คำอธิบายของรายการ FRS ในรีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 221111 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) คือ โปรแกรมการจำลองแบบ multi-threaded, multi-master แทน LMREPL (จำลองแบบ LanMan) บริการในตัวควบคุมโดเมน 2000 Microsoft Windows NT Windows รุ่น 3.x/4.0 และเซิร์ฟเวอร์ใช้ FRS ระบบนโยบายและการเข้าสู่ระบบสคริปต์สำหรับ Windows 2000 และไคลเอนต์ระดับการทำซ้ำ

ทำ FRS สามารถยังซ้ำเนื้อหาระหว่าง Windows 2000 เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์รากแจกจ่าย File System (DFS) tolerant ข้อบกพร่องที่เหมือนกันหรือแบบจำลองโหนดย่อย

บทความนี้อธิบายถึงรายการรีจิสทรีสำหรับ FRS.

หมายเหตุ:คุณไม่ต้องรีสตาร์ FRS สำหรับการตั้งค่าที่จะมีผลบังคับใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น รายการรีจิสทรีบางอย่างอาจไม่มีอยู่ ถ้าไม่มีรายการรีจิสทรีอยู่ และคุณต้องการระบุค่าที่แตกต่างกัน คุณสามารถเพิ่มรายการได้ถ้าคุณใช้ชนิดข้อมูลที่ระบุ

รายการต่อไปนี้จะอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
 • ความรุนแรงแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง (REG_DWORD): ต่ำสุด 0 ค่าสูงสุด 5, 4 การเริ่มต้น (ถ้าติดตั้ง SP2 หรือในภายหลังได้ถูกติดตั้ง ค่าเริ่มต้นคือ 2)
 • ตรวจแก้จุดบกพร่องแฟ้มบันทึก (REG_DWORD): ต่ำสุด 0 ไม่มีค่าสูงสุด 5 การเริ่มต้น
 • ข้อความค่ามากที่สุดบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง (REG_DWORD): ไม่มีค่าต่ำสุด ไม่มีค่าสูงสุด เริ่มต้น 10000
 • DS Polling สั้นช่วงในนาที (REG_DWORD): 1 นาทีต่ำสุด ไม่สูง 5 นาทีสำหรับตัวควบคุมโดเมน 5 นาทีสำหรับการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์สมาชิก
 • DS Polling ยาวช่วงในนาที (REG_DWORD): 1 นาทีต่ำสุด ไม่สูง 5 นาทีสำหรับตัวควบคุมโดเมน 60 นาทีสำหรับการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์สมาชิก
 • จำกัดเนื้อที่ staging ในกิโลไบต์ (REG_DWORD): ไม่มีค่าเริ่มต้นต่ำสุด ไม่มีค่าสูงสุด a5000h หรือ 660 MB
 • Directory ทำงาน (REG_DWORD): เริ่ม n/a ต่ำสุด n/a สูงสุด %SystemRoot%\Ntfrs ต้น
 • ขนาดสมุดรายวัน Ntfs ในเมกะไบต์ (REG_DWORD):
  ติดตั้ง SP2 และรุ่นก่อนหน้านี้: ค่าเริ่มต้นการเมกะไบต์ มากเทรา 2 มากที่สุด น้อยที่สุด 10, 32 MB

  SP3 และรุ่นใหม่กว่า: ค่าเริ่มต้นการเมกะไบต์ สูงสุด 2 มากเทรา (TB), น้อยที่สุด 10, 512 MB
 • ติดตั้ง SP2 outlog ประวัติการเปลี่ยนแปลงในนาที (REG_DWORD): และรุ่นใหม่กว่า: เริ่มต้น 7 วัน (10,080 นาที)
 • บีบอัดแฟ้ม Staging ค่า (REG_DWORD):
  00000000 <hex> 0: ไม่บีบอัดแฟ้ม staging 1: รายการที่มีการจัดเตรียมแฟ้ม (การเริ่มต้น) </hex>
  288160เกิดข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดในการบีบอัดข้อมูล
หมายเหตุ:การตั้งค่านี้จะมีการใช้งานในระบบไฟล์ NTFS และคุณต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการตั้งค่าที่จะมีผลบังคับใช้

คำอธิบายโดยละเอียดของรายการรีจิสทรี FRS

 • ระดับความรุนแรงแฟ้มบันทึกการดีบัก: ควบคุมระดับ verbosity Ntfrs_000x.log แฟ้มในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Debug ระดับความรุนแรงได้รับการกำหนดไปยังงบพิมพ์การตรวจแก้จุดบกพร่องต่าง ๆ ในรหัส เมื่อกำหนดเป็น 0 น้อยที่สุดในการบันทึกเกิดขึ้น การตั้งค่าที่มากที่สุด verbose ไม่ระดับ 5 การตั้งค่าที่สูงกว่าจะครอบคลุมยิ่งขึ้น

