วิธีการแปลงระหว่างรหัสอักขระ ASCII และ EBCDIC

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 216399 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยการสนทนาของ ASCII ปัญหาเกี่ยวกับการแปลง EBCDIC ตารางการแปล และรหัสการแปลจาก ASCII EBCDIC และทางกลับ vice

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มข้อความของข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ mainframe อาจถูกเข้ารหัสในระบบอักขระ EBCDIC ไม่สามารถใช้ได้โดยตรง โดย VBA ซึ่งใช้อักขระ ASCII ที่เข้ารหัสระบบเมื่ออ่าน และเขียนแฟ้มข้อความ

บทความนี้แสดงฟังก์ชันเพื่อแปลระหว่างแบบเข้ารหัสอักขระที่สองและฟังก์ชันบางตัวช่วยสร้างตารางการแปล

หมายเหตุเกี่ยวกับชุดอักขระ

 • vba สนับสนุน UNICODE ซึ่งก็คือ superset ของ ASCII อักขระที่อยู่ในในช่วง ASCII (Chr(0) เพื่อ Chr(255)) จะสามารถแปลเท่านั้น
 • ตารางการแปลที่กำหนดให้สามารถใช้การแปลเป็นสายอักขระข้อความจากชุดอักขระ EBCDIC ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกาโค้ดเพจ (CECP 037) ของชุดอักขระ ASCII ISO/ANSI และกลับมาอีกครั้ง
 • ชุดอักขระ ASCII ISO/ANSI ถูกใช้ โดย Windows แต่ไม่เหมือนกับชุดอักขระ ASCII OEM พีซี IBM ถึงแม้ว่า 128 ตัวล่างจะเหมือนกัน
 • เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทั้ง EBCDIC และ ASCII ชุดอักขระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบนานาชาติ รู้สึกว่างเพื่อเพิ่มตารางการแปลที่กำหนดเอง
 • นี่คือความแตกต่าง notable บางอย่างในการแปล ASCII เพื่อ EBCDIC สำหรับ HP, IBM (ตามที่ documented ในคู่มือ IBM 3780), และ AT&T:

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  asciihp ebcdicibm ebcdicat&t ebcdic
  !214f5a5a
  [5b4a5bโฆษณา
  ]5 d5a5 dbd
  ^5e5f5e5f

  ความแตกต่างที่สำคัญคือการ 5A นั้นแทน "! " IBM และ AT&T แต่ "] " เพื่อ HP ความแตกต่างอื่นที่ไม่อยู่ในรายการแก้ไขตัวเองในช่วงของอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้
ฟังก์ชันมี:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชันคำอธิบาย:
แปลแปลงสายอักขระจากแบบเข้ารหัสอักขระหนึ่งไปยังอีก กำหนดตารางการแปลเป็นอาร์กิวเมนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ASCII_To_EBCDIC_Tableส่งกลับค่าสายอักขระประกอบด้วยตารางการแปลสำหรับการแปลงเป็นสตริ ASCII เป็นสตริ EBCDIC
EBCDIC_To_ASCII_Tableส่งกลับค่าสายอักขระประกอบด้วยตารางการแปลสำหรับการแปลงเป็นสตริ EBCDIC เป็นสตริ ASCII
HexToStrฟังก์ชันผู้ช่วยเหลือที่แปลงเป็นสายอักขระเลขฐานสิบหกเหล่านี้แทนอักขระแท้จริง

เป็นแหล่งที่มาฟังก์ชันต่อไปนี้ รหัสสามารถถูกวางลงในโมดูล VBA ใด ๆ:
Function Translate(ByVal InText As String, xlatTable As String) As String
'
' Uses a translation table to map InText from one character set to another.
'
Dim Temp As String, I As Long Temp = Space$(Len(InText))
 For I = 1 To Len(InText)
  Mid$(Temp, I, 1) = Mid$(xlatTable, Asc(Mid$(InText, I, 1)) + 1, 1) Next I
 Translate = Temp
End Function

Function ASCII_To_EBCDIC_Table() As String
'
' Returns the following table as a string for use by the Translate
' function to translate an EBCDIC string to an ASCII-ISO/ANSI string.
'
' 00 01 02 03 37 2D 2E 2F 16 05 25 0B 0C 0D 0E 0F
' 10 11 12 13 3C 3D 32 26 18 19 3F 27 1C 1D 1E 1F
' 40 5A 7F 7B 5B 6C 50 7D 4D 5D 5C 4E 6B 60 4B 61
' F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 7A 5E 4C 7E 6E 6F
' 7C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 D4 D5 D6
' D7 D8 D9 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 AD E0 BD 5F 6D
' 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96
' 97 98 99 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 C0 4F D0 A1 07
' 20 21 22 23 24 15 06 17 28 29 2A 2B 2C 09 0A 1B
' 30 31 1A 33 34 35 36 08 38 39 3A 3B 04 14 3E E1
' 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57
' 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
' 76 77 78 80 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 9A 9B 9C 9D 9E
' 9F A0 AA AB AC 4A AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
' B8 B9 BA BB BC 6A BE BF CA CB CC CD CE CF DA dB
' DC DD DE DF EA EB EC ED EE EF FA FB FC FD FE FF
'
 ASCII_To_EBCDIC_Table = _
 HexToStr("00010203372D2E2F1605250B0C0D0E0F101112133C3D322618193F271C1D1E1F") & _
 HexToStr("405A7F7B5B6C507D4D5D5C4E6B604B61F0F1F2F3F4F5F6F7F8F97A5E4C7E6E6F") & _
 HexToStr("7CC1C2C3C4C5C6C7C8C9D1D2D3D4D5D6D7D8D9E2E3E4E5E6E7E8E9ADE0BD5F6D") & _
 HexToStr("79818283848586878889919293949596979899A2A3A4A5A6A7A8A9C04FD0A107") & _
 HexToStr("202122232415061728292A2B2C090A1B30311A333435360838393A3B04143EE1") & _
 HexToStr("4142434445464748495152535455565758596263646566676869707172737475") & _
 HexToStr("767778808A8B8C8D8E8F909A9B9C9D9E9FA0AAABAC4AAEAFB0B1B2B3B4B5B6B7") & _
 HexToStr("B8B9BABBBC6ABEBFCACBCCCDCECFDADBDCDDDEDFEAEBECEDEEEFFAFBFCFDFEFF")
End Function

