บางอีเมลไคลเอนต์ไม่สามารถถอดรหัสลับอีเมลที่ส่งมาจาก Outlook 2010 ได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2142236 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อส่งข้อความที่เข้ารหัสจาก Microsoft Office Outlook 2010 ไปยังผู้รับที่ใช้อีเมลไคลเอนต์รายอื่น อย่างเช่น Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey, หรือ Thunderbird ผู้รับอาจไม่สามารถอ่านข้อความที่เข้ารหัสไว้ได้ ในกรณีของไคลเอนต์ Thunderbirdemail อาจมีข้อความต่อไปนี้แสดงไว้ในเนื้อหาข้อความเมื่อเปิดอ่าน:

Thunderbird ไม่สามารถถอดรหัสลับข้อความนี้

ผู้ส่งเข้ารหัสข้อความที่ส่งให้คุณนี้โดยใช้ใบรับรองทางดิจิทัลอย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไรก็ตาม Thunderbird ไม่สามารถพบใบรับรองนี้และคีย์ส่วนตัวในการโต้ตอบนี้ได้

การแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้:

 • ถ้าคุณมีสมาร์ทการ์ด โปรดใส่การ์ดนั้นทันที
 • ถ้าคุณใช้เครื่องใหม่ หรือใช้โพรไฟล์ของ Thunderbird ใหม่ คุณจำเป็นจะต้องเรียกคืนใบรับรองและคีย์ส่วนตัวจากการสำรอง ปกติแล้วการสำรองใบรับรองจะลงท้ายด้วย ".p12"

ไคลเอนต์ Thunderbird อาจแสดงคำเตือนต่อไปนี้:

Message Security (ความปลอดภัยของข้อความ)

Message Hs No Digital Signature (ข้อความได้ไม่มีลายเซ็นดิจิทัล)

ข้อความนี้ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลของผู้ส่ง การไม่มีลายเซ็นดิจิทัลหมายถึงข้อความนี้อาจส่งมาจากใครบางคนที่เสแสร้งว่ามีที่อยู่อีเมลนี้ อาจเป็นไปได้ว่า ข้อความถูกเปลี่ยนแปลงในขณะที่ส่งผ่านเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ไม่น่าที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้

Message Cannot Be Decrypted (ข้อความที่ไม่สามารถถอดรหัสลับ)

ข้อความนี้ถูกเข้ารหัสลับก่อนที่จะส่งให้คุณ แต่ไม่สามารถถอดรหัสลับได้ มีปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุกับข้อความที่มีการเข้ารหัสลับนี้

และ Microsoft Entourage 2008 (รวมถึงใน Microsoft Office 2008 สำหรับ Mac) และ Microsoft Outlook 2011 สำหรับ Mac อาจไม่สามารถถอดรหัสลับข้อความอีเมลที่ส่งมาจาก Outlook 2010 ได้อีกด้วย คุณอาจเห็นข้อความผิดพลาดต่อไปนี้บน Outlook 2011 สำหรับ Mac ได้:

ความปลอดภัยของข้อความนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากการมีข้อผิดพลาด

สาเหตุ

การเข้ารหัสลับข้อความไวยากรณ์ (CMS) มีการระบุไว้ใน RFC 5652 ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ subjectKeyIdentifier หรือ issuerAndSerialNumber เป็น SignerIdentifier Outlook 2010 รุ่นที่วางจำหน่าย (RTM) ใช้ subjectKeyIdentifier เป็น SignerIdentifier ในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้ใช้ issuerAndSerialNumber ถ้าไม่มีกำหนดส่วนขยาย subjectKeyIdentifier ในใบรับรอง Outlook 2010 RTMgenerates หนึ่ง ไคลเอนต์อีเมลหรือระบบปฏิบัติการของบริษัทอื่นบางอย่างไม่สามารถใช้ subjectKeyIdentifier ที่ Outlook สร้างขึ้น ซึ่งมีผลให้ผู้รับไม่สามารถถอดรหัสลับและอ่านข้อความนั้นได้

การแก้ไข

ปัญหานี้ ได้รับการแก้ไขแล้ว ใน Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

2460049คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2010 SP1

หลังการติดตั้ง SP1 ถ้าไม่มีการขยายเวลา subjectKeyIdentifier ในใบรับรอง extension Outlook จะเปลี่ยนไปใช้ issuerAndSerialNumber เป็น SignerIdentifier แทน

การแก้ปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Office 2010 Service Pack 1 คุณสามารถใช้การแก้ปัญหาต่อไปนี้

หากต้องการให้เราแก้ปัญหานี้ให้แก่คุณ ให้ไปที่หัวข้อ ";แก้ไขปัญหาให้กับฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ลิงก์ แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50724หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

บนไคลเอนต์ของผู้ส่ง ให้ใช้ค่ารีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อทำให้ Outlook 2010 เปลี่ยนลักษณะที่พบใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยน รีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้น หากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้ทำการสำรองรีจิสทรี ก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน เพื่อให้ คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้ หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีโปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

 1. เริ่ม Registry Editor
 2. ค้นหาแล้วคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  หมายเหตุ สร้างคีย์ย่อยรีจิสทรี \ความปลอดภัย ถ้าไม่มีอยู่
 3. เพิ่มข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้ลงในคีย์นี้:

  ประเภทค่า: ชื่อค่า DWORD
  : ข้อมูลค่า UseIssuerSerialNumber
  : 1
 4. ออกจาก Registry Editor

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัท อื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่น เหล่านี้

สำหรับข้อมูลในการติดต่อบริษัทต่างๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2142236 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
KB2142236

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com