วิธีการใช้ตัวช่วยสร้างผลรวมตามเงื่อนไขใน Microsoft Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 214249 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างผลรวมตามเงื่อนไขใน Microsoft Excel

ตัวช่วยสร้างผลรวมตามเงื่อนไขช่วยคุณในการคำนวณผลรวมของค่าที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ ไม่รวมอยู่กับรุ่นของ Microsoft Excel 97 และรุ่นที่ใหม่กว่า

การเพิ่มไว้ที่กล่าวถึงในบทความนี้ให้เป็น - ไม่ Microsoft does not guarantee that it can be used in all situations. Although Microsoft Support Professionals can help with the installation and existing functionality of this add-in, they will not modify the add-in to provide new functionality.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The Conditional Sum Wizard aids in writing formulas that will sum a set of values that meet specified conditions. It is one of several add-ins that are included with Excel, but which are not loaded by default.

The following is a detailed description of each step in the wizard, followed by a description of how to install the wizard and an example of its use.

Step 1: Identifying the Data Range

In this step, you specify the range of cells containing the data to be used for the conditional sum. This range must include column headings and the cells containing the data to be summed as well as data defining the conditions for inclusion in the sum. For the most part, this means selecting an entire list on the worksheet.

Like most of the Excel data tools, the wizard identifies a data list automatically if the selected cell is within the list when the wizard is started. If the selected cell is outside the list, you must identify it by selecting the correct range with the mouse or by typing the appropriate range description.

หมายเหตุ:: It is important to have column headings in the data range specified in this step. The column headings are used in the following steps of the wizard.

Step 2: Identifying the Data to Be Summed and the Conditions for Inclusion

First, you need to select the column containing the values to sum if the specified conditions are met; use a selection list that contains the column headings in the data range that you specified in step 1.

Second, you need specify the conditions for the sum. Each condition has a condition parameter (a column heading), an operator, and a value. Selection lists are provided for the parameters and operators, and you can either select the value for the condition from the provided list or you can type a value that is not listed.

You can establish up to seven conditions. After you set up each condition, clickAdd Conditionto add it to the list of conditions. If you make a mistake or if you need to change a condition, clickDelete Conditionto revise the list.

Step 3: Choosing the Type of Output

You can choose one of two types of output from the Conditional Sum Wizard:
 • Copy just the formula to a single cell. This is selected by default.

  หรือ
 • Copy the formula and conditional values.

  This copies the formula as well as the values of the condition parameters to the worksheet. If you choose this option, you can change the values of the condition parameters without having to modify the formula or go through the wizard again.

Step 4: Identifying the Output Cells

The information needed in this step depends on which option you choose in step 3. Perform one of the following steps:
 • If you chose the first option (that is, you copied only the sum that results from the current parameters), in this step you need to provide the cell address for the result of the conditional sum on the worksheet. You can select the cell with the mouse, or you can type the cell reference.

  หรือ
 • If you chose the second option in step 3 (that is, included current parameters as well as the result in the worksheet), you need to provide the cell references for all condition parameters as well as for the result. You can select the cell with the mouse or you can type the cell reference. You will find one additional step for each condition that you specified in step 2.
หมายเหตุ:: Using the Conditional Sum Wizard does not increase the limit of seven nested IF functions in Microsoft Excel. The wizard disables theAdd Conditionbutton when you reach the limit of seven conditions.

How to Load the Conditional Sum Wizard

The Conditional Sum Wizard is not loaded by default. To determine whether it has been loaded, on theเครื่องมือmenu, look for theWizardmenu item. It it is not present, or if when you point to it, the itemConditional Sumis not present, you need to load the add-in.

To load the Conditional Sum Wizard, follow these steps:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกAdd-ins
 2. ในการAdd-Ins availableรายการ การเลือกConditional Sum Wizardแล้ว คลิกตกลง.
For additional information about downloading a file from Online Services, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591How to Obtain Microsoft Support Files From Online Services

Example using the Conditional Sum Wizard

 1. In a new Microsoft Excel worksheet, insert the following, with the labelRegionin cell A1:
    Region  Date    Total Sales  Sales Rep
    South  1-Jan-96  $103,476.98  John Smith
    East   1-Jan-96  $57,400.35   John Smith
    North  5-Jan-96  $95,375.34   Mary Jones
    East   9-Jan-96  $143,564.6   John Smith
    West   9-Jan-96  $200,359.85  Mary Jones
    North  9-Jan-96  $204,014.46  Mary Jones
    South  9-Jan-96  $98,435.12   Mary Jones
    West  13-Jan-96  $65,678.41   John Smith
    West  14-Jan-96  $138,357.60  John Smith
    East  23-Jan-96  $69,189.58   John Smith
    North  23-Jan-96  $40,781.30   Mary Jones
    East  25-Jan-96  $89,053.68   Mary Jones
    North  31-Jan-96  $85,462.12   John Smith
    South  31-Jan-96  $199,980.15  Mary Jones
  					
 2. Ensure that the selected cell is within the list, on theเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่Wizardแล้ว คลิกConditional Sum.
 3. ในการStep 1 of 4dialog box, the range
  $A$1:$D$15
  should be identified. If it is not, type the correct range, and then clickถัดไป.
 4. ในการStep 2 of 4กล่องโต้ตอบ ในการColumn to sumกล่อง การเลือกTotal Sales.
 5. ในการคอลัมน์กล่อง การเลือกSales Rep; in theIsกล่อง การเลือก=; in theThis valueกล่อง การเลือกMary Jones; and then clickAdd Condition.
 6. ในการคอลัมน์กล่อง การเลือกวันที่; in theIsกล่อง การเลือก>; in theThis valueกล่อง ชนิด10-Jan-96; and then clickAdd Condition.
 7. คลิกถัดไป.
 8. ในการStep 3 of 4กล่องโต้ตอบ เลือกCopy just the formula to a single cell. Notice that the result shows $329,815.13, and then clickถัดไป.
 9. ในการขั้นตอนที่ 4 ของ 4dialog box, type the cell addressF1แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

Known issues that may occur when you use the Conditional Sum Wizard

If the file name or the sheet name is too long, the Conditional Sum Wizard will fail with a "Runtime error 1004: FormulaArray method of Range class failed" error when the following conditions are true:
 • You try to copy both the criteria and the formula to another sheet in the workbook.
 • You apply several conditions.
When Excel builds the string for the formula array, Excel includes the workbook name with every criteria reference. The string may exceed the 255 character limit for FormulaArray method. Even though the workbook names are removed when the formula is entered, the method does not succeed because the character limit was exceeded.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about add-ins, clickวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดadd-in programs for Microsoft Excelในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214249 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Keywords: 
kbhowto kbmt KB214249 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214249

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com