OFF2000: การแก้ไขข้อผิดพลาด Kernel32.dll Office ระหว่าง Windows 98

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 218853 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่290361.
สำหรับ Microsoft Office 97 รุ่นของบทความนี้ ดู245050.
สำหรับ 95 Office Microsoft ดูรุ่นของบทความนี้190517.
คำเตือน: รายละเอียดนี้คือเบื้องต้น และไม่ได้ยืนยัน หรือทดสอบ โดย Microsoft ใช้งานตามดุลยพินิจเท่านั้น
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และการตัดออกข้อบกพร่องหน้าไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในโมดูล Kernel32.dll เมื่อคุณทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office ภายใต้การ Microsoft Windows 98 Kernel32.dll เป็นข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้คือ
ชื่อโปรแกรมสาเหตุข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้องในโมดูล Kernel32.dll
โดย:ชื่อโปรแกรมชื่อของโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Kernel32.dll Office ภายใต้ Microsoft Windows 95 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
218873การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของ Office 2000 Kernel32.dll ภายใต้ Windows 95
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Kernel32.dll Office ใน Office รุ่นก่อนหน้า โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
190517OFF: การแก้ไขข้อผิดพลาด Kernel32.dll Office ระหว่าง Windows 98

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อมีเพจฟอลต์ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นใน Windows เพิ่มเพจฟอลต์ไม่ถูกต้องบ่งชี้ว่า โปรแกรมที่ไม่ถูกต้องพยายามใช้หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม ตัวอย่างเช่น เมื่อโปรแกรมหรือ Windows คอมโพเนนต์ที่อ่าน หรือเขียนลงในตำแหน่งหน่วยความจำที่ไม่ถูกปันส่วนดังกล่าว เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น โปรแกรมจะสามารถเขียนทับอาจ และโค้ดโปรแกรมอื่น ๆ ในพื้นที่ที่หน่วยความจำที่เสียหาย

เพจฟอลต์ไม่ถูกต้องอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งผ่านพารามิเตอร์ระหว่างโปรแกรม Windows พารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้โปรแกรมเรียกใช้คำสั่งไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกับเพจฟอลต์ไม่ถูกต้องได้ ลักษณะการทำงานนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากส่งโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องผ่านข้อมูลที่ Windows หรือโปรแกรมที่ใช้ Windows ไม่สามารถแปล

หมายเหตุ:: ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละส่วนในบทความนี้ในใบสั่งที่จะปรากฏขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องของเพจที่ไม่ถูกต้องโดยปกติจะเกิดเมื่อสองราย หรือมากกว่าโปรแกรมโต้ตอบ การข้ามขั้นตอนต่าง ๆ อาจเพิ่มเวลาใช้ในการระบุปัญหา

ตรวจสอบหากปัญหามีการรับการบันทึกไว้

ข้อผิดพลาด Kernel32.dll จำนวนมากได้รับการบันทึกมีอยู่แล้วไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft และมีวิธีแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แบบสอบถามบนคำต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:

"ข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้อง" kernel32.dll
หมายเหตุ:: คุณอาจเป็นประโยชน์เมื่อต้องการเพิ่มชื่อโปรแกรมเกิดปัญหาด้านบนของแบบสอบถามเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ

ตรวจสอบโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ถูกต้องและแฟ้มชั่วคราวของการลบ

