ปัญหาการกำหนดค่าช่วงของพอร์ต dcom

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 217351 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • ล้มเหลวประกาศเวิลด์ไวด์เว็บเริ่มต้น และเหตุการณ์ต่อไปนี้ปรากฏในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:
  รหัสเหตุการณ์: 7023
  แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  คำอธิบาย: การบริการเผยแพร่เวิลด์ไวด์เว็บที่สิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ปลายทางไม่สามารถสร้างได้
 • ถ้าคุณพยายามที่จะหยุดบริการเช่น W3SVC, MSFTPSVC, SMTPSVC, SS LDAP หรือการส่งข้อ ความ SS ความพยายามในการทำงานล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 1721: ทรัพยากรไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานการดำเนินการนี้
 • ไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (DCOM) แจกจ่ายที่พยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DCOM ล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (0x800706ba) - เซิร์ฟเวอร์ RPC ไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการกำหนดค่าการตั้งค่าช่วงพอร์ตในที่ไม่เหมาะสม
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet
คีย์รีจิสทรีหรือเนื่อง จากมีการกำหนดค่าข้อจำกัดของพอร์ตสำหรับโพรโทคอลผ่านหน้าคุณสมบัติของโพรโทคอล DCOMCNFG

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณทำไม่ต้องการกำหนดค่า DCOM ให้ใช้ช่วงพอร์ตที่ ลบคีย์รีจิสทรี แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ถ้าคุณต้องการกำหนดค่า DCOM บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้ช่วงพอร์ตที่ ใช้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet
  รีจิสทรีคีย์ที่ใช้เพื่อกำหนดช่วงพอร์ตที่ และทำตามคำแนะนำในเอกสารทางเทคนิคดังต่อไปนี้:
  การใช้ COM แบบกระจาย ด้วยไฟร์วอลล์ชนิด
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms809327.aspx
  ถ้าคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ DCOMCNFG การตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดของพอร์ต คุณอาจสามารถ encountering จุดบกพร่องของ DCOMCNFG รู้จักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  201911เขียน dcomcnfg พอร์ตที่ชื่อว่าค่าในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
  แทนที่ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ DCOMCNFG ใช้ Regedt32.exe เพื่อตั้งค่าคอนฟิกข้อจำกัดของพอร์ตตามที่อธิบายไว้ในเอกสารทางเทคนิค

  หมายเลขพอร์ตที่จะสามารถเปิดขึ้นอยู่กับจำนวนของโปรแกรมประยุกต์ DCOM และบริการอื่น ๆ ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น แต่ละอินสแตนซ์ของกระบวนการแอพลิเคชัน DCOM ใช้พอร์ตเดียว Server ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) ใช้อย่างน้อยห้าพอร์ต

  นอกจากนี้ คุณจำเป็นเพื่อกำหนดช่วงพอร์ตที่จะสามารถเปิด ตัวอย่าง Microsoft SQL Server ใช้พอร์ต 1433 สำหรับคำขอขาเข้าและพอร์ต 1024-5000 สำหรับสายโทรออก considering ปัจจัยเหล่านี้ ขอแนะนำให้ คุณเปิดพอร์ต 100 อย่างน้อย และใช้ช่วงของพอร์ตซึ่งอยู่เหนือ 5000 ตัวอย่างเช่น กำหนดค่า DCOM จะใช้ช่วงพอร์ต 5000 5100

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ช่วงพอร์ตที่สามารถแบ่งโปรแกรมประยุกต์อื่นในระบบ บนระบบที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4 และใหม่กว่า ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการ กำหนดค่า DCOM แอพลิเคชันใช้ปลายทางแบบคงที่ โดยใช้การAppID:คีย์:

การกำหนดค่า DCOM แอพลิเคชันจะใช้พอร์ตแบบคงที่ โดยใช้ TCP/IP เป็นโพรโทคอล DCOM ดำเนินการดังต่อไปนี้:

บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์:
 1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้ประเภท:dcomcnfgแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการโปรโตคอลเริ่มต้นแท็บ ย้ายโพรโทคอล TCP/IP เป็นการเชื่อมต่อไปด้านบนของรายการ และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์:
 1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้ประเภท:dcomcnfgแล้ว คลิกตกลง.
 2. บนโปรโตคอลเริ่มต้นแท็บ ย้ายโพรโทคอล TCP/IP เป็นการเชื่อมต่อไปด้านบนของรายการ
 3. การใช้เครื่องมือเช่น OLEVIEW ค้นหาโปรแกรมประยุกต์ของคุณAppID:ตัวระบุไม่ซ้ำกัน (GUID)
 4. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 5. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_CLASSES_ROOT\AppId\ {AppId GUID }
 6. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า:: ปลายทาง
  ชนิดข้อมูล:: reg_multi_sz
  ค่า: ncacn_ip_tcp, 0หมายเลขพอร์ต>
  โดย:หมายเลขพอร์ต> คือพอร์ตแบบคงที่คุณต้องการใช้งาน
 7. ออกจาก'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุว่าโปรแกรมประยุกต์ของคุณอาจไม่เบิกปลายทางแบบคงที่จากรีจิสทรีถ้ามีการแมปสำหรับ.exe ชื่อไป ยังAppID:ไม่มีอยู่ในรีจิสทรี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปชื่อ.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216051การแก้ไข: DCOMCNFG NT 4.0 SP4 ไม่เขียนชื่อ.exe ภายใต้ HKCR\APPID

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 217351 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbnofix kbprb kbmt KB217351 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:217351

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com