วิธีการย้ายการประชุม Outlook โดยไม่สูญเสียตัวเลือกในการ "ส่งการปรับปรุง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2167170 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณใช้ Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007 หรือ Microsoft Outlook 2010 เพื่อนำเข้า หรือการคัดลอกการประชุมไปยังกล่องจดหมายของคุณ เมื่อคุณเปิดการประชุม คุณสังเกตเห็นว่า ปุ่มส่งการปรับปรุงที่ขาดหายไป นอกจากนี้ รุ่นที่ใหม่กว่าของ Outlook เพิ่มคำนำหน้า "คัดลอก: " ในหัวข้อการประชุม และแถบข้อมูลแสดงข้อความต่อไปนี้:
การประชุมนี้ถูกคัดลอกไปยังปฏิทินของคุณ และจะไม่ได้รับการปรับปรุง เมื่อต้องการรับการปรับปรุง ติดต่อผู้จัดการประชุม organizer_name.
ในข้อความนี้ organizer_nameแสดงชื่อของผู้จัดการประชุม

หมายเหตุถ้าคุณสร้างการประชุมที่มีการนำเข้าครั้งแรก ชื่อของคุณปรากฏขึ้นที่นี่ ในกรณีดังกล่าว ซึ่งดูเหมือนจะไม่ counterintuitive ได้เนื่องจากคุณกำลังดูการประชุมในปฏิทินของคุณเอง

สาเหตุ

เมื่อการประชุมถูกส่งออกไปยัง หรือจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook หรือแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีการนำเข้า คุณสมบัติGlobalObjectID (GOID) ของการประชุมจะไม่รวม เมื่อคุณคัดลอก และวางการประชุมจากปฏิทินหนึ่งไปยังอีก Outlook สร้างค่าGlobalObjectIDใหม่สำหรับการประชุมที่เพิ่งสร้างขึ้น

GlobalObjectIDมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการประชุม ทั้งหมดเชิญเข้าร่วมประชุม การตอบรับ และการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใด ๆ เดียวประกอบด้วยเดียวกันGlobalObjectID Outlook ไม่ได้สร้างการประชุมที่มีคุณสมบัติGlobalObjectIDซ้ำ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ Outlook ไม่ได้รวมคุณสมบัติในระหว่างการนำเข้าและส่งออก และสร้างค่าGlobalObjectIDใหม่เมื่อคัดลอกการประชุม ซึ่งป้องกันไม่ให้ใครก็ตามที่นำเข้า หรือการคัดลอกการประชุมจากสมมติบทบาทผู้จัดการประชุม และส่งการปรับปรุงสำหรับการประชุมที่คุณเป็นเจ้าของ

การแก้ไข

เมื่อต้องการรักษาฟังก์ชันการทำงานการประชุมทั้งหมดเป็นผู้จัดการประชุม เลื่อนการประชุมจากโฟลเดอร์ปฏิทินหนึ่งไปยังอีก เมื่อต้องการย้ายการประชุมหรือการประชุม ใช้วิธีการตัด และวาง เนื่องจากการประชุมเดิมจะถูกลบออก ทันทีที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการวาง การประชุมที่ไม่มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม เนื่องจากการประชุมที่วางไปยังตำแหน่งใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน ค่าGlobalObjectIDถูกรักษาไว้

เมื่อต้องการย้ายรายการปฏิทินทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์อื่น คุณต้องแสดงรายการทั้งหมดในมุมมองแบบตาราง เมื่อต้องการแสดงรายการต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ในมุมมองแบบตาราง ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ล้างตัวกรองจากมุมมอง existingtabular ชั่วคราว
 • กำหนดมุมมองแบบตารางใหม่ และถาวรของรายการปฏิทินทั้งหมด

สำหรับ Outlook 2010

วิธีการล้างตัวกรองจากมุมมองแบบตารางที่มีอยู่

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปฏิทินที่ประกอบด้วยการประชุมที่คุณต้องการย้าย
 2. ในการมุมมอง แท็บ คลิกเปลี่ยน ดู และคลิก เพื่อเลือกมุมมองแบบตารางหนึ่งเช่นโดยรายการ หรือตามประเภท
 3. ในการมุมมอง เมนู คลิกมุมมองที่มีการตั้งค่าใหม่
 4. คลิใช่ การตั้งค่ามุมมองการตั้งค่าเดิม

