การแก้ไข: บริการ SQL Server ไม่สามารถเริ่มหลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 ถ้า UCP อยู่ในอินสแตนซ์ของ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2163980 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่เป็นโฮสต์ให้ผู้ใช้ควบคุมจุด (UCP)
 • คุณได้ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 บนอินสแตนซ์
ในสถานการณ์สมมตินี้ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเริ่มบริการ SQL Server นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Errorlog ของเซิร์ฟเวอร์ SQL:
<date></date><time></time> spid7s .sysutility_ucp_core.sp_initialize_mdw_internal [sysutility_mdw] ที่ดำเนินการอยู่

<date></date><time></time> spid7s SQL Server บล็อกการเข้าถึงกระบวนการ 'sys.xp_qv' ของคอมโพเนนต์ 'XPs ตัวแทน' ได้เนื่องจากคอมโพเนนต์นี้ถูกปิดใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานการใช้ 'ตัวแทน XPs' โดยใช้ sp_configure สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน 'ตัวแทน XPs' ดูการกำหนด "พื้นผิวพื้นที่ค่า" ใน SQL Server Books Online

<date></date><time></time> spid7s ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 15281 : สถานะ 16 : 1

<date></date><time></time> spid7s SQL Server บล็อกการเข้าถึงกระบวนการ 'sys.xp_qv' ของคอมโพเนนต์ 'XPs ตัวแทน' ได้เนื่องจากคอมโพเนนต์นี้ถูกปิดใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานการใช้ 'ตัวแทน XPs' โดยใช้ sp_configure สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน 'ตัวแทน XPs' ดูการกำหนด "พื้นผิวพื้นที่ค่า" ใน SQL Server Books Online

<date></date><time></time> spid7s ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 912 : รัฐ 21 : 2

<date></date><time></time> spid7s สคริปต์การปรับรุ่นที่ระดับสำหรับฐานข้อมูล 'ต้น' เหลวเนื่องจากขั้นตอนการปรับรุ่น 'sqlagent100_msdb_upgrade.sql' ไม่พบข้อผิดพลาดสถานะ 15281, 1 ความรุนแรงที่ 16 นี่คือเงื่อนไขข้อผิดพลาดร้ายแรงซึ่งอาจไปรบกวนกับการดำเนินการทั่วไป และฐานข้อมูลจะถูกถ่ายแบบออฟไลน์ ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการปรับรุ่นของฐานข้อมูล 'หลัก มันจะป้องกันไม่ให้อินสแตนซ์ของ SQL Server ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ตรวจสอบรายการต่าง ๆ errorlog ก่อนหน้าสำหรับข้อผิดพลาด ดำเนินการกระทำการแก้ไขที่เหมาะสม และ re-start ฐานข้อมูลเพื่อให้ขั้นตอนการปรับรุ่นสคริปต์ที่ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

<date></date><time></time> spid7s ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 3417 : รัฐ 21 : 3

<date></date><time></time> spid7s ไม่สามารถกู้คืนฐานข้อมูลหลัก SQL Server ไม่สามารถเรียกใช้ การคืนค่าหลักจากการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ ซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างฐานข้อมูลหลัก ดู SQL Server Books Online<date></date><time></time> spid7s การติดตาม SQL ถูกหยุดลงเนื่องจากมีการปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ การสืบค้นกลับ ID = '1' นี่คือข้อความที่ให้ข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้ไม่มีการกระทำที่ถูกต้อง
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับรุ่น rc ของ SQL Server 2008 R2 ปล่อยผู้สมัคร (จะ) อินสแตนซ์ที่ UCP เป็นโฮสต์ของ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่วางจำหน่าย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวเลือก XPs ตัวแทนไม่ได้เปิดการใช้งานเมื่อ SQL Server 2008 R2 เรียกใช้สคริปต์การปรับรุ่นสำหรับฐานข้อมูล msdb

สคริปต์นี้เรียกใช้เมื่อเริ่มการทำงานการบริการเซิร์ฟเวอร์ SQL สคริปต์เรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ที่เกี่ยวข้องกับการ UCP นอกจากนี้ กระบวนงานที่เก็บไว้ต้องใช้ตัวเลือกตัวแทน XPs

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

แก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2072493 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server 2008 R2 ถูกนำออกใช้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม 1 แพคเกจได้ คุณควรทำตาม "ส่วน"การแก้ไขการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 ปัญหานี้ไม่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 และโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณพบปัญหานี้หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้:
 1. การเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะการติดตาม 902 บนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL
  2. การคลิกใน SQL Server Configuration Manager บริการของ SQL Server.
  3. คลิกสองครั้งที่ชื่อของ SQL Serverบริการ
  4. ในการ คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ SQL กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูง แท็บ
  5. เมื่อคลิก ขั้นสูง แท็บ ค้นหา พารามิเตอร์การเริ่มต้นระบบ สินค้า
  6. เพิ่ม ; -T902 เมื่อต้องการสิ้นสุดที่มีอยู่สายอักขระค่า จากนั้น คลิก ตกลง.
 2. คลิกขวาที่ชื่อของ SQL Serverการบริการ และคลิก เริ่มการทำงาน.
 3. ถ้ามีการให้บริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงานอยู่ คลิกขวาที่บริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL จากนั้น คลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 4. เปิด Studio จัดการของ SQL Server และเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 แล้ว
 5. เรียกใช้คำสั่งที่ต่อไปนี้:
  Sp_configure EXEC 'แสดงขั้นสูง' 1
  การตั้งค่าใหม่
  EXEC sp_configure 'อนุญาตปรับปรุง' 0
  การตั้งค่าใหม่
  Sp_configure EXEC 'ผู้ทำหน้าที่ XPs', 1
  การตั้งค่าใหม่
  GO
 6. คลิกขวาที่ชื่อของ SQL Server ใน SQL Server Configuration Managerการบริการ และคลิก ทำให้หยุดชะงัก.
 7. เอาค่าสถานะการติดตาม 902 บนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ลบ ; -T902 จากค่าสายอักขระที่คุณปรับปรุงในขั้นตอน 1f
 8. คลิกขวาที่ชื่อของ SQL Serverการบริการ และคลิก เริ่มการทำงาน.
 9. คลิกขวาที่บริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL จากนั้น คลิก เริ่มการทำงาน.
 10. ใน SQL Server Studio จัดการ เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2
 11. ในวัตถุ Explorer ขยาย การจัดการคลิกขวา รวบรวมข้อมูลแล้ว คลิก รวบรวมข้อมูลการเปิดใช้งาน.
  หมายเหตุ ถ้ามีการรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้งานรายการรวบรวมข้อมูลการเปิดใช้งานไม่พร้อมใช้งาน
หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 ใน Studio จัดการของ SQL Server:
ข้อผิดพลาด: 18401
ล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ '<login name=""></login>'. เหตุผล: เซิร์ฟเวอร์อยู่ในโหมดการปรับรุ่นของสคริปต์ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถเชื่อมต่อในขณะนี้
ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า SQL Server 2008 R2 เสร็จสิ้นการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ รอสักครู่แล้ว เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2 อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2163980 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2163980 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2163980

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com