ควรมีอย่างน้อย 20 เมกะไบต์ (MB) เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ชั่วคราว เมื่อต้องการตรวจสอบโฟลเดอร์ชั่วคราว และลบแฟ้มที่เกินออกจากโฟลเดอร์นั้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กด และ CTRL คีย์ค้างจนกว่าปรากฏใน "Windows 98 เมนู 'เริ่มต้นระบบ '"
 2. บนเมนูเริ่มต้นระบบ Windows เลือก "พร้อมรับคำสั่งเฉพาะ" แล้วกด ENTER
 3. ประเภท:ตั้งค่ากด ENTER หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของตัวแปร TEMP
 4. การเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ตัวอย่างเช่น ถ้า TEMP ตั้งเป็น C:\Windows\Temp พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  cd\windows\temp
  ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 สร้างโฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  md c:\windows\temp
 5. ลบแฟ้มชั่วคราวในโฟลเดอร์นี้ แฟ้มชั่วคราวมีนามสกุลชื่อแฟ้ม.tmp เมื่อต้องการลบแฟ้มเหล่านี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  del *.tmp
หมายเหตุ:: ไม่สามารถลบแฟ้มเหล่านี้เมื่อคุณกำลังเรียกใช้ Windows ได้เนื่องจาก Windows หรือโปรแกรมที่ใช้ Windows อาจใช้แฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

เริ่มการทำงานของ Windows ในเซฟโหมด

windows มีวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในตัวเรียกว่าเซฟโหมด มัน bypasses แฟ้มเริ่มต้น และใช้โปรแกรมควบคุมพื้นฐานเท่านั้นระบบ การรวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายพื้นฐาน เมื่อคุณเริ่ม Windows ในเซฟโหมด Windows ใช้เฉพาะเมาส์ แป้นพิมพ์ และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แสดงผลมาตรฐานกราฟิกที่การ์ดเชื่อมต่อ (VGA) ซึ่งทำให้เซฟโหมดเป็นประโยชน์สำหรับการแยก และการแก้ไขเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากโปรแกรมควบคุมทั้ง โหมดจริง และ ใช้งาน Windows windows ยังมีลักษณะการทำงานที่อาจช่วยให้คุณระบุปัญหาในการแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของ Windows ในเซฟโหมด และทำการพร้อมใช้งานคุณลักษณะการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกปิดการทำงานในการเริ่มการทำงานเมนู คลิกเริ่มต้นใหม่แล้ว คลิกตกลง.
 2. กด และ CTRL คีย์ค้างจนกว่าปรากฏใน "Windows 98 เมนู 'เริ่มต้นระบบ '"
 3. บนเมนูเริ่มต้นระบบ Windows เลือกเซฟโหมด และกด enter windows จะเริ่มการทำงานในเซฟโหมด
 4. ทำการดำเนินการเดียวกันกับที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
เมื่อคุณใช้เซฟโหมดหรือเมื่อคุณปิดใช้งานโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน 32 บิต Windows ประมวลผลการโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน (Autoexec.bat และ Config.sys แฟ้ม) ไม่ ดังนั้น ไดรฟ์ซีดีรอมไม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการใช้เซฟโหมดที่ มีการสนับสนุนไดรฟ์ซีดีรอม ตรวจสอบว่า Windows ใช้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับไดรฟ์ซีดีรอม ถ้ามีการให้ Windows ใช้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมด (MS-DOS) จริงสำหรับซีดีรอมไดรฟ์ โดยปกติโปรแกรมควบคุมโหมดจริงจะอยู่บนดิสก์ที่จัดส่งไป กับไดรฟ์ซีดีรอม หรือ กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมที่มีการติดตั้งในแฟ้ม Autoexec.bat และ Config.sys

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดว่า Windows กำลังใช้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
151634โหมดป้องกันสนับสนุนไดรฟ์ซีดีรอมใน Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมดจริงสำหรับซีดีรอม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
167069การติดตั้งโปรแกรมควบคุมซีดีรอมโหมดจริงสำหรับการติดตั้ง Office

