Excel'de metin, karakter ve sözcük yinelemelerini sayan formüllerin açıklaması

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 213889 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Bu makalede, aşağıdaki değerleri hesaplayan formüller yer alır ve açıklanır:
 • Bir hücre aralığındaki metin dizesinin yineleme sayısı.
 • Bir hücredeki karakter yinelemesi sayısı.
 • Bir hücre aralığındaki karakterin yineleme sayısı.
 • Bir hücredeki bir karakterle ayrılmış sözcük (veya metin dizesi) sayısı.

Daha fazla bilgi

Bir Aralıktaki Metin Dizesinin Yineleme Sayısını Hesaplayan Formül

=SUM(LEN(aralık)-LEN(SUBSTITUTE(aralık,"metin","")))/LEN("metin")
Burada aralık, söz konusu hücre aralığıdır ve "metin" yerine de saymak istediğiniz metin dizesi kullanılır.

Not Yukarıdaki formülün bir dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Windows için Excel'de bir formülü dizi olarak girmek için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Macintosh için Excel'de bir formülü dizi olarak girmek için COMMAND+RETURN tuşlarına basın.

Formülün metin dizesi uzunluğuna bölünmesi gerekir; çünkü aralığın karakter uzunluğu toplamı, metin dizesinin her yinelemesinin katları olarak azalır. Bu formül, bir hücredeki sözcük sayısını hesaplayan formül dışında bu makalede açıklanan sonraki formüllerin yerine kullanılabilir.

Örnek 1: Bir Aralıktaki Metin Dizesinin Yineleme Sayısını Hesaplama

 1. Excel'i başlatın ve yeni bir çalışma kitabı açın.
 2. Sayfa1'e aşağıdakileri yazın:
  A1: Meyve
  A2: elma,elma
  A3: portakal
  A4: elma,portakal
  A5: üzüm
  A6: portakal,üzüm
  A7: üzüm, elma
  A8: =SUM(LEN(A2:A7)-LEN(SUBSTITUTE(A2:A7,"elma","")))/LEN("üzüm")
  					
A8 hücresinin değeri 4'tür, çünkü bu aralıkta "elma" metni dört kez görülmektedir.

Bir Hücredeki Tek Bir Karakterin Yineleme Sayısını Hesaplayan Formül

=LEN(hücre_başvurusu)-LEN(SUBSTITUTE(hücre_başvurusu,"a",""))
Burada hücre_başvurusu, hücre başvurusudur ve "a" yerine de saymak istediğiniz karakter kullanılır.

Not Bu formülün bir dizi formülü olarak girilmesi gerekmez.

Örnek 2: Bir Hücredeki Karakter Yinelemesi Sayısını Hesaplama

Önceki örnekteki verileri kullanarak, A7 hücresinde "ü" karakterinin yineleme sayısını hesaplamak istediğinizi varsayalım. A9 hücresine aşağıdaki formülü yazın:
A9: =LEN(A7)-LEN(SUBSTITUTE(A7,"ü",""))
A9 hücresinin değeri 2'dir, çünkü "p" karakteri A7 hücresinde iki kez görülmektedir.

Bir Aralıktaki Tek Bir Karakterin Yineleme Sayısını Hesaplayan Formül

=SUM(LEN(aralık)-LEN(SUBSTITUTE(aralık,"a","")))
Burada aralık, söz konusu hücre aralığıdır ve "a" yerine de saymak istediğiniz karakter kullanılır.

Not Yukarıdaki formülün bir dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Excel'de bir formülü dizi olarak girmek için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın.

Örnek 3: Bir Aralıktaki Karakter Yinelemesi Sayısını Hesaplama

Önceki örnekteki verileri kullanarak, A2:A7 aralığındaki "ü" karakterinin yineleme sayısını hesaplamak istediğinizi varsayalım. A10 hücresine aşağıdaki formülü yazın:
A10: =SUM(LEN(A2:A7)-LEN(SUBSTITUTE(A2:A7,"ü","")))
Not Yukarıdaki formülün bir dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Excel'de bir formülü dizi olarak girmek için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın.

A10 hücresinin değeri 6'dır, çünkü "ü" karakteri A2:A7 aralığında altı kez görülmektedir.

Bir Hücredeki Bir Karakterle Ayrılmış Sözcük Sayısını Hesaplama Formülü

=IF(LEN(TRIM(hücre_başvurusu))=0,0,LEN(hücre_başvurusu)-LEN(SUBSTITUTE(hücre_başvurusu,karakter,""))+1)
Burada hücre_başvurusu, hücre başvurusu ve karakter de sözcükleri ayıran karakterdir.

Not Yukarıdaki formülde boşluk yoktur; formülü bu blgeye sığdırmak için birden çok satır kullanılmıştır. Hücreye yazarken boşluk kullanmayın. Bu formülün bir dizi formülü olarak girilmesi gerekmez.

Örnek 4: Bir Hücrede Boşlukla Ayrılmış Sözcük Sayısını Hesaplama

Bir hücrede boşluk karakteriyle ayrılmış sözcük sayısını hesaplamak için şu adımları izleyin:
 1. Excel'i başlatın ve yeni bir çalışma kitabı açın.
 2. Sayfa1'e aşağıdakileri yazın:
  A1: Araba çok hızlı gidiyordu
  A2: =IF(LEN(TRIM(A1))=0,0,LEN(TRIM(A1))-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))+1)
A2 hücresindeki formül 4 değeri döndürür; dize, boşlukla ayrılmış dört sözcük içermektedir. Sözcüklerin birden çok boşluk karakteriyle ayrılmış olması veya sözcüklerin başında ve sonunda boşluk bulunması önemli değildir. TRIM işlevi, hücre metnindeki ek boşluk karakterlerini ve sözcüklerin başındaki ve sonundaki boşluk karakterlerini kaldırır.

Excel'de, bir hücredeki veya hücre aralığındaki belirli bir karakterin yineleme sayısını hesaplayan bir makro da kullanabilirsiniz.

Referanslar

Metnin yinelemesini sayma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
89794 Visual Basic for Applications kullanarak Excel'de seçili alandaki bir karakterin yineleme sayısını hesaplama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Özellikler

Makale numarası: 213889 - Last Review: 29 Ocak 2008 Salı - Gözden geçirme: 5.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Macintosh
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Anahtar Kelimeler: 
kbhowto kbinfo kbformula KB213889

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com