OFF2000: Podczas uruchamiania programów pakietu Office z przestarzałym plikiem Oleaut32.dll pojawia się komunikat o błędzie

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 217440 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217440
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas uruchamiania programów dołączonych do pakietu Microsoft Office 2000 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem podczas uruchamiania Asystenta pakietu Office. Czy chcesz go ponownie zainstalować ?
Po kliknięciu przycisku Tak pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić Asystenta pakietu Office. Napraw Asystenta uruchamiając Instalatora pakietu Office 2000 i wybierając przycisk „Napraw produkt Office 2000”.
Po uruchomieniu programu Microsoft Excel 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Microsoft Excel wymaga do działania pliku OLEAUT32.DLL. Wersja pliku OLEAUT32.DLL umieszczona w tym komputerze jest starsza od wersji wymaganej przez tę wersję programu Microsoft Excel.

Uruchom ponownie Instalatora i zaznacz opcję Ponownie instaluj, aby zainstalować poprawną wersję pliku.
Po uruchomieniu programu Microsoft Outlook 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Wymaganego pliku OUTLRPC.dll nie można znaleźć na ścieżce wyszukiwania. Przeinstaluj program Microsoft Outlook.
Po uruchomieniu programu Microsoft PowerPoint 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Plik AGENTSVR.EXE jest połączony z brakującym eksportowanym plikiem OLEAUT32.DLL:277.
Po uruchomieniu programu Microsoft FrontPage 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft FrontPage nie jest zainstalowany poprawnie w systemie i nie może funkcjonować. Zainstaluj ponownie program Microsoft FrontPage.

Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
Po nim pojawia się następny:
Program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Po kliknięciu przycisku Szczegóły pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Plik FRONTPG spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module MFC42.DLL przy 0137:5f4086f7.
Po uruchomieniu programu Microsoft Access 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Plik OLEAUT32.DLL jest przestarzały. Ten program wymaga nowszej wersji.

Przyczyna

Ten problem występuje wtedy, gdy przestarzała wersja pliku Oleaut32.dll jest zainstalowana na tym komputerze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Uruchom funkcję Wykryj i napraw

Jeżeli program nie zamyka się po pojawieniu się jednego z błędów wymienionych w sekcji „Symptomy” w tym artykule, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem:
 1. Kliknij polecenie Wykryj i napraw w menu Pomoc.
 2. Kliknij przycisk Rozpocznij w oknie dialogowym Wykrywanie i naprawianie.
Instalator pakietu Office zastąpi przestarzałą kopię pliku Oleaut32.dll.

Jeżeli program pakietu Office zamyka się po pojawieniu komunikatu o błędzie, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Office 2000.
 4. Kliknij przycisk Napraw produkt Office.
 5. Kliknij opcję Zainstaluj ponownie produkt Office i kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA: Przestarzała wersja pliku Oleaut32.dll może spowodować pojawienie się komunikatów o błędach podczas ponownej instalacji. Aby kontynuować, kliknij przycisk Ignoruj we wszystkich oknach dialogowych komunikatów o błędzie.

Metoda 2: Skopiuj plik Oleaut32.dll z dysku CD z pakietem Office 2000

Jeżeli metoda 1 nie rozwiązuje problemu, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Włóż dysk CD z pakietem Office 2000 do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 4. Na dysku CD z pakietem Office 2000 wyszukaj folder System, skopiuj plik Oleaut32.dll, a następnie wklej go do katalogu C:\.
 5. Uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS.

  UWAGA: Jeżeli używasz systemu operacyjnego Microsoft Windows Millennium Edition (Me), wykonaj kroki zawarte w sekcji „Używanie systemu Windows Me” w tym artykule.
 6. Wpisz następujące polecenie w trybie MS-DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  copy C:\oleaut32.dll c:\windows\system\oleaut32.dll

  UWAGA: Ścieżka może być różna w zależności od folderu instalacyjnego systemu Windows oraz systemu operacyjnego komputera (na przykład Winnt\System32).
  UWAGA: Jeżeli pojawi się pytanie o zastąpienie, naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Uruchom Instalatora pakietu Office, kliknij przycisk Napraw produkt Office, a następnie kliknij opcję Zainstaluj ponownie.

Używanie systemu Windows Me

Jeżeli używasz systemu operacyjnego Windows Millennium Edition (Me), wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować plik Oleaut32.dll:
 1. Uruchom komputer z dysku startowego systemu Windows Me.
 2. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  extract /Y /A C:\windows\options\install\base2.cab oleaut32.dll /L c:\windows\system
  UWAGA: Jeżeli na komputerze zainstalowano wstępnie system Windows Me, zastąp plik C:\windows\options\install\base2.cab plikiem C:\windows\options\cabs\base2.cab.
 3. Gdy komputer powróci do trybu MS-DOS, usuń dysk startowy systemu Windows Me, a następnie uruchom ponownie komputer.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące występowania w pakiecie Office błędów związanych z przestarzałą wersją pliku Oleaut32.dll, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224315 OFF2000: Error Starting Visual Basic Editor with Outdated Oleaut32.dll

Właściwości

Numer ID artykułu: 217440 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbdta kbprb KB217440

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com