การตรวจสอบฮาร์ดดิสก์นี้สำหรับข้อผิดพลาดของดิสก์และการกระจายตัว

ใช้โปรแกรม ScanDisk เพื่อตรวจสอบบนฮาร์ดดิสก์สำหรับ clusters สูญหายไปและข้อผิดพลาดอื่น ๆ แฟ้มจัดสรรตาราง (FAT) ข้อ และทดสอบความสมบูรณ์ของฮาร์ดดิสก์ คุณยังสามารถใช้โปรแกรม ScanDisk เพื่อซ่อมแซมการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เมื่อต้องการเรียกใช้ ScanDisk ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรม.
 2. ชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกScanDisk.
 3. คลิกไดรฟ์ที่คุณต้อง การตรวจสอบข้อผิดพลาด แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
ฮาร์ดดิสก์ที่มีการกระจายตัวมากส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของโปรแกรม Office และงานอื่นใน Windows เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รันการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์เพื่อการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมื่อต้องการเรียกใช้ดิสก์จัดเรียงข้อมูลบน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรม.
 2. ชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์.
 3. คลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการจัดเรียงในการ "ไดรฟ์ที่คุณต้องการจัดเรียง"รายการ และจากนั้น คลิกตกลง.

ปิดการแคชของไดรฟ์ซีดีรอม

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังอ่านจากซีดีรอมไดรฟ์ ลองปิดการแคชไดรฟ์ซีดีรอม ซึ่งอาจทำให้ไดรฟ์เชื่อถือได้มากขึ้น แต่ลดประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อต้องการปิดใช้งานแคไดรฟ์ซีดีรอม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุม.
 2. ในแผงควบคุมคลิกสองครั้งระบบ:.
 3. คลิกการประสิทธิภาพการทำงานแท็บและคลิกระบบแฟ้ม.
 4. คลิกการcd-romแท็บ ในการ "รูปแบบการเข้าถึงสำหรับการปรับให้เหมาะสม"รายการ คลิกเพื่อเลือกไม่อ่านล่วงหน้า
 5. ลากขนาดแคเพิ่มเติมแถบเลื่อนไปที่ด้านซ้ายตำแหน่ง (ที่ขนาดเล็กการตั้งค่า), แล้ว คลิกตกลง.
ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมซีดีรอมโหมดจริง ไดรฟ์อาจถูกแค โดยโปรแกรม Smartdrv.exe หากเป็นกรณีนี้ Smartdrv.exe โปรแกรมต้องทำไม่พร้อมใช้งานในแฟ้ม Autoexec.bat โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกข้อมูลระบบ.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกsystem configuration utility.
 3. คลิกการAutoexec.batแท็บ
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นSmartdrvกล่องกาเครื่องหมาย และคลิกตกลง.
 5. เมื่อต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงผลใหม่ คลิกใช่.

ตรวจสอบว่า ดิสก์กระชับคือใหม่ทั้งหมด และ Unscratched

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังติดตั้งจากคอมแพคดิสก์ ตรวจสอบว่า คอมแพคดิสก์ที่คุณกำลังใช้อยู่ใหม่ทั้งหมด คุณสามารถคลี่คอมแพคดิสก์ ด้วยผ้านุ่มนวล ว่าง lint นอกจากนี้ ตรวจสอบว่า มี scratches มีขนาดใหญ่บนคอมแพคดิสก์ ถ้าคอมแพคดิสก์เสียหาย และไม่สามารถอ่าน ข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นในระหว่างการติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

174713การแก้ไขปัญหาการติดตั้งจากดิสก์กระชับสื่อ

ตรวจสอบแฟ้มการสลับเสียหาย

ข้อผิดพลาด Kernel32.dll อาจปรากฏถ้าแฟ้มของคุณสลับ Windows เสียหาย เมื่อต้องการสร้างแฟ้มสลับใหม่ การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมด MS-DOS ลบแฟ้ม Win386.swp ในโฟลเดอร์ Windows แล้ว รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการสร้างแฟ้มสลับใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู คลิกปิดการทำงาน.
 2. ในการปิดการทำงาน Windowsกล่องโต้ตอบ คลิกเริ่มระบบใหม่ในโหมด MS-DOSแล้ว คลิกตกลง.
 3. ที่พรอมต์ MS-DOS เปลี่ยนไปเป็นโฟลเดอร์ Windows โดยการพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  cd <drive>:\Windows
  โดย:ไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ที่ประกอบด้วย Windows โฟลเดอร์ โดยทั่วไปคือไดรฟ์ C

