วิธีการใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน INDEX และ MATCH กับเกณฑ์จำนวนมากใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 214142 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับ Microsoft Excel 98 และรุ่นก่อนหน้า โปรดดูที่ 59482.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้มีหลายตัวอย่างที่ใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน INDEX และ MATCH ใน Microsoft Excel เพื่อหาค่าจากเกณฑ์จำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันของแผ่นงาน INDEX และ MATCH เพื่อหาค่าจากเกณฑ์จำนวนมาก

ตัวอย่างที่ 1: ข้อมูลในคอลัมน์

วิธีที่ 1

 1. เริ่ม Excel
 2. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในแผ่นงานใหม่:
    A1: ส่วน  B1: รหัส  C1: ราคา  D1: ค้นหาส่วน E1: ค้นหารหัส
    A2: x   B2: 11  C2: 5.00   D2: y     E2: 12
    A3: x   B3: 12  C3: 6.00  D3: y     E3: 11
    A4: y     B4: 11  C4: 7.00   D4: x   E4: 12
    A5: y     B5: 12  C5: 8.00  D5: x   E5: 11
  					
 3. เมื่อต้องการเรียกข้อมูลราคาสำหรับส่วน y ด้วยรหัส 12 และคืนค่าไปยังเซลล์ F2 ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้ลงในเซลล์ F2:
  =INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2,IF($B$2:$B$5=E2,$A$2:$A$5),0))
 4. กด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อป้อนสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

  สูตรจะส่งกลับค่า 8.00
 5. เลือกเซลล์ F2 จับจุดจับเติม แล้วเติมไปจนถึงเซลล์ F5 เพื่อเรียกข้อมูลราคาสำหรับแต่ละส่วนและชุดรหัส

วิธีที่ 2

วิธีที่สองให้ผลลัพธ์เดียวกันแต่จะใช้การเรียงต่อกันแทน สูตรตัวอย่างต่อไปนี้อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับการจับคู่ข้อมูลกับเกณฑ์มากกว่าสองเกณฑ์เนื่องจากไม่ต้องใช้คำสั่ง IF ที่ซ้อนกัน วิธีนี้จะเหมือนกับวิธีที่ 1 ยกเว้น คุณจะต้องแทนที่สูตรในขั้นตอนที่ 3 ด้วยสูตรต่อไป:
=INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2&E2,$A$2:$A$5&$B$2:$B$5,0))

ตัวอย่างที่ 2: ข้อมูลที่จัดเรียงในแถว

วิธีที่ 1

 1. เริ่ม Excel
 2. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ลงในแผ่นงานใหม่:
    A1: ส่วน    B1: x   C1: x   D1: y     E1: y
    A2: รหัส    B2: 11  C2: 12   D2: 11   E2: 12
    A3: ราคา    B3: 5.00  C3: 6.00  D3: 7.00   E3: 8.00
    A4: ค้นหาส่วน B4: y   C4: y   D4: x    E4: x
    A5: ค้นหารหัส  B5: 12  C5: 11  D5: 12   E5: 11
  					
 3. เมื่อต้องการเรียกข้อมูลราคาสำหรับส่วน y ด้วยรหัส 12 และคืนค่าไปยังเซลล์ B6 ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้ลงในเซลล์ B6:
  =INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4,IF($B$2:$E$2=B5,$B$1:$E$1),0))
 4. กด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อป้อนสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์

  สูตรจะส่งกลับค่า 8.00
 5. เลือกเซลล์ B6 จับจุดจับเติม แล้วเติมไปจนถึงเซลล์ E6 เพื่อเรียกข้อมูลราคาสำหรับแต่ละส่วนและชุดรหัส

วิธีที่ 2

วิธีที่สองให้ผลลัพธ์เดียวกันแต่จะใช้การเรียงต่อกันแทน สูตรตัวอย่างต่อไปนี้อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับการจับคู่ข้อมูลกับเกณฑ์มากกว่าสองเกณฑ์เนื่องจากไม่ต้องใช้คำสั่ง IF ที่ซ้อนกัน วิธีนี้จะเหมือนกับวิธีที่ 1 (ในตัวอย่างที่ 2) ยกเว้น คุณจะต้องแทนที่สูตรในขั้นตอนที่ 3 ด้วยสูตรต่อไป:
=INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4&B5,$B$1:$E$1&$B$2:$E$2,0))

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214142 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbquery kbfunctions kbhowto KB214142

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com