สีน้ำเงินหน้าจอ หรือ STOP ข้อความข้อผิดพลาดในการแก้ไขก่อนที่คุณเรียกฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 216206 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่มีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาด STOP (ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะแสดงบนหน้าจอสีน้ำเงิน)

เมื่อคุณได้รับข้อความผิดพลาด STOP (ร้ายแรงของระบบเกิดข้อผิดพลาดข้อ) ใน Microsoft Windows NT หรือ BackOffice Small Business Server (SBS), เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา เกิดข้อผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอสีน้ำเงิน และสองสามบรรทัดแรกจะเหมือนกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ตัวอย่างต่อไปนี้:
หยุดการ 0x0000001e (c000009a 80123f36 02000000 00000246)
c000009a ข้อยกเว้นเคอร์เนล unhandled จาก 8123f26
ที่อยู่ได้ฐานที่ 80100000 ntoskrnl.exe
หมายเหตุ:: ให้แน่ใจว่าได้จดบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด มีข้อมูลที่สำคัญ และเป็นสิ่งแรกที่ Microsoft Support Professional อาจขอให้คุณอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบฐานความรู้ของ Microsoft

ฐานความรู้ของ Microsoft ประกอบด้วยบทความต่าง ๆ ที่อธิบาย ข้อผิดพลาด STOP เฉพาะ และวิธีแก้ปัญหา หรือวิธีแก้ปัญหา ความรู้ของ Microsoft ฐานสำหรับน้อยเลขฐานสิบหกแรกที่มีอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการค้นหา ใช้ตัวอย่างข้างต้น การค้นหา 0x0000001e นอกจากนี้ยังอาจเป็นประโยชน์มากในการค้นหาชื่อแฟ้มที่ระบุและตัวเลขฐานสิบหกอื่น ๆ

การเตรียมพร้อมในการสร้างแฟ้ม Memory.dmp

 1. ตรวจสอบว่า มีกำหนดคอมพิวเตอร์ของคุณเขียนแฟ้ม Memory.dmp (ในแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:แล้ว คลิกการเริ่มต้น/ปิดเครื่องแท็บ)
 2. คลิกเพื่อเลือกนั้นเขียนเหตุการณ์ลงในบันทึกของระบบและเขียนข้อมูล Debuggingกล่องกาเครื่องหมายไว้

  กล่องใต้กล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้สองควรอ่าน "% SystemRoot%\Memory.dmp
หมายเหตุ:
 • คลิกเพื่อเลือกนั้นเขียนทับแฟ้มใด ๆ ที่มีอยู่กล่องกาเครื่องหมายเขียนทับแฟ้ม Memory.dmp ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดมากกว่าหนึ่งบนหน้าจอสีน้ำเงิน
 • คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Memory.dmp และมีแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่แตกต่างกันสองถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหา ด้วยขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย และถ่ายโอนข้อมูลจะต้องสามารถอ่าน
 • คลิกเพื่อเลือกนั้นรีโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมายทำให้เซิร์ฟเวอร์เพื่อรีโดยอัตโนมัติหลังจากเกิดข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่บนหน้าจอสีน้ำเงิน นี้เป็นประโยชน์ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ตหลังชั่วโมง และผู้ใช้เรียกในจากระยะไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม มันอาจทำยังให้เซิร์ฟเวอร์ มีการวนซ้ำไม่จำกัดเมื่อเริ่มต้นถ้าไม่มีปัญหาร้ายแรง
 • คุณจำเป็นต้องมีอย่างน้อยเป็นพื้นที่ว่างมาก ตามที่มี RAM ที่อยู่บนไดรฟ์ตั้งซึ่งโฟลเดอร์ Winnt.sbs อยู่ นอกจากนี้ แฟ้มเพจจิ้งต้องอยู่บนพาร์ติชันเดียวที่มีการติดตั้ง SBS และต้องมีขนาดน้อยเท่ากับจำนวน RAM ในคอมพิวเตอร์ แฟ้ม Memory.dmp คือ แฟ้มที่หน่วยความจำถูกเขียน เพื่อให้มีขนาดเท่ากันเป็น RAM ของคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องการบีบอัดแฟ้มนี้ และส่งไปยัง Microsoft โดยใช้ File Transfer Protocol (FTP)

