Excel 2000 ได้สันนิษฐานว่าปี 1900 ปี leap อย่างไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 214326 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Microsoft Excel ไม่ถูกต้องสันนิษฐานว่าปี 1900 leap ปี บทความนี้อธิบายว่า เหตุใดปี 1900 ถือเป็นปีที่อยู่ leap และให้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่อาจเกิดขึ้นถ้ามีแก้ไขปัญหานี้เฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ Lotus 1-2-3 ถูกนำออกใช้ครั้งแรกโปรแกรมจะถือว่าที่ปี 1900 ถูกปี leap ถึงแม้ว่าจริง ๆ แล้วไม่ปี leap ทำได้ง่ายขึ้นเพื่อให้โปรแกรมจัดการ leap ปี และทำให้เกิดความเสียหายต่อไม่มีการคำนวณวันที่แทบทั้งหมดใน Lotus 1-2-3

เมื่อ Microsoft Multiplan และ Microsoft Excel วางจำหน่าย พวกเขายัง ถือว่าว่า 1900 ถูกปี leap Assumption นี้อนุญาตให้ใช้ Microsoft Multiplan และ Microsoft Excel เมื่อต้อง การใช้ระบบวันพอร์ตอนุกรมเดียวกันที่ใช้โดย Lotus 1-2-3 ให้มากกว่าความเข้ากันได้กับ Lotus 1-2-3 การจัดการ 1900 เป็นปีที่อยู่ leap ยังทำได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้เมื่อต้องการย้ายแผ่นงานจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีก

ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้เทคนิคเพื่อให้ Microsoft Excel รุ่นปัจจุบันไม่สมมติว่า 1900 เป็น leap ปี การข้อเสียของการดำเนินการดังกล่าว outweigh ข้อดี

ลักษณะการทำงานนี้ได้ถูกแก้ไข ปัญหามากมายจะเกิด รวมถึงต่อไปนี้:
 • วันแทบทั้งหมดในปัจจุบันแผ่นงาน Microsoft Excel และอื่น ๆ เอกสารที่จะต้องลดน้อยลงตามวันที่หนึ่ง การแก้ไขนี้กะจะ ใช้เวลาตสินค้าและไม่ต้องเปลืองแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสูตรที่ใช้ วัน
 • บางฟังก์ชัน เช่นฟังก์ชัน WEEKDAY จะส่งกลับค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดสูตรในแผ่นงานให้ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง
 • เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้จะแบ่งความเข้ากันได้ของวันที่พอร์ตอนุกรม ระหว่าง Microsoft Excel และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้วัน
หากลักษณะการทำงานยังคง uncorrected ปัญหาเดียวเท่านั้นเกิดขึ้น:
 • ฟังก์ชันการทำงานส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับวันที่ก่อน 1 มีนาคม 1900 เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้วัน 1 มีนาคม 1900 ก่อนที่ปัญหานี้จะไม่ค่อยพบ
หมายเหตุ: Microsoft Excel ได้อย่างถูกต้องจัดการกับปี leap อื่น ๆ ทั้งหมด การรวมทั้งปีสูงสุดของศตวรรษที่ไม่ใช่ปีการ leap (ตัวอย่างเช่น 2100 ถึง) อย่างไม่ถูกต้องมีจัดการเฉพาะปี 1900

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
214058 การปรับข้อมูลให้: วันในสัปดาห์ก่อน 1 มีนาคม 1900 ไม่ถูกต้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดว่า เป็นปีที่กำหนดให้เป็นปี leap คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
214019 ปรับข้อมูลให้: วิธีในการพิจารณาว่าเป็นปีหนึ่งปี Leap

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214326 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กรกฎาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbpending kbprb kbmt KB214326 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214326

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com