วิธีการใช้ Convert.exe เพื่อแปลงพาร์ติชันเป็นระบบแฟ้ม NTFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 214579 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314097.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Windows สนับสนุนระบบแฟ้มดิสก์ที่สอง: ระบบแฟ้ม FAT และ NTFS ในระบบแฟ้ม บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแปลงพาร์ติชัน FAT เป็นพาร์ติชัน NTFS และข้อควรพิจารณาการนำเข้าบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ informationabout เติม แตกต่างระหว่าง ระบบแฟ้ม FAT และ NTFS รวมทั้งข้อดี และข้อเสียของแต่ละ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
100108ภาพรวมของระบบแฟ้ม FAT, HPFS และ NTFS
หมายเหตุ:: Windows NT 4.0 ไม่สนับสนุนแฟ้มระบบ HPFS

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Convert.exe จะให้มาพร้อมกับการ Windows เพื่อแปลงพาร์ติชัน FAT เป็นพาร์ติชัน NTFS มีการใช้ Convert.exe ตรงและไปข้างหน้า แต่ไม่มีข้อควรพิจารณาที่ควรจะเป็นบัญชีก่อนที่จะใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้

ควรมีรู้จักข้อจำกัดต่อไปนี้ก่อนที่จะแปลงพาร์ทิชัน FAT เป็น NTFS:
 • การแปลงเป็นกระบวนการเดียว(one-way) หลังจากที่ได้ถูกแปลงเป็นพาร์ติชันเป็น NTFS จะไม่สามารถแปลงพาร์ติชันกลับไปยังพาร์ติชัน FAT To restore the partition as a FAT partition, the partition would have to be reformatted as FAT (which would erase all data from the partition) and then data can be restored from backup.
 • The system partition of a RISC-based computer cannot be changed to NTFS. The ARC specification requires that the system partition be FAT. It is possible to create a small (1 MB) FAT partition for the system partition and install Windows on an NTFS partition (the boot partition).
 • Convert.exe requires a certain amount of free space be present on the drive in order to convert the file system.For additional information about the amount of free space required for a conversion, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  156560Free space required to convert FAT to NTFS
หมายเหตุ:: Although the chance of corruption or data loss during the conversion from FAT to NTFS is minimal, it is best to perform a full backup of the data on the drive that it is to be converted prior to executing the convert command. It is also recommended to verify the integrity of the backup before proceeding, as well as to run RDISK and update the emergency repair disk (ERD).

To convert a FAT partition to NTFS, perform the following steps.
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:CONVERT [driveletter]: /FS:NTFS.
 3. Convert.exe will attempt to convert the partition to NTFS.

CONVERT may present the following error:
Convert cannot gain exclusive access to the [driveletter]:, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts (Y/N)?
This error will occur if any of the following three conditions exist:
 • If you run the CONVERT command while the current directory is on the drive that is to be converted (for example, you type CONVERT F: /FS:NTFS at the F:\> prompt). To solve this, either answer "Yes" to the prompt and restart the system, or change to a directory on another drive and retype the command.
 • If an application has a file open on the drive that is to be converted. To solve this, either answer "Yes" to the prompt and the drive will be converted the next time the computer is restarted, or close any applications that may be using files on the drive to be converted. Remember that this also applies to users accessing files on the drive over the network. This also includes a page file that resides on the drive.
 • If you attempt to convert the partition from which the operating system is running. It is not possible to convert the boot partition while the operating system is running. To convert the boot partition, it will always be necessary to issue the CONVERT command, answer Yes to the prompt, and then restart the computer. The partition will be converted the next time the computer is restarted. As an alternative, it is possible to boot the computer to an installation of Windows on a different partition and convert the partition from that installation of Windows.
หมายเหตุ:Default NTFS Permissions are not applied to a converted boot partition.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
237399The default NTFS permissions are not applied to a converted boot partition

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214579 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB214579 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214579

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com