รายงานการวินิจฉัย

 • เมื่อต้องรันรายงานการวิเคราะห์ Windows NT (Winmsd.exe) คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:winmsdแล้ว คลิกตกลง.
 • เมื่อต้องบันทึกรายงานเป็นแฟ้มข้อความที่คุณสามารถส่งอีเมไป ยัง Microsoft หรือ ไปยังที่ปรึกษา คลิกบันทึกรายงานในการแฟ้ม:เมนู คลิกแฟ้ม:คลิกทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกตกลง.
รายงานนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งบริการที่กำลังทำงาน ฮาร์ดดิสก์ และความพร้อมใช้งาน RAM ไดรเวอร์ใช้ และข้อมูลระบบเครือข่ายที่มีค่า

แฟ้มบันทึกเหตุการณ์

แฟ้มบันทึกเหตุการณ์คือ เครื่องช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญอื่น ๆ เมื่อต้องการบันทึกล็อกเหตุการณ์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกEvent Viewer.
 2. คลิกแฟ้มบันทึกคลิกชนิดของแฟ้มบันทึก (ตัวเลือกได้ระบบ:,การรักษาความปลอดภัยหรือโปรแกรมประยุกต์), คลิกแฟ้มบันทึกแล้ว คลิกบันทึกเป็น.
 3. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม และกำหนดแฟ้มชื่อที่ มีนามสกุล.evt
บันทึกทั้งหมดสามแฟ้มบันทึกสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่คุณติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Professional การสนับสนุน Microsoft อาจมีการร้องขอของคุณอยู่ รวบโปรดรวมเป็นมากของข้อมูลนี้จะเป็นไปได้ก่อนที่คุณเรียกใช้ Microsoft Support Professional

การกำหนดค่าซอฟต์แวร์

 • SBS รุ่นใดติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
 • ติดตั้งเป็นชุดบริการเพิ่มเติมใด ๆ อยู่หรือไม่
 • ติดตั้งกำลังตบนแผ่นใด ๆ Compaq สนับสนุนซอฟต์แวร์ดิสก์ (SSDs) อยู่หรือไม่
 • ติดตั้งเป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ อยู่หรือไม่
 • SBS ถูกติดตั้งบนพาร์ติชัน NTFS หรือไม่
 • มีการแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์อย่างไร
 • มีการติดตั้งโปรแกรมอะไรบ้าง

Network

 • มีการติดตั้งโพรโทคอลอะไร (ตัวอย่าง TCP/IP หรือ NetBEUI)
 • มีเราเตอร์อยู่ในเครือข่ายใช่หรือไม่

ฮาร์ดแวร์

 • คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นยี่ห้อและรุ่นอะไร
 • คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่บน Windows NT ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) หรือไม่
 • ฮาร์ดดิสก์เป็นฮาร์ดดิสก์ยี่ห้ออะไร ชนิดไหนและขนาดเท่าใด
 • คอมพิวเตอร์มีตัวควบคุมชนิดใด
 • ตัวประมวลผลในคอมพิวเตอร์มีจำนวนเท่าใดและเป็นชนิดใด
 • คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ (RAM) เท่าใด
 • เทปไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์เป็นชนิดใดและรุ่นอะไร
 • ไดรฟ์ซีดีรอมเป็นชนิดใดและรุ่นอะไร
 • อะแด็ปเตอร์เครือข่ายที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เป็นชนิดใดและรุ่นอะไร
 • ปัญหานี้เเกิดขึ้นครั้งแรกใช่หรือไม่

ข้อมูลอ้างอิง

123750การดีบักหน้าจอทำให้หยุดชะงักการติดตั้ง Windows NT
174630Windows NT Restarts Continuously with Blue Screen
130536Windows NT Does Not Save Memory Dump File After a Crash
173277No Memory.dmp File Created with RAM Above 1.7 GB
192463Gathering Blue Screen Information After Memory Dump
1922503Com 3c905b Prevents Write of Memory.dmp
156280How to Use Dumpchk.exe to Check a Memory Dump File
119490Checking Crashdump File for Corruption
163874Pressing CTRL+ALT+DEL When Logging On Can Cause Blue Screen
175204SBS Client Setup Fails With a Blue 'L2' Screen
166874No Crashdump and Compaq Systems with Smart-2/P (PCI) Controller
150734List of Bugs Fixed in Windows NT 4.0 Service Packs (Part 1)
147225SMC 8216 EtherCard Elite 16 Ultra May Cause Error Message
132475Determining If a Service Pack Has Been Installed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 216206 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
Keywords: 
kbinfo kbmt KB216206 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216206

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com