วิธีการเอา CD1 2000 ของ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 219423 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Office 97 ของบทความนี้ ดู158658.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองแฟ้มรีจิสทรีของ Microsoft Windows 98 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
183887คำอธิบายของเครื่องมือตัวตรวจสอบการรีจิสทรี Windows (Scanreg.exe)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลแฟ้มรีจิสทรีของ Microsoft Windows 95 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
132332วิธีการย้อนกลับอัพรีจิสทรีใน Microsoft Windows 95
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่จะเอา Microsoft Office 2000 จากคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งหมด บทความนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่มีการติดตั้งจาก CD1 และไม่สามารถใช้ไปยังดิสก์อื่นคอมแพคที่มาพร้อมกับ Microsoft Office 2000 รุ่นของคุณ

สิ่งสำคัญ: ทำไม่ใช้บทความนี้หากคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 เป็นระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูบทต่อไปนี้ความรู้พื้นฐานความ ซึ่งอธิบายวิธีการเอาออกอย่างสมบูรณ์ CD1 2000 Office Microsoft ทำงานบน Windows 2000:
252566OFF2000: อย่างไร CD1 สำนักงานบน Windows 2000 ที่เอาออกทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอา CD2 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
247684OFF2000: วิธีการที่ลบ CD2 Microsoft Office ทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอา PhotoDraw 2000 (CD3 และ CD4), ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
237542PhD1.0: วิธีการเอาออกเต็มหรือรุ่นทดลองของ PhotoDraw 2000
CD1 รวมถึงโปรแกรมของ Office ต่อไปนี้
  Standard   Small Business   Professional    Premium
  --------   --------------   ------------    -------

  Excel     Excel        Access       Access
  Outlook    Outlook       Excel       Excel
  PowerPoint  Word        Outlook      FrontPage
  Word               PowerPoint     Outlook
                   Word        PowerPoint
                            Word
				

office 2000 แฟ้มและโปรแกรมการเข้าถึงรีจิสทรียางลบ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ automates กระบวนการนี้ได้ ใน Office 2000 แฟ้มและยูทิลิตี้การยางลบรีจิสทรีถูกออกแบบมาเพื่อรันเฉพาะหลังจากคุณรันโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Office 2000 และคลิก Office ที่เอาออก โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะเอารายการรีจิสทรีที่เหลือที่ติดตั้ง โดย Office ทั้งหมดออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการดาวน์โหลดเกี่ยวกับยางลบ 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239938OFF2000: โปรแกรมการเข้าถึงการเอาออกทั้งหมดที่เหลือ Office 2000 CD1 แฟ้มและรายการรีจิสทรี
หมายเหตุ:: แบบ Office 2000 แฟ้มและยูทิลิตี้การยางลบรีจิสทรีได้ไม่ถูกทดสอบกับ Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Installer

การเอา Office เอาออกของการ Microsoft Windows Installer (MSI), ซึ่งครอบคลุม โดยโปรแกรมอื่น ถ้า หลังจากที่คุณเอา Office คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows Installer ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • บน CD1 Office เปิดโฟลเดอร์ของ Msi และรัน Instmsi อย่างใดอย่างหนึ่ง (Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me > หรือ Instmsiw (Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000)
 • เรียกดูไปยังเว็บไซต์ของ Microsofthttp://www.msdn.microsoft.comand search for Windows Installer

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: หลังจากคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณอาจจำเป็นในการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้คอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ใช้ใด ๆ ของโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Microsoft Visual Basic 6.0 หรือผู้เผยแพร่ของ Microsoft คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ใหม่ก่อนที่คุณสามารถใช้แฟ้มเหล่านั้นอีกครั้ง

เมื่อต้องการเอา Microsoft Office ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกMicrosoft Office 2000แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก. หากคุณติดตั้ง Microsoft Office จากซีดีรอม คุณได้รับพร้อมท์เพื่อใส่ CD1
 3. ในการMicrosoft Office 2000 โหมดบำรุงรักษากล่องโต้ตอบ คลิกเอา Office. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. ใช้ Windows Explorer ลบโฟลเดอร์ต่อไปนี้และโฟลเดอร์ย่อยของตนเอง

  หมายเหตุ:: ก่อนที่จะลบโฟลเดอร์ Microsoft Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่มีโปรแกรมอื่น เช่นโครงการของ Microsoft หรือผู้เผยแพร่ของ Microsoft การติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ Microsoft Office ถ้าคุณลบโฟลเดอร์ Microsoft Office คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้

