MS10-085: Luki w zabezpieczeniach pakietu SChannel umożliwiają atak ukierunkowany na odmowę usługi

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2207566 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-085. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18507274,43210-Aug-201015:02x86
Schannel.dll6.0.6001.22739274,94410-Aug-201014:51x86
Schannel.dll6.0.6002.18290274,94410-Aug-201015:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22463275,45610-Aug-201016:24x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18507343,04010-Aug-201015:36x64
Schannel.dll6.0.6001.22739343,55210-Aug-201015:13x64
Schannel.dll6.0.6002.18290343,04010-Aug-201016:14x64
Schannel.dll6.0.6002.22463343,55210-Aug-201016:32x64
Schannel.dll6.0.6001.18507274,43210-Aug-201015:02x86
Schannel.dll6.0.6001.22739274,94410-Aug-201014:51x86
Schannel.dll6.0.6002.18290274,94410-Aug-201015:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22463275,45610-Aug-201016:24x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18507798,20810-Aug-201015:10IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22739799,74410-Aug-201014:51IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18290798,20810-Aug-201016:00IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22463799,74410-Aug-201016:29IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18507274,43210-Aug-201015:02x86
Schannel.dll6.0.6001.22739274,94410-Aug-201014:51x86
Schannel.dll6.0.6002.18290274,94410-Aug-201015:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22463275,45610-Aug-201016:24x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,920
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,636
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,396
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,126
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,239
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,964
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,239
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,964
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_49b3c2755a5d22f69c8694a97026a66c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_c6c5198103fe67a3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_73912c075b2a06196d97793ed3b034cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_910565f34f2d9c87.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_95de891905a2a900c8ae6800fa14d957_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_329846a2e50f2c91.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_f206843c57f2d4615e56011ffd593cb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_6a8124d0c96127e3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_221d5692553c79e5.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_228886136e709d57.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_239b772852b21921.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_2448867b6bb4ae44.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameAmd64_295592580ec767be3f0721e6418ba9aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_d02198fc6cb453be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_64dd523383042b1f01a1d3fd397ac9e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_9279d4c8a2f3a9cf.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa4b05bb5c6a9d79eb63242a24da5910_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_ff87185864184212.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b959c8005ea8a790a22f28dee95f6afa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_c353489d442d0022.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b9a70434b0276f42db60f8d9e0176008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_c6ddfce1956e6e74.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c8826a7d282ffd2dd4d6fde0bf0987a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_f3cfa6100740e594.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_7e3bf2160d99eb1b.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_7ea7219726ce0e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_7fba12ac0b0f8a57.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_806721ff24121f7a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,151
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,633
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,598
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,434
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,434
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_88909c6841faad16.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_88fbcbe95b2ed088.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_8a0ebcfe3f704c52.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_8abbcc515872e175.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameIa64_01a473038a63bb5c073b08e3791a1360_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_5bea75939e9a9744.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6ba90b30d38a0fd875f9e4f28188516b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_c7c2ca1f3c6a63b9.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_71f674b8458228a24d01152bb6c28ac0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_91496a56f333e4c6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8acfcf029d61014281ab61b2f2fb9078_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_75632c4c63c1305d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c3e36be2f5f02887cfeb70c26d0fd529_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_8ed0fec888462598.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ccb67d2cb18163ed5584cd4642aa16a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_fd90226aa7e3373b.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_221efa88553a82e1.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_228a2a096e6ea653.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_239d1b1e52b0221d.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_244a2a716bb2b740.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,303
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,258
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,303
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,258
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_88909c6841faad16.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_88fbcbe95b2ed088.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_8a0ebcfe3f704c52.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_8abbcc515872e175.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16661224,25621-Aug-201005:36x86
Schannel.dll6.1.7600.20785224,25620-Aug-201004:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16661340,99221-Aug-201006:36x64
Schannel.dll6.1.7600.20785339,45620-Aug-201005:44x64
Schannel.dll6.1.7600.16661224,25621-Aug-201005:36x86
Schannel.dll6.1.7600.20785224,25620-Aug-201004:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16661644,60821-Aug-201005:33IA-64
Schannel.dll6.1.7600.20785645,12020-Aug-201004:23IA-64
Schannel.dll6.1.7600.16661224,25621-Aug-201005:36x86
Schannel.dll6.1.7600.20785224,25620-Aug-201004:30x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,512
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,859
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_2e183105e0f5cec424c30dc2b7b6ebf0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_9879f0ad7776a25c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_591f7810a293f2fbec7952c30e14452d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_09e128c026b8b8b7.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_21fe4593b689c669.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_227643aecfb40371.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameAmd64_3c044f36c4429f43341937ba523a71f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_2b1e77acc00353b5.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_66c8dc9546b50f01f3772edab878ecc0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_49b5ae695923ad78.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_769cd37f61a8ce8b90cdfdf88e1e3b9f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_377e2c13a7044ad3.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8822849dbdc90d5b239d9b1720ddc820_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_9bc65f1fa8406011.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ccb35cd603af4a2bf80543aa07245e4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_97b522c61bfa2e66.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe7b37aefc903c9fd003160187760f6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_872b568fad5acd3b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_7e1ce1176ee7379f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_7e94df32881174a7.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,224
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,125
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,028
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,925
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,957
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,303
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,382
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,503
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_88718b69a347f99a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_88e98984bc7236a2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
File nameIa64_3c044f36c4429f43341937ba523a71f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_cf01801f07a3eb7b.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a186970ab2358b26fea1ff937a98a5e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_a251044d4c7dcd9f.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d632acd1ffccc9cfdca83005d0d0a983_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_a9a035646fcb6ccd.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fe7b37aefc903c9fd003160187760f6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_2b0e5f01f4fb6501.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_21ffe989b687cf65.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_2277e7a4cfb20c6d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,806
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,696
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,022
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,915
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_88718b69a347f99a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_88e98984bc7236a2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2207566 - Ostatnia weryfikacja: 15 października 2010 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista na następujących platformach
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista na następujących platformach
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
Słowa kluczowe: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2207566

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com