MS10-101: פגיעות ב-Windows NetLogon Service עלולה לאפשר מניעת שירות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2207559 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-101. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות הנוגעות לעדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,? SPn) ועל ענף שירות (QFE,? GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netlogon.dll5.2.3790.4760430,59219-Aug-201013:29x86SP2SP2GDR
Netlogon.dll5.2.3790.4760437,76019-Aug-201013:39x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netlogon.dll5.2.3790.4760681,98420-Aug-201003:34x64SP2SP2GDR
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760430,59220-Aug-201003:34x86SP2SP2GDR\WOW
Netlogon.dll5.2.3790.4760690,68820-Aug-201003:31x64SP2SP2QFE
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760437,76020-Aug-201003:31x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Netlogon.dll5.2.3790.4760978,94420-Aug-201003:33IA-64SP2SP2GDR
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760430,59220-Aug-201003:33x86SP2SP2GDR\WOW
Netlogon.dll5.2.3790.4760990,72020-Aug-201003:30IA-64SP2SP2QFE
Wnetlogon.dll5.2.3790.4760437,76020-Aug-201003:30x86SP2SP2QFE\WOW

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxx Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netlogon.dll6.0.6001.18529592,38423-Sep-201017:41x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.22769592,89628-Sep-201016:55x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87304-Mar-201005:59Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.18316592,89627-Sep-201015:51x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.22496593,40830-Sep-201002:14x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Apr-200921:24Not applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netlogon.dll6.0.6001.18529716,28823-Sep-201018:11x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200818:12Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.22769717,31228-Sep-201017:17x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87326-Feb-201004:20Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.18316716,80027-Sep-201016:25x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200818:12Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.22496717,31230-Sep-201002:29x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Apr-200920:58Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.18529592,38423-Sep-201017:41x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6001.22769592,89628-Sep-201016:55x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87304-Mar-201005:59Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.18316592,89627-Sep-201015:51x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Jan-200819:07Not applicable
Netlogon.dll6.0.6002.22496593,40830-Sep-201002:14x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87303-Apr-200921:24Not applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,757
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,469
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,920
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,636
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,762
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,474
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,762
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,476
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,396
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,126
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,964
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,239
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,964
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,363
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,382
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,417
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,678
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,687
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,718
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,418
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,437
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,503
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_33b0014a6449740a09a1eda696adb0bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_993790771ee41d74.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_781edd384083a3114a0971d371ab43c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_5c109fdf3eca1ea5.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_7e7d45408edb60dab800d7d11c5fdc4b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_ff7a86e5cf4c6011.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_bcfc0d29f82d31de5baab78d19b2590b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_fef05a3576bb7b06.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_fdab23833801f60b.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)23-Sep-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_fe098284514002c0.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)28-Sep-2010
Time (UTC)17:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_ff99665f3522e060.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)27-Sep-2010
Time (UTC)16:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_ffcc83ca4e815fb2.manifest
File versionNot applicable
File size22,701
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)02:33
PlatformNot applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_9189305d11083e8002f4bbac3e03b94e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_73f850acc11ed9ac.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a063e5e4966df37559e7fd5467de8b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_69f1b6d6a7d9e916.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e2be38acac6e97abe58035f7d9adbc54_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_11ad713d6d662102.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e2c95a0503c42a720830e546bfc05b1c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_14229f3ca51c06a9.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_efbef18b6460b487c6f1dcd8d5e36888_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_0621905c4b10662f.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f4e955cb39ff9fc9b178e3641aeb2b0c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_41268f3ebe3185a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_59c9bf06f05f6741.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)23-Sep-2010
Time (UTC)18:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_5a281e08099d73f6.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)28-Sep-2010
Time (UTC)17:31
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_5bb801e2ed805196.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)27-Sep-2010
Time (UTC)16:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_5beb1f4e06ded0e8.manifest
File versionNot applicable
File size23,180
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)02:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,767
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,483
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,151
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,991
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,938
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,991
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,940
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,633
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,598
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,474
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,434
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,474
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,434
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,371
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,390
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,717
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,697
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,728
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,429
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,448
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,453
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18529_none_641e695924c0293c.manifest
File versionNot applicable
File size18,763
Date (UTC)23-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22769_none_647cc85a3dfe35f1.manifest
File versionNot applicable
File size18,763
Date (UTC)28-Sep-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18316_none_660cac3521e11391.manifest
File versionNot applicable
File size18,332
Date (UTC)27-Sep-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22496_none_663fc9a03b3f92e3.manifest
File versionNot applicable
File size18,332
Date (UTC)30-Sep-2010
Time (UTC)02:20
PlatformNot applicable

מידע על קובצי Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Netlogon.dll6.1.7600.16661692,73621-Aug-201006:35x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200920:47Not applicable
Netlogon.dll6.1.7600.20787693,76021-Aug-201007:24x64
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200920:47Not applicable
Netlogon.dll6.1.7600.16661563,71221-Aug-201005:35x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200921:29Not applicable
Netlogon.dll6.1.7600.20787564,73621-Aug-201006:52x86
Nlsvc.mofNot applicable2,87310-Jun-200921:29Not applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_215066da7019033d3e542e16fa351246_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_c6a88ccbdaf76af4.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_58e99b534fe698c8f6d80f4d4e71bca8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_852a382bd16c3ea7.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9f2710fd7a93c7db7a88ba42bf5b194f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_bb1bcc446bb9c49e.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ba6a40d6c9f18a0dde51ea1b24c81659_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_51fcd33d856c7909.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_59be4d4c519e4935.manifest
File versionNot applicable
File size35,547
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:09
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_5a384bfb6ac6b8eb.manifest
File versionNot applicable
File size35,547
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)08:28
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,805
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,521
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,247
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,198
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,009
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2207559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,956
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,623
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2207559_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,678
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,089
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_6412f79e85ff0b30.manifest
File versionNot applicable
File size16,596
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:01
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20787_none_648cf64d9f277ae6.manifest
File versionNot applicable
File size16,596
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:14
PlatformNot applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2207559 - Last Review: שבת 14 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2207559

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com