  หมายเหตุ:: นอกจากนี้การลบโฟลเดอร์ Microsoft Office ลบโปรแกรม Office\Office\XLStart Files\Microsoft โฟลเดอร์ ซึ่งอาจประกอบด้วยแฟ้มส่วนบุคคล ให้แน่ใจว่า แฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์นี้ก่อนที่จะลบ นอกจากนี้ การลบโฟลเดอร์ Microsoft Office ลบ Files\Microsoft โปรแกรม Office\Templates โฟลเดอร์ ซึ่งอาจประกอบด้วยแม่แบบส่วนบุคคล ให้แน่ใจว่า แฟ้มที่บุคคลที่ทั้งหมด การรวมแบบกำหนดเองแมโคร จะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์นี้ก่อนที่จะลบ
    C:\Program Files\Microsoft Office
    C:\Program Files\Common Files\System\Ado
    C:\Program Files\Common Files\System\Msadc
    C:\Program Files\Common Files\System\Ole db
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\          
      40\Bin
    C:\Program Files\Netmeetingnt
    C:\Windows\Msagent
    C:\Windows\Temp\Vbe
  						
 5. ใช้ Windows Explorer ลบแฟ้มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
    Windows Folder
    --------------
   
    Nsrex.ini     Twain_32.dll  Odbc.ini     Twunk_16.exe
    ShellIconCache  Twunk_32.exe  Twain.dll
  
  
    Windows\System Folder
    ---------------------
  
    12520437.cpx    12520850.cpx   Big5.nls     Bopomofo.nls
    Cliconf.hlp    Cliconfg.dll   Cliconfg.exe   Comdlg16.ocx
    Crswpp.dll     Ctl3Dv2.dll    Ctype.nls    Dbmsadsn.dll
    Dbmsrpcn.dll    Dbmssocn.dll   Dbmsspxn.dll   Dbmsvinn.dll
    Dbnmpntw.dll    Drvvfp.cnt    Drvvfp.hlp    Exsndopt.hlp
    Faxad.hlp     Fm20.dll     Fm20Enu.dll   Fpwpp.dll 
    Ftpwpp.dll     Ils.dll      Imeshare.dll   Instcat.sql
    Javale.dll     Jeterr40.chm   Ksc.nls     L3Codeca.acm
    Lhacm.acm     Mapi.dll     Mapiform.vbx   Mapifvbx.tlb
    Mapisrvr.exe    Mapisvc.inf    Mdm.exe     Mdt2Fw95.dll
    Mfc42Enu.dll    Mlang.dat     Mlctrl.dll    Mmc.exe
    Mmc.ini      Mmcndmgr.dll   Mpg4C32.dll   Mscomctl.ocx
    Msconf.dll     Mscpxl32.dll   Msdbg.dll    Msdbgen.dll
    Msexch40.dll    Msexcl40.dll   Msg723.acm    Msh261.drv
    Msh263.drv     Msimrt.dll    Msimrt16.dll   Msimrt32.dll
    Msimusic.dll    Msjet40.dll    Msjetoledb40.dll Msjint40.dll 
    Msjter40.dll    Msltus40.dll   Msorcl32.cnt   Msorcl32.dll
    Msorcl32.hlp    Mspbde40.dll   Msrclr40.dll   Msrd2X40.dll
    Msrd3X40.dll    Msrdo20.dll    Msrecr40.dll   Msrepl40.dll
    Msriched.vbx    Msrpjt40.dll   Msrtedit.dll   Mssdm.dll
    Msstdfmt.dll    Msstkprp.dll   Mstext40.dll   Mswdat10.dll
    Mswstr10.dll    Msxbde40.dll   Mtxoci.dll    Mvoice.vwp
    Nmpgmgrp.exe    Nscmps.dll    Nserror.dll   Oc25.dll
    Odbc16Gt.dll    Odbc32.dll    Odbc32Gt.dll   Odbcad32.exe
    Odbcbcp.dll    Odbccp32.cpl   Odbccp32.dll   Odbccr32.dll
    Odbccu32.dll    Odbcinst.cnt   Odbcinst.hlp   Odbcint.dll 
    Odbcjet.cnt    Odbcjet.hlp    Odbcji32.dll   Odbcjt32.dll 
    Odbctrac.dll    Oddbse32.dll   Odexl32.dll   Odfox32.dll 
    Odpdx32.dll    Odtext32.dll   Olemsg.dll    Olfmnt40.dll
    Pcdlib32.dll    Pdm.dll      Piparse.dll   Postwpp.dll 
    Prc.nls      Prcp.nls     Psapi.dll    Rdocurs.dll 
    Scp32.dll     Scriptle.dll   Setupdd.dll   Sl_Anet.Acm
    Smtp.hlp      Sortkey.nls    Sorttbls.nls   Sqloledb.txt
    Sqlsodbc.hlp    Sqlsoldb.hlp   Sqlsrdme.txt   Sqlsrv32.dll
    Sqlstr.dll     Sqlwid.dll    Sqlwoa.dll    Threed16.ocx
    Tlbinf32.dll    Vaen2.dll     Vaen21.olb    Vb40016.dll
    Vb4En16.dll    Vbaen32.olb    Vbaend32.olb   Vbajet32.dll
    Vbame.dll     Vct3216.acm    Vct3216.dll   Ven2232.olb
    Vfpodbc.dll    Vfpodbc.txt    Vsflex3.ocx   Webpost.dll
    Windows.gid    Wmsui.dll     Wpwizdll.dll   X400.hlp
    Xjis.nls      Xmsconf.ocx
  