Function EBCDIC_To_ASCII_Table() As String
'
' Returns the following table as a string for use by the Translate
' function to traslate an EBCDIC string to an ASCII-ISO/ANSI string.
'
' 00 01 02 03 9C 09 86 7F 97 8D 8E 0B 0C 0D 0E 0F  ....?.?-?.....
' 10 11 12 13 9D 85 08 87 18 19 92 8F 1C 1D 1E 1F  ........?..'....
' 80 81 82 83 84 0A 17 1B 88 89 8A 8B 8C 05 06 07  €??"...?????...
' 90 91 16 93 94 95 96 04 98 99 9A 9B 14 15 9E 1A  '.""•-.?(tm)??..?.
' 20 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 D5 2E 3C 28 2B 7C  . ???????...<(+|
' 26 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 21 24 2A 29 3B 5E  &(c)?"??(r)???!$*);^
' 2D 2F B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 E5 2C 25 5F 3E 3F  -/????????.,%_>?
' BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 60 3A 23 40 27 3D 22  ?"1/41/23/4?...`:#@'="
' C3 61 62 63 64 65 66 67 68 69 C4 C5 C6 C7 C8 C9  .abcdefghi......
' CA 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 CB CC CD CE CF D0  .jklmnopqr......
' D1 7E 73 74 75 76 77 78 79 7A D2 D3 D4 5B D6 D7  .~stuvwxyz...[..
' D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 5D E6 E7  .............]..
' 7B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 E8 E9 EA EB EC ED  {ABCDEFGHI......
' 7D 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 EE EF F0 F1 F2 F3  }JKLMNOPQR......
' 5C 9F 53 54 55 56 57 58 59 5A F4 F5 F6 F7 F8 F9  \.STUVWXYZ......
' 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 FA FB FC FD FE FF  0123456789......
'
 EBCDIC_To_ASCII_Table = _
 HexToStr("000102039C09867F978D8E0B0C0D0E0F101112139D8508871819928F1C1D1E1F") & _
 HexToStr("80818283840A171B88898A8B8C050607909116939495960498999A9B14159E1A") & _
 HexToStr("20A0A1A2A3A4A5A6A7A8D52E3C282B7C26A9AAABACADAEAFB0B121242A293B5E") & _
 HexToStr("2D2FB2B3B4B5B6B7B8B9E52C255F3E3FBABBBCBDBEBFC0C1C2603A2340273D22") & _
 HexToStr("C3616263646566676869C4C5C6C7C8C9CA6A6B6C6D6E6F707172CBCCCDCECFD0") & _
 HexToStr("D17E737475767778797AD2D3D45BD6D7D8D9DADBDCDDDEDFE0E1E2E3E45DE6E7") & _
 HexToStr("7B414243444546474849E8E9EAEBECED7D4A4B4C4D4E4F505152EEEFF0F1F2F3") & _
 HexToStr("5C9F535455565758595AF4F5F6F7F8F930313233343536373839FAFBFCFDFEFF")
End Function

Function HexToStr(ByVal HexStr As String) As String
Dim Temp As String, I As Long
 Temp = Space$(Len(HexStr) \ 2)
 For I = 1 To Len(HexStr) \ 2
  Mid$(Temp, I, 1) = Chr$(Val("&H" & Mid$(HexStr, I * 2 - 1, 2)))
 Next I
 HexToStr = Temp
End Function
				

การใช้งาน:
 sEBCDIC = Input(#1, 50)   ' input 50 characters
 sASCII = Translate(sEBCDIC, ASCII_To_EBCDIC_Table())
				
หรือ ถ้ามีการเรียกขั้นตอนการแปลซ้ำ ๆ กัน คุณสามารถแคชตารางการแปลในตัวแปรของสายอักขระ:
 xlat = ASCII_To_EBCDIC_Table()
 sASCII = Translate(sEBCDIC, xlat)
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 216399 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic for Applications 6.0
Keywords: 
kbhowto kbsample kbstring kbmt KB216399 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216399

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com