Jak kontrolować opóźnienie wyświetlania menu Start

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 216445 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL216445
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Jest możliwe kontrolowanie interwałów stosowanych do opóźniania pojawiania się menu kaskadowych po kliknięciu polecenia Start na Pasku zadań.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.

Aby zmienić interwał wyświetlania menu Start , wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedt32 , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Windows kliknij opcję HKEY_CURRENT_USER na komputerze lokalnym.
 3. Kliknij folder \Control Panel\Desktop.
 4. Kliknij dwukrotnie wartość MenuShowDelay, wpisz liczbę reprezentującą opóźnienie wyświetlania menu (w milisekundach) w polu String, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz wprowadzić dowolną liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 4000. Jeżeli użyjesz pozycji o wartości 0, nie będzie opóźnienia wyświetlania menu.
 5. Zamknij Edytor Rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Właściwości

Numer ID artykułu: 216445 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 1
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbenv kbui KB216445

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com