คำแนะนำเพื่อลดข้อขัดแย้งในการปันส่วนในฐานข้อมูล tempdb SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2154845 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสังเกตเห็นรุนแรงบล็อกเมื่อ SQL Server ที่กำลังประสบกับโหลดจำนวนมาก เมื่อคุณตรวจสอบมุมมองการจัดการไดนามิก [sys.dm_exec_request หรือ sys.dm_os_waiting_tasks], คุณสังเกตเห็นว่า คำร้องขอหรืองานเหล่านี้กำลังรอ tempdb ทรัพยากร คุณจะสังเกตเห็นว่า ชนิดการรอและรอทรัพยากรที่ชี้ไปที่ LATCH waits บนหน้าใน tempdb เพจเหล่านี้อาจเป็นรูปแบบ 2:1:1, 2:1:3 เป็นต้นได้

สาเหตุ

เมื่อฐานข้อมูล tempdb ใช้มาก SQL Server อาจพบข้อขัดแย้งเมื่อมีพยายามจัดสรรหน้า ขึ้นอยู่กับระดับของข้อขัดแย้ง นี้อาจทำให้แบบสอบถามและการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับ tempdb จะไม่ตอบสนองระยะเวลาสั้น ๆ

การแก้ไข

มีขั้นตอนต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำไปปรับปรุงพร้อมกันของ tempdb:

กฎทั่วไปถ้าหมายเลขของตัวประมวลผลแบบลอจิคัลคือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 8 ใช้เป็นหมายเลขเดียวกันของแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวประมวลผลแบบลอจิคัล ถ้าหมายเลขของตัวประมวลผลแบบลอจิคัลที่มากกว่าแฟ้มข้อมูล 8 ใช้ 8 แล้ว ถ้าข้อขัดแย้งขึ้น เพิ่มจำนวนแฟ้มข้อมูล โดยการคูณ 4 (มีหมายเลขของตัวประมวลผลแบบลอจิคัล) จนกว่าจะมี ข้อขัดแย้งที่จะลดลงเป็นระดับที่ยอมรับ หรือทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน/รหัส

พิจารณาการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดีที่สุดของแบบฝึกหัดในบทความของ Technet ที่ชื่อว่า การทำงานกับ tempdb ใน SQL Server 2005.

ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่มากลดข้อขัดแย้งในการปันส่วน และข้อขัดแย้งที่อยู่บนเพ SGAM ปฏิบัติการสืบค้นกลับการตั้งค่าสถานะ - T1118 จัดภายใต้การตั้งค่าสถานะนี้ติดตาม SQL Server สรรขอบเขตทั้งหมดโดยรวมแต่ละวัตถุฐานข้อมูล จึงตัดข้อขัดแย้งบนเพ SGAM หมายเหตุค่าสถานะการสืบค้นกลับนี้มีผลต่อทุกฐานข้อมูลบนอินสแตนซ์ของ SQL Server สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีข้อขัดแย้งในการปันส่วนบนเพ SGAM ดูตรวจสอบข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ DML subtopic ภายใต้ การทำงานกับ tempdb ใน SQL Server 2005 หน้าบน Technet

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับเงื่อนไขนี้ บนอินสแตนซ์ของ SQL Server และรุ่นของผลิตภัณฑ์ SQL Server ให้ดูตารางต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำของศูนย์ควบคุมระบบการกำหนดค่าฐานข้อมูล SQL Server: หมายเลขของแฟ้มข้อมูล tempdb อาจส่งผลในการบล็อคโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบตรวจสอบหมายเลขของแฟ้มข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับฐานข้อมูล tempdb ถ้าหนึ่ง และ SQL Server ของคุณใช้ตัวประมวลผลมากกว่าหนึ่ง แล้วแจ้งเตือนนี้ถ้ามีการสร้างขึ้น ตรวจทานข้อมูลในบทความนี้ และเพิ่มแฟ้มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล tempdbSQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL rver 2012คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2154845 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มกราคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbmt KB2154845 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2154845

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com