    Windows\Fonts Folder (optional)
    -------------------------------
  
    Antquab.ttf   Antquabi.ttf   Antquai.ttf   Arbli___.ttf
    Arial.ttf    Arialbd.ttf    Arialbi.ttf   Ariali.ttf
    Arialn.ttf    Arialnb.ttf    Arialnbi.ttf   Arialni.ttf
    Arialuni.ttf   Ariblk.ttf    Batang.ttf    Bkant.ttf
    Bookos.ttf    Bookosb.ttf    Bookosbi.ttf   Bookosi.ttf
    Century.ttf   Cour.ttf     Courbd.ttf    Courbi.ttf
    Couri.ttf    Gara.ttf     Garabd.ttf    Garait.ttf
    Gothic.ttf    Gothicb.ttf    Gothicbi.ttf   Gothici.ttf
    Hatten.ttf    Msmincho.ttf   Mtcorsva.ttf   Outlook.ttf
    Pmingliu.ttf   Simsun.ttf    Symbol.ttf    Tahoma.ttf
    Tahomabd.ttf   Times.ttf     Timesbd.ttf   Timesbi.ttf
    Timesi.ttf    Wingding.ttf   Wingdng2.ttf   Wingdng3.ttf
  
    Files in Other Folders (optional)
    ---------------------------------
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference Titles
  
      Msreftl.dll
  
  
     Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders
  
      Ragent.dll
  
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\_Vti_Bin
  
      Fpcount.exe    Shtml.exe
  
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\_Vti_Bin\_Vti_Adm
  
      Admin.exe
  
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\_Vti_Bin\_Vti_Aut
  
      Author.exe
  
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\Bots\Vinavbar
  
      Fp4Avnb.dll    Vinavbar.btl    Vinavbar.inf
  	
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\Isapi
  
      Fpcount.exe    Shtml.dll
  	
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\Isapi\_Vti_Adm
  
      Admin.dll
  
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\Isapi\_Vti_Aut
  
      Author.dll
  	
  
    Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\ 
    40\Servsupp
  
      Fp4Amsft.dll     Fp4Awebs.dll
  	
  
    Program Files\Common Files\System\Mapi
  
      Exchcsp.dll
  	
  
    Program Files\Microsoft Frontpage\Version3.0\Bin
  
      Fp98Sadm.exe   Fp98Swin.exe  Fpsrvadm.exe   Fpsrvwin.exe
  
  
    Program Files\Web Publish
  
      Flupl.ocx     Wpwiz.exe	
  	
  
    Program Files\Web Publish\Logfiles
  
      Crswpp.old
  	
  
    Windows\Help
  
      Agt0409.hlp    Mmc.hlp     Conf.cnt    Conf.hlp
      Flupl.hlp     Msica.cnt    Msica.hlp    Msident.chm
      Msident.hlp    Wpwiz.cnt    Wpwiz.hlp	
  	
  
    Windows\Help\Mmc\Htm
  
      Mmc_0.htm     Mmc_1.htm    Mmc_2.htm    Mmc_3.htm
      Mmc_Ext.htm    Mmc_Load.htm  Mmc_Node.htm   Mmc_Proc.htm
      Mmc_Rest.htm   Mmc_Save.htm  Mmc_Top.htm   Mmc_Wind.htm
  	
  
    Windows\Help\Mmc\Misc
  
      Index1.hhk    Mmc.hhc
  
  
    Windows\Inf
  
      Ad.inf      Agtinst.inf   Hhupdcab.inf	
  	
  
    Windows\System\Spool\Drivers\W32X86\2
  
      Olfaxdrv.fad   Olfdnt40.dll  Olfunt40.dll
  
  						
 6. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 7. เลือกแป้นต่าง ๆ ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  ด้วยคีย์ที่เลือก คลิกลบในการแก้ไขเมนู เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ลบคีย์ คลิกใช่.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 219423 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbuninstall kbdta kbhowto kbmt KB219423 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:219423

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com