  ใช้หมายเลขที่ต่ำลงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหรือหมายเลขที่สูงขึ้นเพื่อดูรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจำลองแบบ
 • แฟ้มบันทึกการดีบัก: หมายเลขของการใช้งานแฟ้มบันทึกที่บันทึก FRS ธุรกรรมการบริการและเหตุการณ์ แฟ้มบันทึกถูกเขียน (FIFO) ในหนึ่งในแบบหนึ่งออก ด้วยหมายเลขสูงสุดที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่ล่าสุด แฟ้มบันทึกหนึ่งถึง "Debug แฟ้มบันทึก" ถูกสร้างในใบสั่งตามลำดับ หลังจากเขียนข้อความการบันทึกสูงสุดที่ Debug ขึ้นสุดล็อก (Nftrs_0005.log), บันทึกต่ำสุดที่ Ntfrs_0001 จะถูกลบออกและหมายเลขเวอร์ชันสำหรับแฟ้มบันทึกที่เหลือเรียก decremented

  ใช้หมายเลขที่สูงขึ้นเพื่อให้รายละเอียดแฟ้มบันทึกปริมาณคงคลังคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่นานขึ้น ใช้หมายเลขที่ต่ำกว่าในการลดความต้องการเนื้อที่ว่างบนดิสก์
 • ข้อความแฟ้มบันทึกมากที่สุดตรวจแก้จุดบกพร่อง: หมายเลขของบรรทัดการจัดเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกตรวจแก้จุดบกพร่องของ Ntfrs_000x.log เดียวกัน รายการ 10000 ใช้ระหว่าง 1-2 MB เนื้อที่ว่างบนดิสก์
 • DS Polling สั้นช่วงในนาที: ช่วงการซึ่ง FRS polls Active Directory เมื่อเริ่มต้นบริการ หรือหลัง จากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก ดำเนินการ polling ช่วงสั้น ๆ แปด FRS และสลับไป polling ช่วงระยะเวลาถ้าไม่ขัดจังหวะ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกที่ทำให้เกิดการลำดับสั้น ๆ polling เพื่อเริ่มต้นใหม่
 • DS Polling ยาวช่วงในนาที: ช่วงการซึ่ง FRS polls Active Directory สำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกหลังจากที่แปดย่อช่วง polling เสร็จสิ้นโดยไม่ได้ถูกขัดจังหวะ FRS ทำ polling ช่วงสั้น ๆ แปด และสลับไปยังช่วงเวลานาน polling หาก ไม่ขัดจังหวะ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกทำให้การลำดับ polling ย่อเกี่ยวกับการตั้งค่าใหม่
 • จำกัดเนื้อที่ staging กิโลไบต์: เนื้อที่ดิสก์ที่จัดสรรให้กับแฟ้มจำนวนสูงสุดเก็บไว้บนดิสก์จนกว่าจะมีการเรียกคืน โดยคู่ค้าของการจำลองแบบ downstream ทั้งหมด ซึ่งควรจะน้อยกว่าจำนวนของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ถ้ามีการตั้งค่าเป็นตัวเลขใหญ่ การจัดเตรียมพื้นที่อาจใช้เนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ที่มีอยู่ทั้งหมดถ้า downstream คู่การจำลองแบบไม่เบิกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความล้มเหลวของการเชื่อมโยงหรือปัญหาของระบบปฏิบัติการ
 • ไดเรกทอรีที่ทำงาน: ที่ตั้งของแฟ้ม Ntfrs.jdb และไฟล์บันทึกที่เกี่ยวข้อง The Jet database should reside on a partition that uses the version of the NTFS file system included with Windows 2000. Modify this value to use a dedicated drive or partition if performance or free disk space becomes an issue.For more information about the Jet database and associated log files and their location, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  221093How to relocate the NTFRS Jet Database and log files
 • Ntfs Journal size in MB controls the size of the USN journal file, a log that records changes to files and directories on NTFS-formatted partitions. NTFRS monitors the NTFS USN journal file for closed files in FRS replicated directories as long as the FRS service is running. Journal wrap errors occur if a sufficient number of changes take place while FRS is turned off such that the last USN change FRS recorded at shutdown no longer exists in the USN journal when FRS next starts. Increasing the USN journal size, and therefore number of changes it can hold before the journal "wraps", decreases the possibility that the USN journal will wrap will occur.

  In Windows 2000 Service Pack 2, valid settings range from 10 to 128 MB with a default of 32 MB. In Windows 2000 Service Pack 3, valid settings range from 4 to 10,000 MB with a default of 512 MB. These settings apply to all volumes hosting an FRS replica tree.

  As a rule of thumb, it is suggested to configure 128 MB of journal per 100,000 files managed by replication on that volume.

  Increases to the USN journal size are realized after stopping and restarting the NTFRS service. Decreases to the USN journal size can only be made by reformatting all volumes containing FRS replicated content.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  292438Troubleshooting journal_wrap errors on Sysvol and DFS replica sets
 • Outlog Change History In Minutes controls outlog change-order retention. The FRS outbound log processing changed in the Windows 2000 post-SP2 hotfix to retain change orders even after you send them to all current downstream partners. This change permits FRS to synchronize with a new downstream partner from the outlog and to avoid a full IDTable scan. This change is helpful in environments where the topology changes frequently. The change is also helpful during a rollout when new members come online in a short time. Because of this change, you cannot rely on dumping the outlog (by using thentfrsutl outlogcommand) to know whether the outlog is empty. To determine the state of the outlog for each outbound partner, you must use the Connstat utility. An additional benefit of this change is that when you dump the outlog, you can find those files that the member has replicated recently. Use the Iologsum utility to generate a sorted report for analysis

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 221111 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbproductlink kbenv kbinfo kbmt KB221111 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:221111

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com