Article ID: 214269 - View products that this article applies to.
אם אתה לקוח עם עסק קטן, תוכל למצוא פתרונות נוספים לבעיות ומשאבי למידה באתר תמיכה לעסקים קטנים.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Excel 98, עיין במאמר 189519. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

ניתן לנתח את הנתונים ולהציג אותם בהיסטוגרמה (תרשים טורים המציג נתוני תדירות) באמצעות כלי ההיסטוגרמה של ה- Analysis ToolPak ב- Microsoft Office Excel. כדי ליצור היסטוגרמה, עליך לארגן את הנתונים בשתי עמודות בגליון העבודה. על עמודות אלה להכיל נתוני קלט ומספרי סלים. נתוני קלט הם הנתונים שברצונך לנתח באמצעות כלי ההיסטוגרמה. מספרי סלים הם המספרים המייצגים את המרווחים שבהם ברצונך שכלי ההיסטוגרמה ישתמש למדידת נתוני הקלט בניתוח הנתונים.

כאשר אתה משתמש בכלי ההיסטוגרמה, Excel מונה את מספר נקודות הנתונים בכל סל נתונים. נקודת נתונים נכללת בסל נתונים ספציפי אם המספר גדול יותר מהאיגוד הנמוך ביותר ושווה לאיגוד הגבוה ביותר עבור סל הנתונים או נמוך ממנו. אם אתה משמיט טווח סלים, Excel יוצר סידרה של סלים המפוזרים באופן שווה בין ערכי המינימום והמקסימום של נתוני הקלט.

הפלט של ניתוח ההיסטוגרמה מוצג בגליון עבודה חדש (או בחוברת עבודה חדשה) ומציג טבלת היסטוגרמה ותרשים טורים המשקף את הנתונים מטבלת ההיסטוגרמה.

בטרם תוכל להשתמש בכלי ההיסטוגרמה, עליך לוודא שהתוספת Analysis ToolPak מותקנת.

בדיקה כי התוספת Analysis ToolPak מותקנת

כדי לוודא שהתוספת Analysis ToolPak מותקנת, בצע את השלבים הבאים:


Excel 2010
 1. בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות.

  Excel 2013:

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826327


  Excel 2010:

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826328
 2. בחלונית הניווט, לחץ על תוספות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826329

 3. ברשימה ניהול, בחר בתוספות Excel ולאחר מכן לחץ על בצע.
 4. בתיבת הדו-שיח תוספות, ודא שתיבת הסימון Analysis ToolPak תחת תוספות זמינות מסומנת ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826330


  הערה כדי שהתוספת Analysis ToolPak תוצג בתיבת הדו-שיח תוספות, עליה להיות מותקנת במחשב. אם אינך רואה את Analysis ToolPak בתיבת הדו-שיח תוספות, הפעל את תוכנית ההתקנה של Microsoft Excel והוסף רכיב זה לרשימת הפריטים שברצונך להתקין.
Excel 2007
 1. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826331
 2. בחלונית הניווט, לחץ על תוספות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826332
 3. ברשימה ניהול, בחר בתוספות Excel ולאחר מכן לחץ על בצע.
 4. בתיבת הדו-שיח תוספות, ודא שתיבת הסימון Analysis ToolPak תחת תוספות זמינות מסומנת ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826333
Excel 2003 וגירסאות קודמות של Excel
 1. לחץ על תוספות בתפריט כלים.
 2. בתיבת הדו-שיח תוספות, ודא שתיבת הסימון Analysis ToolPak תחת תוספות זמינות מסומנת ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826334


  הערה כדי שהתוספת Analysis ToolPak תוצג בתיבת הדו-שיח תוספות, עליה להיות מותקנת במחשב. אם אינך רואה את Analysis ToolPak בתיבת הדו-שיח תוספות, הפעל את תוכנית ההתקנה של Microsoft Excel והוסף רכיב זה לרשימת הפריטים שברצונך להתקין.

יצירת טבלת היסטוגרמה

כדי ליצור טבלת היסטוגרמה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. העתק והדבק את הנתונים הבאים בגליון עבודה חדש.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ב- Excel 2013, Excel 2010 ו- Excel 2007, בכרטיסיה נתונים, לחץ על ניתוח נתונים בקבוצה ניתוח.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2826335

  • עבור Excel 2003 וגירסאות קודמות של Excel, לחץ על ניתוח נתונים בתפריט כלים.
 3. בתיבת הדו-שיח ניתוח נתונים, לחץ על היסטוגרמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826336

 4. בתיבה טווח קלט, הקלד A1:A10.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2826337

 5. בתיבה טווח סלים, הקלד B1:B4.
 6. תחת אפשרויות פלט, לחץ על חוברת עבודה חדשה, בחר את תיבת הסימון פלט תרשים ולאחר מכן לחץ על אישור.
Excel יוצר חוברת עבודה חדשה עם טבלת היסטוגרמה ותרשים מוטבע.

בהתאם לנתוני הדוגמה משלב 1, טבלת ההיסטוגרמה תדמה לטבלה שלהלן:
  A1: סל   B1: תדירות
  A2: 20  B2:    2
  A3: 40  B3:    1
  A4: 60  B4:    3
  A5: 80  B5:    3
  A6: עוד  B6:    1
				
התרשים שלך יהיה תרשים טורים המשקף את הנתונים המופיעים בטבלת היסטוגרמה זו. בדוגמה זו, הסל המקביל לערכי הנתונים מ- 0 עד 20 מכיל שתי נקודות נתונים: 3 ו- 20. 

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
214029 שימוש בכלי ניתוח נתונים בגליונות מקובצים (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 214269 - Last Review: יום שישי 08 מרץ 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
מילות מפתח 
kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster kbsmbportal KB214269

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com