Article ID: 213904 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

ב- Microsoft Excel 2003, בעת עיצוב תא או טווח של תאים, עשויה להופיע הודעת השגיאה הבאה: 

עיצובי תא שונים רבים מדי.
 
אירעה שגיאה ב- Excel ומספר עיצובים הוסרו כדי להימנע מפגימת חוברת העבודה.

ב- Microsoft Excel 2013, 2010 או 2007, קבצים עשויים לגרום להופעת הודעת השגיאה הבאה:

Excel מצא תוכן שאינו ניתן לקריאה בקובץ

תרחישים אחרים הקשורים לסגנונות:

1. בעת פתיחת קובץ, כל העיצוב חסר.

2. לאחר העתקה והדבקה בין חוברות עבודה, הקובץ גדל

3. אי יכולת לבצע הדבקה:

Microsoft Excel מציג

?ל- Microsoft Excel אין אפשרות להדביק את הנתונים?
 
המערכת מתעלמת מכל פקודות התפריט עבור ?הדבק? או מקיצור לוח המקשים Ctrl-V ופקודות אלה אינן מפיקות כל תוצאה למרות שהלוח אינו ריק.


סיבה

בעיה זו מתרחשת כאשר חוברת העבודה מכילה למעלה מכ- 4,000 שילובים שונים של עיצובי תאים ב- Excel 2003, או 64,000 ב- Excel 2007 ומעלה. שילוב מוגדר כמערך ייחודי של רכיבי עיצוב המוחלים על תא. שילוב כולל את כל עיצוב הגופן (לדוגמה: צורת הגופן, גודל הגופן, נטוי, מודגש וקו תחתון), גבולות (לדוגמה: מיקום, עובי וצבע), תבניות תא, עיצוב מספרים, יישור והגנת תא.

הערה: אם שני תאים או יותר חולקים עיצוב זהה, הם משתמשים בשילוב עיצוב אחד. עם זאת, אם יש הבדלים בעיצוב בין התאים, כל תא משתמש בעיצוב שונה.

ב- Excel, ספירת הסגנונות עשויה לגדול בעת העתקה בין חוברות עבודה מאחר שמועתקים גם סגנונות מותאמים אישית.

חוברת המכילה למעלה מ- 4,000 סגנונות יכולה להיפתח ב- Excel 2007 ומעלה (הודות להגדלת המגבלה על עיצוב) אך לגרום לשגיאה ב- Excel 2003.

פתרון הבעיה

1. כדי למנוע שכפול של סגנונות מוכללים בעת העתקה שלהם, ודא שהעדכונים החדשים ביותר עבור Excel הותקנו מ- Windows Update. 

2. מאמרי מאגר הידע (KB) שלהלן מתארים את אופן ההפיכה של העתקת סגנונות מותאמים אישית בין חוברות עבודה במופע יחיד של Excel ללא זמינה בעת העברה או העתקה של חוברת עבודה. התקן והוסף מפתח רישום במאמר הבא.

סגנונות שאינם בשימוש מועתקים מחוברת עבודה אחת לחוברת עבודה אחרת ב- Excel 2007


3. כדי לנקות חוברות עבודה שכבר כוללות סגנונות רבים, הפעל אחד מהבאים:

תבניות Excel (xlsx, xlsm)
XLStylesTool


תבניות Excel בינאריות (xls, xlsb) או חוברות עבודה המוגנות באמצעות סיסמה/מוצפנות.
תוספת הסרת סגנונות

4. הפשטת העיצוב בחוברות העבודה שלך. לדוגמה, להלן הצעות להפשטת העיצוב: 
  • השתמש בגופן סטנדרטי. שימוש באותו גופן עבור כל התאים מפחית את מספר שילובי העיצוב.
  • אם אתה משתמש בגבולות בגליון עבודה, השתמש בהם באופן עקבי.

    הערה: אם אתה מחיל גבול על הצד הימני של תא, אין צורך להחיל גבול על הצד השמאלי של התא שמימינו מאחר שהגבולות חופפים.
  • אם אתה מחיל תבניות על התאים, הסר את התבניות על-ידי לחיצה על ללא צבע בכרטיסיה תבניות בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים.
  • השתמש בסגנונות כדי לאחד את העיצוב המשמש ברחבי חוברת העבודה.
הערה: לאחר הפשטה או איחוד של העיצוב של חוברת העבודה, שמור, סגור ואז פתח שוב את חוברת העבודה בטרם תחיל עיצוב נוסף על תאים.מידע נוסף

במרבית המקרים, המגבלה של כ- 4,000 שילובי עיצוב שונים עבור חוברת עבודה יחידה מספיקה. בעיה זו צפויה להתרחש רק במקרים שבהם חוברת העבודה מכילה מספר גדול של גליונות עבודה שבהם נעשה שימוש בעיצוב שונה, או כאשר ישנו מספר גדול של תאים המעוצבים באופן שונה.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 213904 - Last Review: יום שלישי 26 פברואר 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2003
מילות מפתח 
dftsdahomeportal kberrmsg kbprb KB213904

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com