  หมายเหตุ:: สลับแฟ้มอยู่ในโฟลเดอร์ Windows หาก Windows จัดการการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะจัดการการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือนในเครื่องคอมพิวเตอร์ สลับแฟ้มอยู่ที่ระดับรากของฮาร์ดดิสก์ การตรวจสอบว่า Windows จัดการการตั้งค่าหน่วยความจำเสมือน คลิกขวาMy Computerคลิกคุณสมบัติคลิกประสิทธิภาพการทำงานแล้ว คลิกหน่วยความจำเสมือน.
 4. เมื่อต้องลบแฟ้มสลับ พิมพ์ต่อไปนี้:
  del Win386.swp
 5. หลังจากที่คุณลบแฟ้มสลับ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเองที่เสียหาย

ส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเองที่เสียหายได้ถูกเรียกเมื่อต้องการทำให้เกิดข้อผิดพลาด Kernel32.dll ยัง การลบ และสร้างอีกครั้งโพรไฟล์สามารถอาจแก้ไขปัญหานี้

ถ้าคุณกำลังใช้เท็มเพลนโยบายระบบ Office ที่รวมอยู่ในนั้นMicrosoft Office 2000 ทรัพยากร Kitคุณต้องใช้รุ่นของตัวระบบนโยบายการแก้ไขที่รวมอยู่ในMicrosoft Office 2000 ทรัพยากร Kit.

หมายเหตุ:: ตัวแก้ไขนโยบายระบบที่มาพร้อมกับ Windows 98 ไม่ได้ทำงานกับ Office 2000 แน่ใจว่าได้ติดตั้งรุ่นล่าสุดของตัวระบบนโยบายการแก้ไขจากนั้นMicrosoft Office 2000 ทรัพยากร Kitหรือ จากเซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0 กับ Service Pack 4 คุณสามารถดาวน์โหลด Policy.exe แฟ้มเองประกอบด้วย Poledit.exe จากบริการออนไลน์ ดาวน์โหลดแฟ้มนี้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/office/ork/

ลบ และติดตั้งโปรแกรม

หากปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง การเชื่อมโยงแบบไดนามิกไลบรารี (.dll) แฟ้มบางแฟ้มอาจจะเสียหาย หรือเสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อนจะเอาโปรแกรมทั้งหมด หลังจากคุณลบโปรแกรมทั้งหมด ติดตั้งโปรแกรมใหม่

ตรวจหาการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย และเข้ากันไม่ได้นอกจากนี้ยังอาจทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ การเช่น BIOS โปรแกรมปรับปรุง ปรับปรุงของ Windows แบบ OEM และปรับปรุงโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์เช่นโปรแกรมควบคุมซีดีรอม ถ้าคุณกำลังใช้การแบ่งพาร์ติชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น EZDrive หรือ Ontrack Disk Manager ตรวจสอบว่า คุณมีรุ่นล่าสุดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คอมพิวเตอร์จะสแกนไวรัส

ถ้าไวรัสอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และได้รับความเสียหายบางแฟ้ม ข้อผิดพลาด Kernel32.dll อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้โปรแกรม สแกนฮาร์ดดิสก์และแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ ด้วย detector มีไวรัส ถ้า detector ไวรัสค้นหาไวรัสบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เอาไวรัสก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรม Office อีกครั้ง

หมายเหตุ:: ไม่เรียกใช้โปรแกรมการสิ้นสุด และ-stay-ชุด (TSR) detector ไวรัสในขณะที่คุณเรียกใช้โปรแกรม Office รวมทั้งโปรแกรมการตั้งค่าใด ๆ คุณสามารถเรียกใช้งานแบบ detector ไวรัสก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง และจากนั้น ปิดการใช้งานได้

