Straipsnio ID: 218153 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?Office? dokumente suk?r? hipersait? ir j? spustel?j? galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?Ne?manoma atidaryti <URL>. Negalima rasti interneto serverio arba tarpinio serverio.?
Prane?ime <URL> b?t? j?s? ?terptas hipersaitas.

PASTABA. Hipersaitas neveikia, jei j? ?vedate tiesiai nar?ykl?je arba lauke Atidaryti dialogo lange Vykdyti (spustel?j? Prad?ti, o tada ? Vykdyti).

PRIE?ASTIS

Problema kyla, jei teisingi ?ie teiginiai:

 • Naudojate ?Microsoft Internet Explorer?:

  • tarpin? server? arba

  • u?kard?, kuri neleid?ia HTTP u?klaus? laikyti j?s? vietiniame tinkle.
  Ir

 • ?Internet Explorer? n?ra numatytoji nar?ykl?.

  Ir

 • n?ra toliau nurodyto registro rakto arba jis nenustatytas kaip 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  *Jei naudojate 32 bit? ?Office? 64 bit? ?Windows? sistemoje:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite vedlyje ?Pataisyti? pateikiamus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50655


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, arba ?traukite dalin? registro rakt? Internet, jei jo n?ra, ir nustatykite Reik?m?s duomenys, arba, jei jis yra, nustatykite dalinio registro rakto Internet parametr? Reik?m?s duomenys.

Dalinio registro rakto ?Internet? ?traukimas ? registr? ir reik?m?s duomen? nustatymas

 1. I?junkite visas veikian?ias programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. ?veskite regedit lauke Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 3. Registro rengykl?je suraskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common
  Pastaba. Visoms skyriuje ?Taikoma? i?vardytoms versijoms taikomas tas pats registro raktas. Kad ir kokia versija b?t? naudojama, registro raktas nesiskiria. Jei naudojate 32 bit? ?Office? 64 bit? ?Windows? sistemoje, turite naudoti ?Wow6432Node? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet.
 4. Meniu Redagavimas nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
 5. Nurodykite naujo dalinio registro rakto pavadinim? Internet.
 6. ?sitikinkite, kad pasirinktas dalinis registro raktas Internet. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?. ?traukite registro reik?m?
  Reik?m?s pavadinimas: ForceShellExecute
 7. Dukart spustel?kite ForceShellExecute, tada nustatykite Reik?m?s duomenys kaip 1. Spustel?kite Gerai.
 8. Meniu Registras spustel?kite Baigti.

Reik?m?s duomen? nustatymas

 1. I?junkite visas veikian?ias programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti. ?veskite regedit lauke Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 3. Registro rengykl?je raskite tok? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Pastaba. Visoms skyriuje ?Taikoma? i?vardytoms versijoms taikomas tas pats registro raktas. Kad ir kokia versija b?t? naudojama, registro raktas nesiskiria. Jei naudojate 32 bit? ?Office? 64 bit? ?Windows? sistemoje, turite naudoti ?Wow6432Node? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
 4. ?sitikinkite, kad pasirinktas dalinis registro raktas Internet. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?. ?traukite registro reik?m?
  Reik?m?s pavadinimas: ForceShellExecute
 5. Dukart spustel?kite ForceShellExecute, tada nustatykite Reik?m?s duomenys kaip 1. Spustel?kite Gerai.
 6. Meniu Registras spustel?kite Baigti.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei naudojate operacin? sistem? ?Microsoft Windows 2000?, turite atnaujinti Hlink.dll failo versij?. ?is naujinimas ?trauktas ? ?Windows 2000? 1 pakeitim? paket?.

Jei problemai i?spr?sti naudojote ?? b?d?, hipersaitas gali neveikti kreipiant ? ?Microsoft Word? dokument? ar ?Microsoft Excel? darbalap?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
280680 Hipersaitas su ?Office? dokumentu neveikia
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 218153 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 21 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB218153

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com