A SQL Server 2008 หรือแบบสอบถาม SQL Server 2005 วิเคราะห์บริการ ROLAP ส่งกลับค่าผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2216472 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณรันการสอบถาม ROLAP ที่เกี่ยวข้องกับมิติแม่/ลูกหลาย และใช้ตารางนิพจน์ทั่วไป (CTE), แบบสอบถาม ROLAP สามารถส่งคืนผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในสถานการณ์บางอย่าง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • แหล่งข้อมูลของพาร์ติชัน ROLAP SQL Server 2005 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า และจึงนั้นสนับสนุนตารางนิพจน์ทั่วไป (CTE)
 • พาร์ติชันมีการเข้าถึงในโหมด ROLAP ซึ่งอาจเนื่องจากขนาดอย่างใดอย่างหนึ่งในโหมดการจัดเก็บ ROLAP หรือพาร์ติชันได้ ROLAP หรือ HOLAP เก็บโหมด
 • มีอย่างน้อยสองมิติการแม่/ลูกอ้างอิง โดยพาร์ติชัน และหนึ่งเหล่านั้นถูกผูกไว้กับแบบสอบถามที่มีชื่อและอื่น ๆ ไปยังตารางใน DataSourceView
เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ นี้ส่งผลกับ mixture CTEs และไม่ใช่แบบ CTEs ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถาม SQL ที่สร้างขึ้นสำหรับการสอบถาม ROLAP และจากนั้น คุณจะพบปัญหา

การแก้ไข

service pack ข้อมูล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ปัญหานี้ได้ก่อนแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบ drillthrough แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms145964.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2216472 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2216472 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2216472

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com