วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ ODBC รวมเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 216950 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

การรวมการเชื่อมต่อ odbc พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ Active Server หน้า (ASP) โดยค่าเริ่มต้น เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพสำหรับการรวมการเชื่อมต่อถูกปิดใช้งาน บทความนี้อธิบายถึงตัวนับการและวิธีการเปิดใช้งานแฟ้มเหล่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดใช้งานเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพที่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิด'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนของ ODBC
 3. คลิกแท็บการเชื่อมต่อรวม
 4. ในส่วน PerfMon เลือกเปิดใช้งาน
 5. คลิกตกลง
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ตัวนับต่อไปนี้จะแสดงในขณะนี้รายการภายใต้วัตถุการรวมการเชื่อมต่อ ODBC:
 • เชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้:หมายเลขปัจจุบันของการเชื่อมต่อที่ถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์
 • เชื่อมต่อที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน:หมายเลขปัจจุบันของการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานสำหรับการร้องขอการเชื่อมต่อ
 • การเชื่อมต่อวินาที/ฮาร์ดดิสก์:จำนวนการเชื่อมต่อที่ทำไว้กับแหล่งข้อมูลต่อวินาที
 • การเชื่อมต่อ วินาที/Soft:จำนวนการเชื่อมต่อจากพูต่อวินาที
 • disconnections วินาที/ฮาร์ดดิสก์:หมายเลขของ disconnects ทำกับแหล่งข้อมูลต่อวินาที
 • วินาที disconnections/Soft:หมายเลขของ disconnects จากพูต่อวินาที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่และเชื่อมต่อ ODBC ที่ร่วมกัน ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเลขบทความ:169470
ชื่อ: INF: บ่อยเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับการรวมการเชื่อมต่อ ODBC

ชื่อ: HOWTO: เปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อรวมใน IIS 4.0

หมายเลขบทความ:164221
ชื่อ: INF: เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่รวมในการโปรแกรมประยุกต์ ODBC ได้อย่างไร

หมายเลขบทความ:166083
ชื่อ: INF: วิธีการที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่รวมในแอพลิเคชันมี OLE DB

หมายเลขบทความ:176056
ชื่อ: ข้อมูล: Scalability ADO/ASP FAQ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 216950 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Server 2.0
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB216950 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216950

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com