ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดโครงการ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2: "คำจำกัดความที่แสดงรายการของแอสเซมบลีอยู่ไม่ตรงกับการอ้างอิงแอสเซมบลี"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2216460 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ SQL Server จัดการ Studio หรือ Windows Explorer เพื่อเปิดโครงการล่าสุด ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ระดับชั้นที่ไม่ได้ลงทะเบียน (ยกเว้นจาก HRESULT: 0X80040154(REGDB_E_CLASSNOTREG))
คำจำกัดความที่แสดงรายการของแอสเซมบลีอยู่ไม่ตรงกับการอ้างอิงแอสเซมบลี (ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0x80131040)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การติดตั้ง--เคียงข้างกันของทั้ง SQL Server 2008 และ SQL Server 2005 สำหรับนักพัฒนารุ่นหรือการติดตั้ง--เคียงข้างกันของทั้ง SQL Server 2008 R2 และ SQL Server 2005 สำหรับนักพัฒนา Edition

การแก้ไข

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2008

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968382 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คสำหรับ SQL Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2527041วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 2 ครั้งแรก

ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 ครั้งแรก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2216460 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbinfo kbexpertiseinter kbprb kbbug kbfix kbtshoot kbsurveynew kberrmsg kbmt KB2216460 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2216460

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com