Jak odinstalować program Internet Explorer 5

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 217344 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217344
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób odinstalowania programu Internet Explorer 5.

Więcej informacji

Przed odinstalowaniem programu Internet Explorer 5 zamknij wszystkie uruchomione programy. Aby uzyskać informacje dotyczące problemów, które mogą występować w przypadku, gdy przed odinstalowaniem programu Internet Explorer 5 nie zostaną zamknięte wszystkie uruchomione programy, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
165646 Program Settings Lost After Internet Explorer Setup or Uninstall
W czasie odinstalowywania programu Internet Explorer 5 nie można odinstalować programu Internet Explorer 4. Jedyną możliwością odinstalowania programu Internet Explorer 4 jest odinstalowanie ręczne. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu ręcznego odinstalowania programu Internet Explorer 4, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
174265 Jak odinstalować program Internet Explorer 4.0
Te informacje dotyczą tylko programu Microsoft Internet Explorer w wersji 5 dla systemu Windows 95 i NT 4.0. Aby odinstalować program Internet Explorer 5 w programie Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: Musisz mieć uprawnienia administratora, aby zainstalować i odinstalować program Internet Explorer 5 w systemie Windows NT. Oznacza to, że trzeba mieć uprawnienia administratora w czasie pierwszego uruchomienia komputera po instalacji lub odinstalowaniu programu Internet Explorer 5.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy, a następnie kliknij kartę Instalowanie/Odinstalowanie.
 3. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft Internet Explorer 5 i narzędzia internetowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 4. Kliknij pozycję Przywróć poprzednią konfigurację systemu Windows, lub kliknij przycisk Zaawansowane, aby określić dodatkowe składniki, które chcesz usunąć.
 5. Kliknij przycisk OK. Pojawi się ekran Instalatora Internet Explorer 5 i narzędzia internetowe. Ta część instalacji jest określana jako tryb obsługi.
 6. Po uruchomieniu Instalatora kliknij przycisk OK, aby przywrócić poprzednią wersję programu Internet Explorer i składników współużytkowanych. Pojawi się monit o potwierdzenie, czy chcesz przywrócić poprzednią wersję. Kliknij przycisk Tak, aby uruchomić proces odinstalowania. Po ukończeniu procesu odinstalowania kliknij opcję Uruchom ponownie system Windows po pojawieniu się monitu.
UWAGA: Jeżeli pozycja Microsoft Internet Explorer 5 i narzędzia internetowe nie jest wyświetlana na liście zainstalowanych programów na karcie Instalowanie/Odinstalowanie, wyświetl następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby wyświetlić dodatkowe kroki rozwiązywania problemów:
246548 Microsoft Internet Explorer 5 and Internet Tools Entry Missing from Add/Remove Programs

Znane problemy z odinstalowaniem programu Internet Explorer 5

 • Programy pakietu Microsoft Office 97 mogą mieć problemy z obsługą Internetu po odinstalowaniu programu Internet Explorer 5. Te problemy występują tylko wtedy, gdy zainstalujesz program Internet Explorer 5 przed instalacją pakietu Office 97, a następnie odinstalujesz program Internet Explorer 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  174431 OFF97: Problems Occur After Removing MS Internet Explorer 4.0
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Podczas odinstalowywania programu Internet Explorer 5 wszystkie certyfikaty otrzymane po instalacji programu Internet Explorer 5 są usuwane. Jeżeli nowe certyfikaty zostały dodane po instalacji programu Internet Explorer 5, pojawia się okno dialogowe ostrzeżenia informujące, że utracisz nowe certyfikaty, jeżeli będziesz kontynuować. Następnie pojawi się możliwość kontynuacji odinstalowywania lub anulowania procesu i ręcznego wyeksportowania nowych certyfikatów do pliku. Certyfikaty otrzymane przed instalacją programu Internet Explorer 5 nie są usuwane.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Niektóre wpisy do Rejestru i pliki pozostają na komputerze (na przykład pakiet Microsoft Office 2000 może nie działać po odinstalowaniu programu Internet Explorer 5). Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj program Internet Explorer 5.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Nie można odinstalować wszystkich składników. Składniki można odinstalować osobno przez dwukrotne kliknięcie ikony Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, kliknięcie programu na liście zainstalowanych programów, a następnie kliknięcie przycisku Dodaj/Usuń.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Jeżeli instalujesz program Internet Explorer 5, instalujesz program, a następnie odinstalowywujesz program Internet Explorer 5, niektóre programy mogą nie działać poprawnie. Jeżeli program nie działa poprawnie po odinstalowaniu programu Internet Explorer 5, zainstaluj program ponownie.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Po odinstalowaniu programu Internet Explorer 5 ikony internetowe mogą pozostać w innych programach, takich jak program Microsoft Word i Microsoft Excel. Po kliknięciu tych ikon nic się nie dzieje, ponieważ przeglądarka nie jest zainstalowana.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Odinstalowanie programu Internet Explorer 5 powoduje usunięcie zawartości folderu tymczasowych plików internetowych.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Po uruchomieniu Instalatora systemu Microsoft Windows 98 nie można odinstalować programu Internet Explorer w wersji 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu odinstalowania programu Internet Explorer po zainstalowaniu systemu Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  222564 Unable to Uninstall Internet Explorer After Windows 98 Setup
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ręcznego odinstalowania programu Internet Explorer dla systemu Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  243678 How to Manually Uninstall Internet Explorer 5 for Windows 95

