วิธีการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 217344
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่การถอนการติดคุณตั้ง Internet Explorer 5 ออกจากโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะทำการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
165646การตั้งค่าโปรแกรมแพ้หลังจาก Internet Explorer ตั้งค่า หรือการถอนการติดตั้ง
ถอนการติดเมื่อถอนการติดคุณตั้ง Internet Explorer 5 คุณไม่สามารถตั้ง Internet Explorer 4 วิธีการได้รับการสนับสนุนเฉพาะการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4 อยู่ด้วยตนเองถอนการติดตั้งไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการด้วยตนเองถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
174265วิธีการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 4.0
ข้อมูลนี้นำไปใช้กับ Microsoft Internet Explorer รุ่น 5 เท่านั้นสำหรับ Windows 95 และ NT 4.0 เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง 5 Explorer อินเทอร์เน็ตใน Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows NT 4.0 ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ:: คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้ง และการถอนการติดตั้ง 5 Explorer อินเทอร์เน็ตใน Windows NT ซึ่งรวมถึงมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในครั้งแรกที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกแล้ว คลิกการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ
 3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกเครื่องมือการอินเทอร์เน็ตและ Microsoft Internet Explorer 5แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. คลิกการคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิก Windows ก่อนหน้านี้หรือคลิกขั้นสูงเมื่อต้องการระบุส่วนประกอบเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการเอาออก
 5. คลิกตกลง. กระบวนการเครื่องมือการอินเทอร์เน็ตและ Internet Explorer 5หน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น ส่วนนี้ของกาารติดตั้งจะได้รับการอ้างถึงว่าเป็นโหมด Maintenance
 6. เมื่อตั้งค่าเริ่มต้น คลิกตกลงเมื่อต้องการคืนค่ารุ่นก่อนหน้าของ Internet Explorer และคอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบว่าคุณต้องการคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า คลิกใช่เมื่อต้องการเริ่มต้นกระบวนการถอนการติดตั้ง เมื่อกระบวนการถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกเริ่มการทำงานของ Windows ใหม่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น
หมายเหตุ:: ถ้ารายการ 5 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft และเครื่องมือของอินเทอร์เน็ตไม่ปรากฏในรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งในการถอนการติดติดตั้ง/ตั้งแท็บ การดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base เพื่อดูการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมการตามขั้นตอน:
246548Microsoft Internet Explorer 5 และรายการเครื่องมือการอินเทอร์เน็ตที่ขาดหายไปจากเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

ปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว ด้วยการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5

 • โปรแกรม Microsoft Office 97 อาจมีปัญหากับฟังก์ชันการทำงานของอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5 ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer 5 ก่อนที่คุณติดตั้ง Office 97 แล้ว ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  174431OFF97: ปัญหาขึ้นหลังจากที่กำลังเอาออก MS Internet Explorer 4.0
 • เมื่อมีการถอนการติดคุณตั้ง Internet Explorer 5 ใบรับรองที่ได้รับหลังจากคุณติดตั้ง Internet Explorer 5 จะถูกเอาออก ถ้ามีเพิ่มใบรับรองใหม่หลังจากติดตั้ง Internet Explorer 5 กล่องโต้ตอบคำเตือนปรากฏขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า คุณจะสูญเสียใบรับรองใหม่ถ้าคุณดำเนินต่อ จากนั้นคุณจะกำหนดตัวเลือกการดำเนินการต่อถอนการติดตั้ง หรือการยกเลิกกระบวนการ และการส่งออกใบรับรองใหม่ลงในแฟ้มด้วยตนเอง ใบรับรองที่ได้รับก่อนที่จะติดตั้ง Internet Explorer 5 จะถูกเอาออกไม่
 • รายการรีจิสทรีและแฟ้มบางอย่างยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น Microsoft Office 2000 อาจไม่ทำงานหลังจากการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5) ได้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Internet Explorer 5
 • ถอนการติดคอมโพเนนต์ทั้งหมดอาจไม่สามารถตั้ง ถอนการติดคุณสามารถตั้งคอมโพเนนต์แต่ละ โดยการคลิกสองครั้งที่เพิ่ม/เอาโปรแกรมใน'แผงควบคุม'ออก คลิกโปรแกรมในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง และคลิกเพิ่ม/เอาออก
 • ถ้าคุณติดตั้ง Internet Explorer 5 ติดตั้งโปรแกรม แล้ว ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5 บางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง ถ้าโปรแกรมไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากการถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5 ติดตั้งโปรแกรมใหม่
 • ถ้ามีการถอนการติดคุณตั้ง Internet Explorer 5 ไอคอนอินเทอร์เน็ตอาจยังคงอยู่ในโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel ถ้าคุณคลิกที่ไอคอนเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้งเบราว์เซอร์ไม่มี
 • ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 5 ลบเนื้อหาของโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ตของคุณ
 • หลังจากที่คุณเรียกใช้ Microsoft Windows 98 Setup คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Internet Explorer รุ่น 5สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง Internet Explorer หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 98 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  222564ไม่สามารถถอนการติดตั้ง Internet Explorer หลังจากการติดตั้ง Windows 98
  For additional information about how to manually uninstall Internet Explorer for Windows 95, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  243678How to Manually Uninstall Internet Explorer 5 for Windows 95

