OFF2000: Wystąpił błąd wewnętrzny 2893 podczas podawania długiej nazwy firmy

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 221374 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL221374
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas instalowania pakietu Office może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd wewnętrzny 2893: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Po kliknięciu przycisku OK instalacja jest kontynuowana.

Przyczyna

Taki błąd może wystąpić w przypadku podania nazwy firmy o długości przekraczającej 52 znaki przy użyciu którejkolwiek z następujących metod:
 • Wstawienie wiersza przy użyciu właściwości COMPANYNAME w sekcji Options w pliku Setup.ini.

 • Wpisanie nazwy w polu Firma w kroku 5 Kreatora instalacji niestandardowej

 • Dodanie właściwości COMPANYNAME w wierszu polecenia po uruchomieniu Instalatora pakietu Office w oknie dialogowym Uruchamianie.
UWAGA: Pola Nazwa użytkownika i Nazwa organizacji na stronie Informacje o kliencie Kreatora instalacji niestandardowej są ograniczone do 51 znaków.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, kliknij przycisk OK po pojawieniu się komunikatu o błędzie i normalnym ukończeniu instalacji. Po zastosowaniu tej metody nazwa firmy zostanie obcięta po 52 znakach.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Materiały referencyjne

Więcej informacji dotyczących instalacji pakietu Office 2000 podano w dokumentacji zestawu Microsoft Office 2000 Resource Kit. Dokumentację można wyświetlić w trybie online pod adresem:
http://www.microsoft.com/office/ork
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania określonych błędów Instalatora pakietu Office, kliknij łącze poniżej:
Windows Installer Errors for Office 2000
Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania błędów pakietu Office, kliknij łącze poniżej:
Troubleshooting Office 2000

Właściwości

Numer ID artykułu: 221374 - Ostatnia weryfikacja: 23 lutego 2014 - Weryfikacja: 5.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kberrmsg kbpending xlwinsetup KB221374

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com