คำอธิบายของ /fix Netdiag สลับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 219289 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายสวิตช์ /fix Netdiag สวิตช์นี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS) และการทดสอบตัวควบคุมโดเมน

ข้อมูลเพิ่มเติม

อธิบายการทดสอบที่มีการต่อไปนี้:

ทดสอบ dns

ถ้าคอมพิวเตอร์มีตัวควบคุมโดเมน Netdiag ตรวจสอบรายการ DNS ทั้งหมดในแฟ้ม Netlogon.dns เพื่อดูว่าถูกต้อง และปรับปรุงรายการที่เหมาะสมถ้ามีปัญหา

การทดสอบตัวควบคุมโดเมน

หากโดเมน GUID ที่แคในเครื่องคอมพิวเตอร์ในโดเมนหลักของคุณจะแตกต่างจากโดเมน GUID ที่บันทึกไว้ในตัวควบคุมโดเมน Netdiag พยายามปรับปรุงโดเมน GUID ของเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 219289 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB219289 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:219289

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com