Błąd „Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit” podczas dodawania dużego załącznika do wiadomości e-mail w programie Outlook 2010

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2222370 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

SymptomyPodczas próby dodania załącznika do wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Outlook 2010 zwracany jest następujący komunikat o błędzie:

Rozmiar załącznika przekracza dopuszczalny limit.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zrzut ekranu z tym błędem.

Przyczyna

Ten problem ma jedną z poniższych przyczyn, zależnie od rodzaju używanego konta e-mail.

Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)

Ten komunikat o błędzie jest zwracany, ponieważ w programie Outlook 2010 wprowadzono nowy domyślny limit rozmiaru załącznika wynoszący 20 megabajtów (20480 KB) dla internetowych kont e-mail. Dzięki temu limitowi można zapobiec wielokrotnym próbom przekazania bardzo dużych załączników o rozmiarach przekraczających limity stosowane przez większość usługodawców internetowych. Ten limit ma zastosowanie w przypadku dodawania jednego dużego załącznika o rozmiarze przekraczającym 20 megabajtów (MB) lub kilku załączników o łącznym rozmiarze przekraczającym 20 MB.

Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server

W przypadku korzystania ze skrzynki pocztowej programu Exchange Server ten komunikat o błędzie jest domyślnie zwracany po dołączeniu co najmniej jednego elementu do wiadomości, gdy łączny rozmiar załączników przekracza 10 MB (10240 KB). Ten limit dotyczący załączników nie ma związku z nowym limitem dla internetowych kont e-mail wprowadzonym w programie Outlook 2010. Limit dotyczący skrzynki pocztowej programu Exchange jest związany z ustawieniem Maksymalny rozmiar wysyłania konfigurowanym w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu przez administratora programu Exchange.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zrzut ekranu: okno dialogowe Właściwości ustawień transportu.


Rozwiązanie

Procedura modyfikowania domyślnego limitu dotyczącego załączników zależy od typu konta e-mail używanego w programie Outlook 2010.

WażneTen artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemach Windows XP i Windows Vista

Internetowe konto e-mail (POP3, IMAP lub HTTP)

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50510
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie zmodyfikować domyślny limit rozmiaru załączników dotyczący internetowego konta e-mail w programie Outlook 2010, wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ pracę programu Outlook.
 2. Uruchom Edytor rejestru.
 3. Zlokalizuj i zaznacz jeden z następujących podkluczy rejestru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Uwaga Jeśli ta ścieżka rejestru nie istnieje, należy ją utworzyć ręcznie.
 4. W obszarze tego podklucza dodaj następujące dane rejestru:

  Typ wartości: DWORD
  Nazwa wartości: MaximumAttachmentSize
  Dane wartości: Liczba całkowita określająca największy dopuszczalny łączny rozmiar załączników. Aby na przykład skonfigurować limit o wartości 30 MB, określ wartość 30720 (dziesiętnie).
  Uwagi
  • Aby nie konfigurować limitu dla załączników, należy określić wartość zero (0).
  • Aby skonfigurować limit mniejszy niż wartość domyślna 20 MB, należy określić wartość mniejszą niż 20 MB.
 5. Zamknij Edytor rejestru.
 6. Uruchom program Outlook.

Konto e-mail programu Microsoft Exchange Server

W przypadku korzystania z konta programu Exchange Server w programie Outlook 2010 nie jest stosowany nowy limit o wartości 20 MB, który dotyczy internetowych kont e-mail. Zamiast tego program Outlook stosuje limit skonfigurowany na serwerze programu Exchange. Aby zmodyfikować ustawienie służące do sterowania rozmiarem wiadomości wysyłanych za pośrednictwem konta programu Exchange Server, wykonaj poniższe czynności.

Uwagi
 • Te czynności dotyczą programu Exchange Server 2007. Podobne czynności należy wykonać w przypadku innych wersji programu Exchange.
 • To ustawienie programu Exchange Server dotyczy wszystkich wersji programu Outlook, a nie tylko programu Outlook 2010.
 • Tylko administrator programu Exchange może wprowadzić zmiany podane w poniższej procedurze. Zwykli użytkownicy nie mają dostępu do Konsoli zarządzania programu Exchange.
 1. Uruchom Konsolę zarządzania programu Exchange.
 2. W obszarze Konfiguracja organizacji kliknij pozycję Transport centralny.
 3. Na karcie Ustawienia globalne kliknij pozycję Ustawienia transportu. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem.

 4. W sekcji Ustawienia transportu w okienku Akcje kliknij pozycję Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Właściwości ustawień transportu skonfiguruj wartość ustawienia Maksymalny rozmiar wysyłania (KB).
 6. Kliknij przycisk OK.
Uwaga W związku z tym, że serwer programu Exchange ma pamięć podręczną dla różnych ustawień, ta zmiana nie zostanie uwzględniona natychmiast. Zanim program Outlook rozpozna tę zmianę, może upłynąć kilka godzin.

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2222370 - Ostatnia weryfikacja: 25 marca 2014 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2010
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme KB2222370

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com