Problemy z używaniem programu Internet Explorer z niepoprawnym plikiem Hosts

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 219843 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL219843
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby połączenia z witryną sieci Web przy użyciu programu Internet Explorer może pojawić się jeden lub kilka następujących symptomów:
 • Może pojawić się jeden lub kilka następujących komunikatów o błędach:
  • Program Internet Explorer nie może otworzyć witryny internetowej adres sieci Web. Ustanowienie połączenia z serwerem nie było możliwe.
   Program Internet Explorer nie może otworzyć adresu URL witryny internetowej: witryna sieci Web. Połączenie z serwerem zostało zresetowane.
 • Program Internet Explorer może wyświetlić inną witrynę sieci Web niż witryna określona w polu Adres.

Przyczyna

Takie zachowanie może występować wtedy, gdy w folderze Windows znajduje się plik Hosts z niepoprawnymi wpisami.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu należy użyć odpowiedniej metody:

Metoda 1

UWAGA: Nie wykonuj następujących kroków do czasu stwierdzenia, że komputer nie potrzebuje pliku Hosts. Aby stwierdzić, czy plik Hosts jest wymagany, skontaktuj się z administratorem sieci.

Jeżeli komputer nie jest połączony z siecią lub nie wymaga pliku Hosts dla rozpoznawania nazw DNS, zmień nazwę pliku Hosts na „Kopia zapasowa pliku Hosts”. Aby zmienić nazwę pliku, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

UWAGA: Przed wykonaniem następujących kroków skontaktuj się z administratorem.

Metoda 2

Jeżeli komputer jest połączony z siecią wymagającą pliku Hosts, dokonaj edycji pliku Hosts i wyłącz wszystkie wiersze, które odwołują się do adresów IP witryn sieci Web, których nie można wyświetlić. Aby to zrobić, umieść znak numeru (#) na początku każdego wiersza, który zawiera adres IP witryny sieci Web, której nie można wyświetlić.

Więcej informacji

Aby uzyskać informacje dotyczące pliku Hosts i serwera DNS, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 143193 Internet Explorer Name Resolution

Właściwości

Numer ID artykułu: 219843 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
Słowa kluczowe: 
kberrmsg msient kbnetwork kbui msiew98 msiew95 win98 kbprb KB219843

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com