คุณได้รับการ " Too มากที่แตกต่างกันของรูปแบบเซลล์" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 213904 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Microsoft Excel เมื่อคุณจัดรูปแบบเซลล์หรือช่วงของเซลล์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รูปแบบเซลล์ที่แตกต่างกันที่มากเกินไป

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อสมุดงานประกอบด้วยมากกว่าประมาณ 4,000 อื่นชุดรูปแบบเซลล์ ชุดถูกกำหนดเป็นชุดเฉพาะขององค์ประกอบที่จะนำไปใช้กับเซลล์ที่จัดรูปแบบ ชุดการรวมการจัดรูปแบบแบบอักษรทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น: typeface ขนาดแบบอักษร ตัว เอียง ตัวหนา และขีดเส้นใต้), ขอบ (ตัวอย่างเช่น: ตำแหน่งที่ตั้ง น้ำหนัก และสี), ลวดลายของเซลล์ หมายเลขการจัดรูปแบบ การจัดตำแหน่ง และการป้องกันเซลล์

หมายเหตุ:: ถ้าสองราย หรือมากกว่าเซลล์ formatting ที่เหมือนกันทุกประการที่ใช้ร่วมกัน พวกเขาใช้ร่วมกันการจัดรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีความแตกต่างในการจัดรูปแบบระหว่างเซลล์ แต่ละเซลล์ที่ต้องใช้ชุดที่แตกต่างกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำให้การจัดรูปแบบในสมุดงาน ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้คือ คำแนะนำสำหรับ simplifying การจัดรูปแบบ:
 • ใช้แบบอักษรมาตรฐาน

  ใช้แบบอักษรเดียวกันสำหรับทุกเซลล์ลดจำนวนที่ใช้ในการจัดรูปแบบชุด
 • ถ้าคุณใช้เส้นขอบในแผ่นงาน ใช้เหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณสามารถใช้เส้นขอบด้านขวาของเซลล์ ไม่จำเป็นต้องใช้เส้นขอบด้านซ้ายของเซลล์ที่อยู่ทางด้านขวาเนื่องจากเส้นขอบเหลื่อมกัน
 • ถ้าคุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ในรายการ ลบลวดลายที่ โดยการคลิกไม่มีสีในการลวดลายแท็บนี้จัดรูปแบบเซลล์กล่องโต้ตอบ
หมายเหตุ:: หลังจากที่คุณทำให้ง่ายขึ้น หรือ standardize การจัดรูปแบบในสมุดงาน บันทึก ปิด และเปิดสมุดงานแล้ว ก่อนที่คุณใช้การจัดรูปแบบเซลล์เพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีส่วนใหญ่ ขีดจำกัดของ 4,000 ประมาณอื่นจัดรูปแบบชุดสำหรับสมุดงานเดียวไม่เพียงพอ ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะ เมื่อสมุดงานประกอบด้วยจำนวนของแผ่นงานที่ใช้ในการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันมาก หรือ เมื่อมีการจัดรูปแบบเซลล์จำนวนมากได้ทั้งหมดแล้วแตกต่างกันได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 213904 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Keywords: 
dftsdahomeportal kberrmsg kbprb kbmt KB213904 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:213904

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com