DSN αρχείου. Το Microsoft Query χρησιμοποιεί το αρχείο DSN, αλλά το Microsoft Jet και ODBC δεν χρησιμοποιούν τα DSN αρχείου.

Τα DSN αρχείων αποθηκεύονται από προεπιλογή για τις πηγές Files\Odbc\Data Files\Common προγράμματος φακέλου. Το αρχείο DSN δεν αποθηκεύονται στο μητρώο των Windows. Το αρχείο .dsn είναι ένα αρχείο κειμένου που μπορείτε να προβάλετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο της Microsoft.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέεστε σε ένα υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το Microsoft Query, εμφανίζονται μόνο τα διαθέσιμα File DSN που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν τον υπολογιστή. Το Microsoft Query δεν εμφανίζει χρήστης ή σύστημα DSN. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο DSN που οδηγεί σε ένα DSN συστήματος.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο DSN που οδηγεί σε ένα DSN συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο της Microsoft, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες δύο γραμμές σε ένα νέο έγγραφο
  [ODBC]DSN = MySysDSN
  όπου "MySysDSN" είναι το όνομα του ένα υπάρχον DSN συστήματος που έχετε εγκαταστήσει στο εργαλείο ODBC στον πίνακα ελέγχου.
 2. Κάντε κλικΑποθήκευση (Save)Στο διακομιστήFILEμενού και πληκτρολογήστε ένα όνομα που περιλαμβάνει ένα αρχείο .dsn όνομα επέκτασης για το DSN αρχείου, για παράδειγμα, το παρακάτω είναι ένα έγκυρο όνομα:
  "DBase4.dsn"
  Συμπεριλάβετε τα εισαγωγικά για να βεβαιωθείτε ότι η επέκταση ονόματος αρχείου .dsn έχει προστεθεί σωστά.
Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε ένα DSN αρχείου, με άλλους χρήστες. Για να το κάνετε αυτό, κάνετε κοινή χρήση του φακέλου στον οποίο .dsn είναι αποθηκευμένο το αρχείο ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείοStart, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕξερευνήστε.
 2. Ανοίξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία .dsn. Από προεπιλογή, αυτό είναι το φάκελο Program Files\Common Files\Odbc\Data προελεύσεις.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΚοινή χρήση. Στο διακομιστήΚοινή χρήσηκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίΚοινή χρήση ως, πληκτρολογήστε το όνομα για το φάκελο τουΌνομα κοινόχρηστου στοιχείουπλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικOk.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε χρήστης πρέπει να εγκαταστήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ODBC (το πρόγραμμα οδήγησης που αναφέρεται στο αρχείο DSN) στον υπολογιστή για το DSN αρχείου για να λειτουργήσουν σωστά.

Δείγμα μακροεντολής για την επιστροφή δεδομένων εξωτερικής προέλευσης στο Microsoft Excel


Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Εάν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία προγραμματισμού, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με κάποιον πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft (Microsoft Certified Partner) ή να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες Microsoft Advisory Services. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε αυτές τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Πιστοποιημένοι συνεργάτες της Microsoft -https://partner.microsoft.com/global/30000104

Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Microsoft-http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες και τον τρόπο επικοινωνίας με τη Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

Το παρακάτω Microsoft Excel μακροεντολή Visual Basic for Applications να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα χρήστη ή σύστημα DSN για να ανακτήσετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας. Το δείγμα DSN που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη μακροεντολή είναι MyDSN. Αναφέρεται η Microsoft Access το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.mdb στο φάκελο Program Files\Microsoft Office\Office\Samples. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε MyDSN ως χρήστης ή σύστημα DSN, αλλά δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως όνομα αρχείου DSN.
Sub Get_Data()
  'Define SQL query string to get the CategoryName field from
  'the Category table.
  sqlstring = "SELECT CategoryName FROM Categories"
  'Define connection string and reference File DSN.
  connstring = "ODBC;DSN=MyDSN"
  'Create QueryTable in worksheet beginning with cell C1.
  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _
    Destination:=Range("C1"), Sql:=sqlstring)
    .Refresh
  End With
End Sub
				

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπίΒοήθεια για το Microsoft ExcelΣτο διακομιστήΒοήθεια (Help)μενού, πληκτρολογήστετρόποι ανάκτησης δεδομένων από μια εξωτερική βάση δεδομένωνο Βοηθός του Office ή της "Οδηγός απαντήσεων" και στη συνέχεια κάντε κλικΑναζήτησηΓια να προβάλετε το θέμα.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 213772 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbquery kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213772 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:213772

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com