ตรวจหาความเสียหายของรีจิสทรี

เมื่อคุณเริ่ม Windows ในเซฟโหมด Windows ไม่อ่านรีจิสทรีทั้งหมด ดังนั้น ความเสียหายของรีจิสตรีอาจไม่สามารถ evident เมื่อคุณเรียกใช้ Windows ในโหมดนี้ คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนรีจิสทรีที่มีอยู่ (System.dat) ด้วยการสำรองข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาที่เกิดจากรีจิสทรีที่เสียหายได้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขรีจิสทรีที่เสียหาย:

วิธีที่ 1: ใช้ตัวตรวจสอบรีจิสทรี

windows มีเครื่องมือที่เรียกว่าตัวตรวจสอบรีจิสทรีที่สามารถสแกนรีจิสทรีของคุณสำหรับความเสียหาย และถ้าจำเป็น คืนค่าสำเนาสำรองของรีจิสทรี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ตัวตรวจสอบรีจิสทรีเพื่อสแกนรีจิสทรีของคุณ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกข้อมูลระบบ.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวตรวจสอบรีจิสทรี. คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
  windows พบข้อผิดพลาดในการเข้าถึงรีจิสทรีของระบบ windows จะเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ และการซ่อมแซมรีจิสทรีของระบบสำหรับคุณ
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความข้อผิดพลาด รีจิสทรีของคุณเป็นตกลง
 3. เมื่อต้องการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกตกลง.
 4. กด ENTER เมื่อปรากฏเมนู '"Windows 98 เริ่มต้นระบบ '"
 5. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:Scanregจากนั้น กด ENTER
 6. ในการตรวจสอบรีจิสทรีของคุณกล่องโต้ตอบ กด ENTER คุณควรได้รับการพร้อมท์การต่อไปนี้:
  windows พบข้อผิดพลาดในแฟ้มระบบของคุณ และการคืนค่าสำเนาสำรองล่าสุดของแฟ้มเพื่อแก้ไขปัญหา
 7. กด ENTER เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
windows เก็บข้อมูลสำรองที่ 5 ของรีจิสทรีของคุณ ถ้าได้ถูกทำลายรีจิสทรีสำหรับรอบระยะเวลายาว จากนั้นคุณอาจจำเป็นต้องใช้ "วิธีการ 2:คืนค่าใน System.1st แฟ้ม" เพื่อตรวจสอบว่า รีจิสทรีของคุณเสียหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบรีจิสทรี โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:183887คำอธิบายของตัวตรวจสอบรีจิสทรีของ Windows (Scanreg.exe) ของเครื่องมือ

183603วิธีการกำหนดเองการตั้งค่าเครื่องมือของตัวตรวจสอบรีจิสทรี

184075คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลระบบ Microsoft เครื่องมือ (Msinfo32.exe)

วิธีที่ 2: การคืนค่าแฟ้ม System.1st

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มคอ System.1st ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กด และ CTRL คีย์ค้างจนกว่าปรากฏใน "Windows 98 เมนู 'เริ่มต้นระบบ '"
 2. บนเมนูเริ่มต้นระบบ Windows เลือก "พร้อมรับคำสั่งเฉพาะ" แล้วกด enter
 3. เมื่อต้องการลบแอตทริบิวต์ของแฟ้มจากการสำรองข้อมูลรีจิสทรี พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
 4. เมื่อต้องการลบแอตทริบิวต์ของแฟ้มจากรีจิสทรีปัจจุบัน พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
 5. การเปลี่ยนชื่อของรีจิสทรี พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  ren c:\windows\system.dat *.dax
 6. เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มสำรองข้อมูลรีจิสทรีปัจจุบัน พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าใน "Windows 98 เมนู 'เริ่มต้นระบบ '" แสดง เลือกเซฟโหมด หรือ "เซฟโหมดด้วยเครือข่ายสนับสนุน" ถ้าคุณต้องเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ:: System.1st แฟ้มคือ การสำรองข้อมูลรีจิสทรีที่สร้างขึ้นในระหว่างขั้นสุดท้ายของการติดตั้ง Windows เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง Windows เริ่มทำงานในขั้นตอน "การเซ็ตอัพการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และ finalizing" ของการตั้งค่า