วิธีการกำหนดมุมมองแบบตารางแบบใหม่ และแบบถาวร

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปฏิทินที่ประกอบด้วยการประชุมที่คุณต้องการย้าย
 2. ในการมุมมอง แท็บ คลิเปลี่ยน ดู คลิกมุมมองที่มีจัดการและจากนั้น คลิกสร้าง
 3. พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองใหม่ คลิกเพื่อเลือกตารางและจากนั้น คลิกตกลง
 4. ในการตั้งค่ามุมมองขั้นสูงคลิกเรียงลำดับ
 5. ในการเรียงลำดับรายการตาม รายการ คลิกเพื่อเลือกเริ่มต้นและจากน้อยไปมากขึ้น
 6. ในรายการแล้วตามด้วยคลิกเพื่อเลือก(ไม่มี), และจากนั้น คลิกตกลง
 7. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกมุมมองที่ใช้
ขั้นตอนเหล่านี้ทั้งสองจะแสดงรายการของรายการปฏิทินทั้งหมด

หลังจากที่มีแสดงรายการทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อต้องการเลือกรายการทั้งหมด ใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + A
  หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการคัดลอก เฉพาะการประชุม การกดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้ว คลิกเพื่อเลือกการประชุมแต่ละครั้ง
 2. เมื่อต้องการคัดลอกแล้ว ลบสินค้า ใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + X
 3. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทางปฏิทิน
 4. เมื่อต้องการวางรายการ ใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + V

กระบวนการนี้ย้ายรายการปฏิทินที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง

สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003

วิธีการล้างตัวกรองจากมุมมองแบบตารางที่มีอยู่

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปฏิทิน Outlook ที่ประกอบด้วยการประชุมที่คุณต้องการย้าย
 2. บนเมนูมุมมองชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันและจากนั้น คลิกเลือกมุมมองตารางเช่นเหตุการณ์หรือตามประเภทหนึ่งสอง
 3. บนเมนูมุมมองชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันและจากนั้น คลิกกำหนดมุมมองปัจจุบัน
 4. ในกล่องโต้ตอบการสรุปมุมมองตัวกรองคลิกคลิกคลิกตกลงandthen ให้คลิกตกลงอีกครั้ง

วิธีการกำหนดมุมมองแบบตารางแบบใหม่ และแบบถาวร

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปฏิทินที่ประกอบด้วยการประชุมที่คุณต้องการย้าย
 2. บนเมนูมุมมองชี้ไปที่มุมมองปัจจุบันคลิกกำหนดมุมมองและจากนั้น คลิกสร้าง
 3. พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองใหม่ คลิกเพื่อเลือกตารางและจากนั้น คลิกตกลง
 4. ในมุมมองสรุปคลิกเรียงลำดับ
 5. ในรายการเรียงลำดับรายการตามคลิกเลือกเริ่มแล้ว คลิ กจากน้อยไปมาก
 6. ในรายการแล้วตามด้วยคลิกเพื่อเลือก(ไม่มี), และจากนั้น คลิกตกลง
 7. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกมุมมองที่ใช้
ขั้นตอนเหล่านี้ทั้งสองจะแสดงรายการของรายการปฏิทินทั้งหมด

หลังจากที่มีแสดงรายการทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแก้ไขคลิกเลือกทั้งหมด
 2. บนเมนูแก้ไขคลิกตัด
 3. คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทาง
 4. คลิกบนเมนูแก้ไขวาง
กระบวนการนี้ย้ายรายการปฏิทินที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถลากการประชุม ด้วยปุ่มเมาส์ขวาค้างไว้ เมื่อคุณปล่อยการประชุมในปฏิทินของเป้าหมายที่ต้องการ เลือกตัวเลือกย้ายจากเมนูทางลัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติGlobalObjectIDแวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft MSDN:
3.1.4.3 คัดลอกวัตถุแบบปฏิทิน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2167170 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
vkbportal107 o365 o365022013 kbmt KB2167170 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2167170

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com