Ogólne rozwiązywanie problemów

Jeżeli Instalator trybu obsługi nie działa lub nie można uruchomić Instalatora, skorzystaj z jednej z następujących metod:
 • W przypadku systemów Windows 95 i Windows 98 uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym, a następnie użyj narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, aby odinstalować program Internet Explorer 5. Aby ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij, kliknij opcję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Po pojawieniu się komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95” naciśnij klawisz F8 lub naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL w systemie Windows 98 w czasie ponownego uruchamiania komputera.
  3. Wybierz opcję Tryb awaryjny z Menu startowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Zainstaluj ponownie program Internet Explorer 5, a następnie odinstaluj go.
 • Zainstaluj ponownie system operacyjny i poprzednią przeglądarkę w nowym folderze lub przywróć z pełnej kopii zapasowej, wykonanej przed instalacją programu Internet Explorer 5.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje o odinstalowaniu, włącznie z folderem odinstalowania, są ukryte. Polecenia ATTRIB należy używać do usunięcia atrybutu „Ukryty” plików, aby móc je wyświetlić.

Poniższa lista zawiera możliwe pliki informacji o odinstalowaniu programu Internet Explorer, ich lokalizacje i ogólny opis ich przeznaczenia.

Pliki w folderze Program Files\Internet Explorer:
  Nazwa pliku  Opis
  -----------------------------------------------------------------
  Ie5bak.dat   Kopia zapasowa podstawowych plików zastępowanych przez program Internet Explorer 5
  Ie5bak.ini   Lista elementów w pliku Ie5bak.dat
  Ie4regun    Kopia zapasowa podstawowych wpisów do Rejestru modyfikowanych przez program Internet
         Explorer 5
Pliki w folderze Program Files\Internet Explorer\Uninstall Information:
  Nazwa pliku  Opis
  -----------------------------------------------------------
  Ainf0000    Kopia zapasowa wpisów do Rejestru zmodyfikowanych dodatków
  Ainf0001    Kopia zapasowa wpisów do Rejestru zmodyfikowanych dodatków
  Ainf0002    Kopia zapasowa wpisów do Rejestru zmodyfikowanych dodatków
  Ainf0003    Kopia zapasowa wpisów do Rejestru zmodyfikowanych dodatków
UWAGA: Plików Ainfnnnn nie ma w instalacji systemu Windows NT 4.0. Informacje są przechowywane w Rejestrze systemu Windows NT 4.0.
  Nazwa pliku        Opis
  ---------------------------------------------------------------------
  Ie5bakex.dat       Kopie zapasowe plików VB i dostawców usług online
  Ie5bakex.ini       Lista plików w pliku Ie5bakex.dat
  Ie5extra.dat       Kopie zapasowe folderów FTP i plików czcionek
  Ie5extra.ini       Lista plików w pliku Ie5extra.dat
  mobile Option Pack.dat  Kopia zapasowa menedżera subskrypcji i kanałów
  mobile Option Pack.ini  Lista plików w pliku Mobile Option Pack.dat
  Mstask.dat        Kopie zapasowe plików Menedżera zadań
  Mstask.ini        Lista plików w pliku Mstask.dat
UWAGA: Następujące pliki istnieją tylko w przypadku, gdy składnik Aktualizacja pulpitu Windows programu Internet Explorer 4 został zainstalowany przed instalacją programu Internet Explorer 5 w wersji beta:
  Nazwa pliku   Opis
  -----------------------------------------------------------------
  Integr~1.dat  Zintegrowana kopia zapasowa poprzednich plików powłoki
  Integr~1.ini  Lista plików w pliku Integrated Browser.dat

Właściwości

Numer ID artykułu: 217344 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
Słowa kluczowe: 
kbhowto msient kbenv kbsetup msiew98 msiew95 kbfaq KB217344

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com