ID на статията: 213904 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

Симптоми

В Microsoft Excel 2003, когато форматирате клетка или диапазон от клетки, може да получите следното съобщение за грешка:

Твърде много различни формати на клетки.
 
Excel се натъкна на грешка и трябваше да премахне форматиране, за да избегне повреждане на работната книга.

В Microsoft Excel 2013, 2010, или 2007, файловете може да покажат следното съобщение за грешка:

Excel е намерил нечетимо съдържание във файла

Други сценарии, които са асоциирани със стилове са:

1. Когато отваряте файл, цялото форматиране е изчезнало.

2. Размерът на файла нараства след копиране и поставяне между работни книги

3. Невъзможност за поставяне:

Microsoft Excel показва

"Microsoft Excel не може да постави данни"
 
Всички опции от менюто за "Поставяне" или прекият път Ctrl+V са пренебрегнати и не показват резултати, въпреки, че клипбордът не е празен.


Причина

Този проблем се получава, когато работната книга съдържа повече от около 4 000 различни комбинации за формати на клетка в Excel 2003 или 64 000 в Excel 2007 и по-нов. Комбинация се дефинира като уникален набор от форматирани елементи, които се прилагат към клетка. Комбинацията включва всички видове форматиране на шрифт (например: шрифт, размер на шрифт, курсив, получер и подчертаване), граници (например: местоположение, тегло и цвят), шарки на клетки, форматиране на числа, подравняване и защита на клетка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако две или повече клетки споделят същото форматиране, те използват една комбинация за форматиране. Обаче, ако има някакви разлики във форматирането между клетките, всяка клетка използва различна комбинация.

В Excel преброяването на стиловете може да се увеличи, когато се копира между работните книги, защото се копират потребителски стилове.

Работна книга, която съдържа повече от 4 000 стила, може да се отвори в Excel 2007 и по-нов (поради увеличеното ограничение за форматиране), но дава грешка в Excel 2003.

Разрешение

1. За да предотвратите дублиране на вградени стилове при копиране, уверете се, че разполагате с инсталирани най-нови актуализации за Excel от Windows Update.

2. Следните статии от Базата знания позволяват забраната на копиране на потребителски стилове между работни книги при наличие на един екземпляр от Excel, когато премествате или копирате работна книга. Инсталиране и добавяне на ключ от системния регистър в следната статия.

В Excel 2007 неизползваните стилове се копират от една работна книга в друга работна книга


3. За да почистите работните книги, които вече разполагат с много на брой стилове, изпълнете едно от следните:

Формати на Excel (xlsx, xlsm)
XLStylesTool


Двоични формати на Excel (xls, xlsb) или защитени с пароли/шифровани работни книги.

4. Опростяване на форматирането в работните ви книги. Например, следните са предложения за опростяване на форматирането: 
  • Използвайте стандартен шрифт. Използването на същия шрифт за всички клетки намалява броя на комбинациите за форматиране.
  • Ако използвате граници в работна книга, ги използвайте постоянно.

    ЗАБЕЛЕЖКА: Ако приложите граница към дясната страна на клетка, не е необходимо да прилагате граница към лявата страна на клетката, която е отдясно, защото границите се застъпват.
  • Ако прилагате шарки към клетките, премахнете шарките като щракнете върху Без цвят в раздела Шарки на диалоговия прозорец Форматиране на клетки.
  • Използвайте стилове, за да стандартизирате форматирането, което е използвано навсякъде в работната книга.
ЗАБЕЛЕЖКА: След като опростите или стандартизирате форматирането в работната книга, запишете, затворете и после пак отворете работната книга преди да приложите допълнително форматиране на клетката.Допълнителна информация

В повечето случаи, ограничението от около 4 000 различни форматиращи комбинации за единична работна книга е достатъчно. Този проблем е вероятно да се прояви, само когато работната книга съдържа голям брой работни листи, които използват различно форматиране, или когато голям брой клетки са форматирани различно.
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 213904 - Последна рецензия: 26 февруари 2013 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2003
Ключови думи: 
dftsdahomeportal kberrmsg kbprb KB213904

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com