ถ้ามีการแทนที่แฟ้ม System.dat ด้วยแฟ้ม System.1st แก้ไขปัญหานี้ ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับความเสียหายของรีจิสทรี หมายเหตุว่าคุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows เพื่อปรับปรุงรีจิสทรีใหม่

ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ เรียกคืนรีจิสทรีต้นฉบับ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กด และ CTRL คีย์ค้างจนกว่าปรากฏใน "Windows 98 เมนู 'เริ่มต้นระบบ '"
 2. บนเมนูเริ่มต้นระบบ Windows เลือกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น และกด enter
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat
  copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
  กดyจากนั้น กด ENTER เมื่อคุณได้รับการร้องขอการเขียนทับแฟ้ม System.dat ที่มีอยู่
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ติดตั้ง Windows ในการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

ใช้วิธีการนี้เฉพาะหลังจากที่คุณพยายามแก้ไขปัญหาขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ทั้งหมด ถ้าคุณติดตั้ง Windows ในโฟลเดอร์ใหม่ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Windows ที่ทั้งหมดภายใต้การติดตั้ง Windows ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
200378OFF2000: วิธีการที่ติดตั้ง Windows 98 ให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อแก้ไขปัญหาใน Office 2000

ปิดคุณลักษณะของ BIOS ขั้นสูง

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าขั้นสูงที่หลายที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ใช้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด การตั้งค่าความเร็วสูงเหล่านี้อาจทำให้ระบบจะกลายเป็นไม่เสถียร การปิดคุณลักษณะเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์เสถียรมากขึ้น ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้อนระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (BIOS) และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS คุณสามารถป้อน BIOS บนระบบส่วนใหญ่ได้ทันทีหลังจากการเปิดการใช้พลังงาน โดยปกติแล้วกดแป้นพิมพ์ เช่น DEL จึงจำเป็นต้องป้อน BIOS ด้านล่างนี้คือคุณลักษณะพบโดยทั่วไปที่อาจรบกวนโปรแกรม Office:
 • หน่วยความจำ RAM เงา
 • RAM เงาวิดีโอ
 • แคชภายใน
 • แคชภายนอก
 • ป้องกันไวรัสที่มีอยู่แล้ว
chipsets ที่ใหม่กว่าอาจมีหลายคุณลักษณะขั้นสูงเช่นหน่วยความจำรอสถานะ ที่อาจทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรแกรมติดตั้ง BIOS ส่วนใหญ่มีตัวโหลดการตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS ตัวเลือกนี้ปิดใช้งานการคุณลักษณะขั้นสูงทั้งหมดโดยทั่วไป

คำเตือน: ถูกต้องดัดแปลงการตั้งค่า BIOS ของฮาร์ดแวร์อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณล้มเหลวในการเริ่มการทำงาน หรือการทำงานอย่างถูกต้อง Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลมาจากการตั้งค่าตัวเลือกของ BIOS ฮาร์ดแวร์ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ของฮาร์ดแวร์ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์

ถ้าคุณ exhaust ตอนการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ทั้งหมด และคุณยังคงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เป็นไปได้ว่า ฮาร์ดแวร์ของคุณอย่าง น้อยหนึ่งชิ้นเข้ากันไม่ได้กับ Windows หรือเสียหาย เมื่อต้องการระบุปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ติดต่อผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ

มีการรายงานหน่วยความจำ badly seated หรือหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำให้เกิดข้อผิดพลาด Kernel32.dll การสลับหน่วยความจำรอบในเก็บหน่วยความจำของแผงวงจรหลักได้ถูกเรียกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้บางอย่าง

ดังกล่าวได้นอกจากนี้รายงานว่า การเรียกใช้ Atron 380 บัส Mastering อีเทอร์เน็ตบัตรอาจทำให้เกิด Kernel32.dll ข้อผิดพลาด การเอาการ์ดนี้ออกจากคอมพิวเตอร์อาจเป็นแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/gp/vendors

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 218853 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbmt KB218853 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:218853

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com