Cikk azonosítója: 213904 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

Ha egy cellát vagy cellatartományt formáz a Microsoft Excel 2003 programban, a következő hibaüzenet jelenhet meg: 

Túl sok különböző cellaformátum szerepel.
 
Az Excel hibát észlelt, és el kellett távolítania bizonyos formázásokat a munkafüzet sérülésének elkerülése érdekében.

A Microsoft Excel 2013, 2010 vagy 2007 programokban a fájlok a következő hibaüzenetet okozhatják:

Az Excel olvashatatlan tartalmat talált a fájlban.

A stílusokkal kapcsolatos egyéb forgatókönyvek:

1. Egy fájl megnyitásakor annak minden formázása eltűnik.

2. Az egyik munkafüzetből a másikba történő másolás és beillesztés után a fájl mérete megnő

3. Nem lehetséges a beillesztés:

A Microsoft Excel a következőt jeleníti meg:

„A Microsoft Excel nem tudja beilleszteni az adatokat”
 
Az összes „Beillesztés” menüelem vagy a Ctrl-V billentyűparancsot figyelmen kívül hagyja a rendszer, és annak ellenére nem járnak eredménnyel, hogy a vágólap nem üres.


Oka

A probléma akkor lép fel, ha a munkafüzet több mint körülbelül 4000 különböző cellaformátum-kombinációt tartalmaz az Excel 2003, vagy több mint 64 000 kombinációt az Excel 2007 és újabb programokban. A kombináció egy cellára alkalmazott formázási elemek egyedi készlete. Egy kombinációba beletartozik a betűtípus formázása (például: betűcsalád, betűméret, dőlt és félkövér szedés és aláhúzás), a szegélyek (például: hely, vastagság és szín), cellaminták, számformázás, igazítás és a cellavédelem.

MEGJEGYZÉS: Ha két vagy több cella pontosan ugyanolyan formázást kapott, akkor ugyanazt a formázási kombinációt alkalmazzák. De, ha bármilyen különbség van a cellák formázásában, akkor az egyes cellák különböző kombinációt használnak.

Az Excel programban a stílusok száma növekedhet, amikor az egyik munkafüzetből a másikba másol, mivel ekkor az egyéni stílusok másolása is megtörténik.

Egy olyan munkafüzet, amely több mint 4000 stílust tartalmaz, az Excel 2007-es vagy újabb verziójában megnyitható (mivel nagyobb a formázások kerete), de az Excel 2003 programban hibát okozhat.

A megoldás

1. A beépített stílusok megkettőzésének megelőzése érdekében másoláskor bizonyosodjon meg róla, hogy rendelkezik az Excel a Windows Update webhelyről származó legújabb frissítéseivel. 

2. A Tudásbázis következő cikkei lehetővé teszik az egyéni stílusok egyik munkafüzetről a másikra történő másolását az Excel egyazon példányán belül a munkalap áthelyezésekor vagy másolásakor. Telepítse és adja hozzá a következő cikkben található beállításkulcsot. 

Nem használt stílusok másolása az egyik munkafüzetből egy másikba az Excel 2007 programban


3. A számos stílussal rendelkező munkafüzetek megtisztítása érdekében futtassa a következők egyikét:

Excel-formátumok (xlsx, xlsm)
XLStylesTool


Bináris Excel-formátumok (xls, xlsb) vagy jelszóval védett/titkosított munkafüzetek.
Stílusok eltávolítása beépülő modul

4. A formázások egyszerűsítése a munkafüzetekben. Például a következő javaslatok segíthetnek a formázás leegyszerűsítésében: 
  • Használjon szabványos betűtípust. Ha egyazon betűtípust használ az összes cellában, azzal csökkenti a formázási kombinációk számát.
  • Ha szegélyeket használ egy munkalapon, akkor következetesen használja azokat.

    MEGJEGYZÉS: Ha szegélyt alkalmaz egy cella jobb oldalára, nem feltétlenül szükséges szegélyt alkalmaznia a tőle jobbra fekvő cella bal oldalára, mivel a szegélyek fedik egymást.
  • Ha mintázatokat alkalmaz a cellákra, távolítsa el azokat a Cellák formázása párbeszédablak Mintázat lapjának Nincs szín elemére kattintva.
  • Stílusok használatával szabványosíthatja az egész munkafüzetben használ formázást.
MEGJEGYZÉS: A munkafüzet formázásának egyszerűsítése vagy szabványosítása után mentse el, zárja be, majd nyissa meg újból a munkafüzetet, mielőtt további cellaformázást hajt végre.További információ

A legtöbb esetben a nagyjából 4000 különböző formázási kombináció elegendő egyetlen munkafüzeten belül. A probléma akkor léphet fel, ha a munkafüzet nagy számú, különböző formázást alkalmazó munkalapokat tartalmaz, illetve ha nagy számú cella rendelkezik eltérő formázással.
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 213904 - Utolsó ellenőrzés: 2013. február 26. - Verziószám: 1.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2003
Kulcsszavak: 
dftsdahomeportal kberrmsg kbprb KB213904
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com