อักขระพิเศษที่คุณสามารถใช้ได้กับการค้นหา และแทนที่ใน Word

หมายเลขบทความ (Article ID): 214204 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คุณสามารถใช้อักขระพิเศษที่แสดงไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้ได้ด้วยการค้นหาและREPLACEคำสั่งในการแก้ไขเมนู

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: ต้องพิมพ์ caret อักขระ (^) ในตารางต่อไปนี้ อักขระ caret ถูกสร้าง โดยการกด SHIFT + 6 บนแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ (ไม่ confuse อักขระนี้กับแป้น CTRL)

"ค้นหาอะไร" กล่องเท่านั้น

อักขระเหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะในการสิ่งที่ค้นหากล่อง อักขระอื่น ๆ ที่จะใช้ในการสิ่งที่ค้นหากล่องจะแสดงรายการในส่วน "ทั้งคู่ 'สิ่งที่ค้นหา' และ 'แทนด้วย' กล่อง" ของบทความนี้

Character String
^1 or ^g Picture (inline pictures only)
^2, ^f (footnote), or ^e (endnote) Auto-referenced footnotes or endnotes
^5 or ^a Annotation/comment mark
^19 or ^d Opening field brace (Use only when you are viewing field codes.) (Selects whole field, not just opening brace.)
^21 or ^d Closing field brace (Use only when you are viewing field codes.) (Selects whole field, not just closing brace.)
^? Any single character
^# Any digit
^$ Any letter
^u8195 Em space Unicode character value search
^u8194 En space Unicode character value search
^b Section break
^w White space (space, nonbreaking space, tab)
^unnnn Word 2000 Unicode character search, where "n" is a decimal number corresponding to the Unicode character value

"แทนที่ด้วย" กล่องเท่านั้น

อักขระเหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะในการแทนที่ด้วยกล่อง อักขระอื่น ๆ ที่จะใช้ในการแทนที่ด้วยกล่องจะแสดงรายการในส่วน "ทั้งคู่ 'สิ่งที่ค้นหา' และ 'แทนด้วย' กล่อง" ของบทความนี้

Character String
^& Contents of the "Find what" box
^c Replace with the Clipboard contents

"สิ่งที่ค้นหา" และ "แทนด้วย" กล่อง

คุณสามารถใช้อักขระต่อไปนี้ในทั้งสองแบบสิ่งที่ค้นหาและแทนที่ด้วยกล่อง อักขระอื่น ๆ ที่จะใช้ในการสิ่งที่ค้นหากล่องหรือแทนที่ด้วยกล่องแสดงไว้ใน "'สิ่งที่ค้นหา' กล่องเท่านั้น" และส่วนของ "'แทนด้วย' กล่องเท่านั้น" ของบทความนี้

Character String
^9 or ^t Tab
^11 or ^l New line
^12 Page or section break (Replaces a section break with a page break)
^13 or ^p Carriage return/paragraph mark
^14 or ^n Column break
? Question mark
^- Optional hyphen
^~ Nonbreaking hyphen
^^ Caret character
^+ Em dash
^= En dash
^m Manual page break
^s Nonbreaking space
^nnn Where "n" is an ASCII character number
^0nnn Where "n" is an ANSI character number

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา และแทนที่อักขระพิเศษ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดค้นหา และแทนอักขระในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214204 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB214204 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214204

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com