Numer ID artykułu: 218153 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po utworzeniu, a następnie kliknięciu hiperłącza w dokumencie pakietu Office może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można otworzyć <adres_URL>. Nie odnaleziono serwera Internetu ani serwera proxy.
Ciąg <adres_URL> to wstawione hiperłącze.

UWAGA To hiperłącze działa w przypadku wpisania go bezpośrednio w przeglądarce lub w polu Otwórz okna dialogowego Uruchom (po kliknięciu przycisku Start i polecenia Uruchom).

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

 • Używany jest program Microsoft Internet Explorer:

  • Serwer proxy -LUB-

  • zapora nie zezwala na wysyłanie żądań HTTP w sieci lokalnej.
  -ORAZ-

 • Program Internet Explorer nie jest przeglądarką domyślną.

  -ORAZ-

 • Poniższego klucza rejestru brakuje lub nie ma on ustawienia 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  *W 32-bitowej wersji pakietu Office w 64-bitowej wersji systemu Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

Obejście problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby automatycznie obejść ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50655


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby obejść ten problem, jeśli brakuje podklucza Internet, należy go dodać i ustawić Dane wartości, a jeśli podklucz Internet już istnieje, należy ustawić Dane wartości.

Dodawanie podklucza Internet do rejestru i ustawianie danych wartości

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Edytorze rejestru przejdź do następującego podklucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common
  Uwaga Ten klucz rejestru jest taki sam dla wszystkich wersji wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten klucz rejestru pozostanie ten sam dla różnych wersji. W 32-bitowej wersji pakietu Office w 64-bitowej wersji systemu Windows należy użyć węzła Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet.
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Nadaj nowemu podkluczowi nazwę Internet.
 6. Upewnij się, że podklucz Internet jest wybrany. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD. Dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: ForceShellExecute
 7. Kliknij dwukrotnie pozycję ForceShellExecute i w polu Dane wartości ustaw wartość 1. Kliknij przycisk OK.
 8. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.

Ustawianie danych wartości

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Edytorze rejestru przejdź do następującego podklucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  Uwaga Ten klucz rejestru jest taki sam dla wszystkich wersji wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten klucz rejestru pozostanie ten sam dla różnych wersji. W 32-bitowej wersji pakietu Office w 64-bitowej wersji systemu Windows należy użyć węzła Wow6432Node HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet.
 4. Upewnij się, że podklucz Internet jest wybrany. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD. Dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: ForceShellExecute
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję ForceShellExecute i w polu Dane wartości ustaw wartość 1. Kliknij przycisk OK.
 6. W menu Rejestr kliknij polecenie Zakończ.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

W systemie operacyjnym Microsoft Windows 2000 należy uaktualnić plik Hlink.dll. Ta aktualizacja jest uwzględniona w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 2000.

Po zastosowaniu tego obejścia problemu mogą nie działać hiperłącza do dokumentów programu Microsoft Word lub arkuszy programu Microsoft Excel. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
280680 Nie można użyć hiperłącza do dokumentu pakietu Office

Właściwości

Numer ID artykułu: 218153 - Ostatnia weryfikacja: 21 października 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Outlook 2010
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB218153

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com