Defragmentatie loopt vast na het selecteren van de gewenste schijf

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 218160 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL218160
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Het hulpprogramma Defragmentatie reageert niet meer (loopt vast) nadat u de schijf hebt geselecteerd die u wilt defragmenteren.

Oorzaak

Dit probleem wordt veroorzaakt door beschadigde bestanden, mappen of sectoren op de vaste schijf.

Oplossing

U kunt dit probleem verhelpen door bepaalde bestanden en een map te verwijderen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Mapopties.
 2. Klik achtereenvolgens op het tabblad Beeld, op Alle bestanden weergeven, op Toepassen en op OK.
 3. Verwijder de map Applog uit C:\Windows en voer daarna het hulpprogramma Schijfopruiming uit.
Met dit hulpprogramma kunt u op eenvoudige wijze tijdelijke Internet-bestanden, .tmp-bestanden en andere optionele onderdelen verwijderen. Ga als volgt te werk om Schijfopruiming te starten:

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Schijfopruiming.
 2. Selecteer het station dat u wilt opruimen en klik op OK.
 3. Het dialoogvenster Schijfopruiming wordt weergegeven. De bestanden die u moet verwijderen, zijn al geselecteerd. OPMERKING: als u ook nog andere (niet-geselecteerde) items wilt verwijderen, kunt u dat nu doen. Als u niet bekend bent met het hulpprogramma Schijfopruiming, kunt u deze items desgewenst ook op een later tijdstip verwijderen. Als u meer informatie wilt over het hulpprogramma Schijfopruiming, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  186099 Description of the Disk Cleanup Tool in Windows 98
Zodra u de map Applog en de tijdelijke bestanden hebt verwijderd, voert u Schijfcontrole uit. Voer daarna nogmaals het hulpprogramma Defragmentatie uit.

Real-modus Schijfcontrole

OPMERKING: Windows Millennium Edition (Me) biedt geen real-modus-ondersteuning. U kunt de computer eventueel starten met de opstartdiskette, en daarna Schijfcontrole uitvoeren.

Als het u niet lukt het hulpprogramma Defragmentatie in de Veilige modus uit te voeren, ondanks het feit dat Schijfcontrole geen fouten heeft gevonden, kunt u proberen om Schijfcontrole vanaf de MS-DOS-prompt uit te voeren (in real-modus).

Zorg er allereerst voor dat Schijfcontrole schijf-time-outs detecteert en alle clusters vijf keer controleert tijdens het uitvoeren van de oppervlaktecontrole. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Ga naar het bestand Scandisk.ini in de map Windows\Command. Dubbelklik op het bestand Scandisk.ini en gebruik desgevraagd een teksteditor (zoals Kladblok) om dit bestand te openen.
 2. Ga naar de bestandssectie [Environment]. Als deze sectie niet bestaat, maakt u zelf een sectie [Environment]. Gebruik hierbij de volgende parameters:
  [Environment]
  ScanTimeOut=On
  NumPasses=5
  Het kan zijn dat de regels 'ScanTimeOut=' en 'NumPasses=' al bestaan, maar dat er andere waarden zijn opgegeven. In dat geval wijzigt u de bestaande waarden op basis van het voorbeeld.
 3. Sla het bestand Scandisk.ini op en sluit het af.
 4. Klik achtereenvolgens op Start, op Afsluiten, op Opnieuw opstarten in MS-DOS-modus en op Ja.
 5. Typ de volgende regel bij de MS-DOS-prompt en druk daarna op ENTER om Schijfcontrole uit te voeren:
  scandisk <station>
  De vermelding <station> in deze regel staat voor de aanduiding van de vaste schijf die u wilt controleren. Voer een oppervlaktecontrole uit als Schijfcontrole daarom vraagt, corrigeer alle fouten die worden aangetroffen en bekijk en bewaar het logboekbestand dat wordt gemaakt.
 6. Zodra Schijfcontrole is voltooid, typt u exit en drukt u op ENTER om terug te keren naar Windows 98.
 7. Voer nogmaals het hulpprogramma Defragmentatie uit.
Als u het probleem niet kunt oplossen met de bovenstaande procedures, moet u wellicht een diagnostisch hulpprogramma uitvoeren dat geschikt is voor uw specifieke vaste schijf. Als bij uw computer geen diagnostisch hulpprogramma werd geleverd, neemt u contact op met de hardwarefabrikant. Als u sinds de aanschaf van uw computer een upgrade van de vaste schijf hebt uitgevoerd, kunt u wellicht een diagnostisch hulpprogramma downloaden vanaf de website van de fabrikant. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw vaste schijf.

Status

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over problemen bij gebruik van Defragmentatie, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
186978 "Drive
259030 APC PowerChute Plus Causes Disk Defragmenter to Hang

Eigenschappen

Artikel ID: 218160 - Laatste beoordeling: woensdag 15 december 2004 - Wijziging: 2.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Trefwoorden: 
defrag kbprb kbtool win98 KB218160

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com