Używanie narzędzia przygotowania systemu i pliku odpowiedzi

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 216937 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL216937
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314460 
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W systemie Windows 2000 sposób użycia narzędzia przygotowania systemu (Sysprep.exe), narzędzia Riprep i pliku odpowiedzi jest inny niż w systemie Microsoft Windows NT 4.0. Ponadto nazwa pliku odpowiedzi oraz lokalizacja, w której musi on się znajdować podczas instalacji, uległy zmianie.

Więcej informacji

Następujące parametry mogą być używane z narzędziem Sysprep.exe (i Riprep):
  • pnp - wymusza wyliczenie Plug and Play przy następnym uruchomieniu
  • quiet - uruchomienie w trybie cichym, bez okien dialogowych
  • nosidgen - identyfikator zabezpieczeń nie jest ponownie generowany przy ponownym uruchomieniu
  • reboot - automatyczne ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu pracy narzędzia Sysprep.exe
UWAGA: Nie ma parametru określającego plik odpowiedzi Kreatora miniinstalacji. Nazwa pliku odpowiedzi musi być zmieniona na Sysprep.inf i musi on znajdować się w folderze Sysprep w katalogu głównym dysku, na którym instalowany jest systemu Windows. Jeśli nazwa folderu Sysprep zostanie zmieniona, Instalator zignoruje ją.

Format i parametry pliku odpowiedzi są takie same, jak w przypadku pliku Unattended.txt, ale tylko wymienione poniżej sekcje i parametry są obsługiwane. Plik odpowiedzi można utworzyć za pomocą edytora tekstów lub narzędzia Setupmgr.exe dołączonego do zestawu Microsoft Windows Resource Kit.
[Unattended]
OemSkipEula
OemPnPDriversPath
ExtendOemPartition
InstallFilesPath
UpdateHAL
UpdateUPHAL
KeepPageFile
[GuiUnattended]
AdminPassword
Autologon
AutoLogonAccountCreation
AutoLogonCount
OEMDuplicatorString
OEMSkipRegional
OEMSkipWelcome
TimeZone
OEMDuplicatorString
TimeZone
[UserData]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[LicenseFilePrintData]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[GuiRunOnce]
[Display]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[RegionalSettings]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[Networking]
Klucz InstallDefaultComponents=Yes jest obsługiwany. Klucz InstallDefaultComponents=No nie jest obsługiwany. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
247952 The InstallDefaultComponents Key in the Networking Section Always Defaults to Yes
271369 Statically-Entered TCP/IP Settings Are Not Present After Sysprep
[Identification]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[NetClients]
Wszystkie klucze związane z usługami klientów dla sieci Microsoft Networks i usługami klientów dla systemu Netware są obsługiwane.
[TapiLocation]
Wszystkie klucze są obsługiwane. Wartości są prawidłowe tylko w przypadku, gdy w komputerze jest zainstalowany modem.
[Fax]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[Oem_Ads]
Wszystkie klucze są obsługiwane
Aby uzyskać szczegółowe objaśnienie plików odpowiedzi i listę prawidłowych wartości parametrów, zobacz plik Unattend.doc w folderze Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD z systemem Windows.

Właściwości

Numer ID artykułu: 216937 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbsbk kbenv kbsetup kbopk KB216937

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com