General Troubleshooting

If Maintenance-mode Setup does not work or you cannot run Setup, try one of the following methods:
 • In Windows 95 and Windows 98, restart your computer in Safe mode, and then use the Add/Remove Programs tool in Control Panel to uninstall Internet Explorer 5. To restart your computer in Safe mode, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกปิดการทำงานคลิกเริ่มต้นใหม่แล้ว คลิกตกลง.
  2. When you see the "Starting Windows 95" message, press the F8 key, or press and hold the CTRL key in Windows 98 when the computer restarts.
  3. เลือกSafe Modeจากนั้นเริ่มต้นmenu, and then press ENTER.
  4. Reinstall Internet Explorer 5, and then uninstall it.
 • Reinstall your operating system and previous browser in a new folder, or restore from a complete system backup made before installing Internet Explorer 5.

Additional information:

All uninstall information, including the Uninstall folder, is hidden. The ATTRIB command must be used to remove the hidden attribute from the files before they can be viewed.

Possible Internet Explorer uninstall information files, their locations, and a general description of their purpose are listed below.

Files in the Program Files\Internet Explorer folder:
  File name  Description
  -----------------------------------------------------------------
  Ie5bak.dat  Backed up core files replaced by Internet Explorer 5
  Ie5bak.ini  List of items in the Ie5bak.dat file
  Ie4regun   Backed up core registry entries modified by Internet
        Explorer 5
				
Files in the Program Files\Internet Explorer\Uninstall Information folder:
  File name  Description
  -----------------------------------------------------------
  Ainf0000   Backed up registry entries of modified add-ons
  Ainf0001   Backed up registry entries of modified add-ons
  Ainf0002   Backed up registry entries of modified add-ons
  Ainf0003   Backed up registry entries of modified add-ons
				
หมายเหตุ:: There are no Ainfnnnnfiles in a Windows NT 4.0 installation. Instead, the information is kept in the Windows NT 4.0 registry.
  File name        Description
  ---------------------------------------------------------------------
  Ie5bakex.dat      Backed up VB and OnLine Service Provider files
  Ie5bakex.ini      List of files in the Ie5bakex.dat file
  Ie5extra.dat      Backed up FTP folders and TrueType font files
  Ie5extra.ini      List of files in the Ie5extra.dat file
  mobile Option Pack.dat Backup of subscription manager and channels
  mobile Option Pack.ini List of files in Mobile Option Pack.dat file
  Mstask.dat       Backed up Task Manager files
  Mstask.ini       List of files in the Mstask.dat file
				
หมายเหตุ:: The following files exist only if the Internet Explorer 4 Windows Desktop Update component is installed before you install Internet Explorer 5 Beta:
  File name   Description
  -----------------------------------------------------------------
  Integr~1.dat Integrated Browser backup of previous shell files
  Integr~1.ini List of files in Integrated Browser.dat file
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 217344 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbfaq kbhowto kbsetup msient msiew95 msiew98 kbmt KB217344 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:217344
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com