Popis rozšíření nástrojů Chkdsk, Autochk a Chkntfs v systému Windows 2000

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 218461 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ218461
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Nástroje Chkdsk.exe, Autochk.exe a Chkntfs.exe byly v systému Windows 2000 doplněny o funkce, aby měli správci lepší možnosti určení, kdy je prováděna kontrola systému souborů na svazku.

Svazek je definovaný jako oddíl obsahující systém souborů a který je přístupný pomocí písmene jednotky/bodu připojení svazku či identifikátoru GUID (Globally Unique Identifier).

Další informace

Nástroj Autochk.exe v systému Windows 2000 rozlišuje mezi kontrolou svazku naplánovanou ručně a kontrolou naplánovanou automaticky systémem z důvodu, že systém souborů určil svazek jako "nečistý" a do aplikačního protokolu o tom zapsal zprávu.

Následující seznam rozšíření funkcí v systému Windows 2000 není úplný seznam všech parametrů, které jsou pro jednotlivé nástroje k dispozici.

Chkdsk /F: Pokud nemůže nástroj Chkdsk v okamžiku spuštění uzamknout svazek, aby jej mohl zkontrolovat, zobrazí se před naplánováním kontroly při příštím restartování počítače následující dialog:
Nástroj Chkdsk nelze spustit, protože je svazek používán jiným procesem. Může se to podařit, jestliže bude tento svazek předem odpojen. VŠECHNY OTEVŘENÉ POPISOVAČE TOHOTO SVAZKU BY SE TAK STALY NEPLATNÝMI. Má být tento svazek odpojen? (A/N)
Pokud správce naplánuje spuštění kontroly při příštím restartování systému, nástroj Chkdsk nenastaví bit "Nečistý" na používaném svazku. Namísto toho vytvoří položku registru, která zajistí spuštění nástroje Autochk. Bit "Nečistý" je nastaven výhradně systémem souborů v případě, že nalezne potíže.

Chkdsk /X: Nový parametr příkazového řádku, který spouští příkaz Chkdsk /F a vynucuje odpojení svazku z důvodu zavření otevřených popisovačů souborů na nesystémových svazcích, aby je bylo možné zkontrolovat okamžitě. Takto je zabráněno případnému restartování počítače z důvodu kontroly a opravy svazku nástrojem Chkdsk.

Chkntfs svazek: Zobrazí typ systému souborů, stav bitu "Nečistý" a zda byla naplánovaná kontrola svazku nástrojem Chkdsk při spuštění počítače.

Chkntfs /C: Naplánuje kontrolu svazku při spuštění počítače (která by stejně proběhla, jestliže nebyl předtím svazek zkontrolován příkazem chkntfs /x). Nástroj Chkdsk se spustí pouze tehdy, je-li svazek ve stavu "Nečistý".

Chkntfs /D: Obnoví výchozí chování počítače a odebere z registru nastavení vytvořené příkazem Chkdsk /F či Chkntfs /X. To znamená, že při spuštění počítače jsou zkontrolovány všechny jednotky a ty, které jsou nečisté, jsou zkontrolovány nástrojem Chkdsk.

Chkntfs /T:čas: Změní hodnotu časového limitu nástroje Autochk na zadaný počet sekund. Pokud není zadaný žádný čas, zobrazí se aktuální nastavení. Další informace o této funkci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
191603 Změna hodnoty časového limitu nástroje Autochk.exe
Další informace o nástroji Chkntfs naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
160963 CHKNTFS.EXE: K čemu je možné tento nástroj použít
Autochk: Zkontroluje bit "Nečistý" všech svazků a nastavení v registru vytvořené příkazy Chkdsk /F a Chkntfs /X či /C a určí, jestli svazek zkontroluje nebo přeskočí.

Poznámka: Příkazy Chkdsk /F či Chkntfs /C pro naplánování kontroly svazku a příkaz Chkntfs /X pro vyloučení kontroly se navzájem vylučují. Správci mají takto možnost úplného určení, jestli bude určitý svazek při spuštění počítače zkontrolován nástrojem Chkdsk nepodmíněně, podmíněně nebo vůbec. Poslední zadaný příkaz odpovídajícím způsobem nastaví či zruší nastavení v registru.

Pokud naplánujete kontrolu svazku nástrojem Chkdsk na dobu při spuštění počítače a poté při spuštění počítače se rozhodnete stisknutím libovolného tlačítka program Autochk ukončit, program Autochk svazek nezkontroluje a odebere z registru danou položku tak, aby již jeho spuštění naplánované nebylo.

Pokud při spuštění počítače proběhne kontrola svazku programem Autochk, bude jeho výstup zaznamenaný do souboru Bootex.log uloženého v kořenovém adresáři kontrolovaného svazku. Služba poté přesune obsah souboru Bootex.log do protokolu událostí aplikací. Následující text představuje záznam v protokolu událostí pro kontrolu svazku:
ID události: 1001
Zdroj: Winlogon
Popis: Obsahuje typ systému souborů, písmeno jednotky či identifikátor GUID a název svazku či sériové číslo, které určuje, který svazek byl zkontrolovaný.
Dále je uvedeno, jestli kontrola nástrojem Chkdsk proběhla, protože ji naplánoval uživatel nebo protože byl nastavený bit "Nečistý".
Následující položky v registru jsou používané programem Autochk pro určení, které svazky budou zkontrolované při spuštění počítače:
Hkey_local_machine\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ BootExecute:REG_MULTI_SZ: autocheck autochk *
Poznámka : Toto je výchozí nastavení pro program Autochk a také výsledek zadání příkazu Chkntfs /d pro kontrolu všech svazků při spuštění počítače.

Mezi další položky v klíči BootExecute patří:

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Hodnota registru Funkce
/P \??\Svazek: Naplánuje nepodmíněnou kontrolu svazku nástrojem Chkdsk.
/p \??\VOLUME{GUID} Naplánuje nepodmíněnou kontrolu svazku definovaného bodem připojení nástrojem Chkdsk.
/k:Svazek * Vyloučí kontrolu svazku nástrojem Chkdsk.
/m \??\Svazek: Určuje, že program Autochk zkontroluje pouze bit "Nečistý", a pokud je nestavený, pak spustí nástroj Chkdsk.


Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Příklad příkazu Výsledná hodnota v registru
Chkdsk C: /F Autocheck autochk /p \??\C:
Chkdsk C:\bod_připojení /F Autocheck autochk /p \??\VOLUME{GUID}
Chkntfs D: E: /X Autocheck autochk /k:D /k:E *
Chkntfs G: /C Autocheck autochk /m \??\G:


Protože program Autochk je možné ovládat nastavením či zrušením nastavení v registru, je možné programově plánovat kontroly svazků pomocí skriptů Regini.

Poznámka : Svazky sdílené mezi uzly clusterů serverů spuštěním služby Cluster neumožňují programu Autochk.exe při spuštění počítače přístup ke svazku. Jakmile jsou svazky ve stavu online nebo jsou přesunuty z jednoho uzlu na jiný, služba Cluster zkontroluje nastavení bitu "Nečistý". Pokud je nastavený, nástroj zkontroluje svazek před jeho přepnutím do stavu online. Není zkontrolován klíč registru BootExecute, takže na jeho hodnotu se nebere ohled.

Další informace o ručním spuštění kontroly sdíleného disku clusteru nástrojem Chkdsk naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
176970 Nástroj Chkdsk /f nelze spustit na sdílený disk clusteru

Vlastnosti

ID článku: 218461 - Poslední aktualizace: 24. května 2004 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Klíčová slova: 
kbinfo kbtool KB218461

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.