การแก้ไขปัญหาการทำงานส่วนขยายเอ็นต์ไคลเอ็นต์ของนโยบายกลุ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 216358 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อจะถูกประมวลผลนโยบายกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์มีคอมโพเนนต์ที่แปลนโยบายการเก็บไว้ และทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาการกำหนดโปรแกรมประยุกต์ของส่วนขยายของนโยบาย ผู้ดูแลระบบสามารถดูพารามิเตอร์การกำหนดค่าสำหรับส่วนขยายนั้นได้ พารามิเตอร์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบของค่ารีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


แต่ละส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์จะถูกระบุ ด้วยคีย์ย่อย beneath เส้นทางต่อไปนี้:
NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
ชื่อคีย์ย่อยใช้แบบฟอร์มของคำทั้งระบบไม่ซ้ำตัวบ่งชี้ (GUID) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์ของนโยบายกลุ่มการลงทะเบียนแล้ว ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
216357การระบุส่วนขยายเอ็นต์ไคลเอ็นต์ของนโยบายกลุ่ม

ค่ารีจิสทรีสำหรับส่วนขยายเอ็นต์ไคลเอนต์

ค่ารีจิสทรีต่อไปนี้อาจมีอยู่สำหรับแต่ละส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์ โปรดสังเกตว่า บางค่าเหล่านี้อาจไม่มีอยู่ ในกรณีนี้ เริ่มต้นที่ระบุถูกใช้ โดยส่วนขยายของไคลเอ็นต์

ค่า: DllName
ชนิด: REG_EXPAND_SZ
ข้อมูล:<client-side extension="" dll=""></client-side>

ค่า: ProcessGroupPolicy
ชนิด: REG_SZ
ข้อมูล: ตัวฟังก์ชันภายในส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์จะถูกเรียกเมื่อการประมวลผลนโยบายกลุ่มถูกส่งผ่านไปยังส่วนขยายนี้

ค่า: NoMachinePolicy
วัตถุประสงค์: กำหนดว่า ส่วนขยายของไคลเอ็นต์จะประมวลผลนโยบายกลุ่มเมื่อนโยบายเครื่องมีการใช้
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) =การดำเนินการ
 • 0x1 =ไม่มีการประมวลผล
ค่าเริ่มต้น: 0 (ศูนย์)

ค่า: NoUserPolicy
วัตถุประสงค์: กำหนดว่า ส่วนขยายของไคลเอนต์จะประมวลผลนโยบายกลุ่มเมื่อนโยบายผู้ใช้มีการใช้
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) =การดำเนินการ
 • 0x1 =ไม่มีการประมวลผล
ค่าเริ่มต้น: 0x0 =นี้ส่วนขยายที่จะประมวลผลนโยบายกลุ่มผู้ใช้โดยปกติ

ค่า: NoSlowLink
วัตถุประสงค์: กำหนดว่า ส่วนขยายของไคลเอนต์จะประมวลผลนโยบายกลุ่มเมื่อตรวจพบการเชื่อมโยงที่ล่าช้า
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) =การดำเนินการ
 • 0x1 =ไม่มีการประมวลผล
ค่าเริ่มต้น: 0 (ศูนย์)

ค่า: NoBackgroundPolicy
วัตถุประสงค์: กำหนดว่า ส่วนขยายของไคลเอ็นต์จะประมวลผลนโยบายกลุ่มเมื่อเกิดการฟื้นฟูการแสดงผลเป็นพื้นหลังของนโยบายกลุ่ม
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) =การดำเนินการ
 • 0x1 =ไม่มีการประมวลผล
ค่าเริ่มต้น: 0 (ศูนย์)

ค่า: NoGPOListChanges
วัตถุประสงค์: กำหนดว่า ส่วนขยายของไคลเอนต์จะประมวลผลนโยบายกลุ่มเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างรายการที่เก็บไว้ชั่วคราวของ gpo ที่มีดำเนินการก่อนหน้านี้ และรายการปัจจุบัน
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) =การดำเนินการ
 • 0x1 =ไม่มีการประมวลผล
ค่าเริ่มต้น: 0 (ศูนย์)

ค่า: PerUserLocalSettings
วัตถุประสงค์: ถ้ามีการเปิดใช้งาน นโยบายผู้ใช้ถูกแคต่อผู้ใช้และข้อมูลพื้นฐานสำหรับแต่ละเครื่อง
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) =ถูกปิดใช้งาน
 • 0x1 =เปิดใช้งาน
ค่าเริ่มต้น: 0 (ศูนย์)

ค่า: RequiresSuccessfulRegistry
วัตถุประสงค์: ถ้ามีการเปิดใช้งาน ต้องการลงทะเบียนสำเร็จส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะประมวลผลนโยบายกลุ่ม
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) =ถูกปิดใช้งาน
 • 0x1 =เปิดใช้งาน
เริ่มต้น = 0 (ศูนย์)

ค่า: EnableAsynchronousProcessing
วัตถุประสงค์: กำหนดหรือ ไม่นโยบายกลุ่มจะดำเนินต่อในขณะที่ส่วนขยายของไคลเอ็นต์กำลังทำการดำเนินการในการประมวลผล
ชนิด: REG_DWORD
ข้อมูล:
 • ค่าที่ไม่มีอยู่หรือ 0 (ศูนย์) = Synchronous
 • 0x1 = Asynchronous
เริ่มต้น = 0 (ศูนย์)


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 216358 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbmt KB216358 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216358

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com