คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การแมโครในโครงการนี้ถูกปิดใช้งาน" ข้อความเมื่อคุณเรียกใช้แมโครใน Excel 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 215715 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้แมโครในแฟ้ม Samples.xls คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แมโครในโครงการนี้ถูกปิดใช้งาน โปรดดูวิธีใช้แบบออนไลน์หรือเอกสารประกอบของโฮสต์แอพลิเคชันเพื่อกำหนดวิธีการเปิดใช้งานแมโคร

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แมโครอย่างใดในแฟ้ม Samples.xls ที่มาพร้อมกับ Microsoft Excel หรือ Microsoft Office และคุณกำหนดระดับความปลอดภัยสำหรับแมโครการสูง

การแก้ไข

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครตัวอย่างในสมุดงาน Samples.xls กำหนดระดับความปลอดภัยสำหรับแมโครให้เป็นปานกลางหรือต่ำ เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการรักษาความปลอดภัยของแมโคร ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ถ้าเปิดแฟ้ม Samples.xls ปิด
  2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครคลิกการรักษาความปลอดภัย.
  3. ในการการรักษาความปลอดภัยdialog box, click the Security Level tab.
  4. คลิกปานกลางแล้ว คลิกตกลง.
  5. Open Samples.xls. When prompted whether to enable or disable macros, clickเปิดการใช้งานแมโคร.

ข้อมูลเพิ่มเติม

When you install either Microsoft Excel or Microsoft Office, the Setup program installs the sample workbook to the following folder:
C:\Program Files\Microsoft Office\Samples
หมายเหตุ:: This location may be different depending on where you installed the Office program.

If you set the Excel macro security to High so that only digitally signed macros from trusted sources are allowed to run, thereby disabling unsigned macros, you will not be allowed to run sample macros in the Samples.xls workbook. Some add-ins in Microsoft Excel contain Excel version 4.0 macro code. This type of macro, also referred to as xlm, is stored in a macro sheet instead of a Visual Basic module. Excel 4.0 macros cannot be digitally signed and cannot be opened if macro security is High. To be consistent with other add-ins, Samples.xls is also not digitally signed for security.

For more information, see the following articles in the Microsoft Knowledge Base.
225078XL2000: Errors When Trusted Resources for Add-ins Is Removed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 215715 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbmacro kbconfig kbdtacode kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB215715 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:215715

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com