Jak dodawać lub usuwać składniki systemu Windows przy użyciu narzędzia Sysocmgr.exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 222444 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak dodawać lub usuwać składniki systemu Windows przy użyciu narzędzia Sysocmgr.exe.

Więcej informacji

Narzędzia Sysocmgr.exe można używać w wierszu polecenia do dodawania lub usuwania składników systemu Windows. Z narzędziem Sysocmgr.exe można stosować następujące przełączniki wiersza polecenia:
 • /i:ścieżka do pliku Sysoc.inf, gdzie ścieżka do pliku Sysoc.inf jest pełną ścieżką do pliku Sysoc.inf, na przykład:

  c:\windows\inf\sysoc.inf
  						
 • /u:ścieżka do pliku odpowiedzi, gdzie ścieżka do pliku odpowiedzi jest pełną ścieżką do pliku odpowiedzi, który zawiera listę elementów do dodania lub usunięcia.
 • /q — powoduje uruchomienie narzędzia Sysocmgr.exe w trybie cichym (bez wyświetlania stron)
 • /r — powoduje pominięcie ponownego rozruchu (jeśli jest to konieczne)
Uwaga Ta procedura nie działa i nie jest obsługiwana w przypadku usługi faksowania firmy Microsoft, programu Windows Media Player, modelu COM+ i narzędzia Distributed Transaction Coordinator. Są to składniki, których nie można usunąć. Ponadto w systemie Windows 2000 ta procedura nie działa przypadku usługi faksowania firmy Microsoft. Dzieje się tak, ponieważ usługa faksowania systemu Microsoft nie jest indywidualnym składnikiem systemu Windows 2000. Jest ona składnikiem podrzędnym większej grupy w systemie Windows 2000.

Plikiem odpowiedzi może być dowolny plik odpowiedzi systemu Windows. Plik ten analizuje wyłącznie sekcje [Components] i [NetOptionalComponents]. Oto przykładowa zawartość pliku:
[Components]
Netoc = on
Reminst = on
Paint = off
pinball = off
Solitaire = off

[NetOptionalComponents]
lpdsvc = 1
SimpTcp = 1
wins = 1
				
Aby rozpocząć instalowanie lub odinstalowywanie tych składników przy użyciu narzędzia Sysocmgr.exe, wpisz następujące polecenie (plik zapisany jako c:\ocm.txt):
sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:c:\ocm.txt
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją nienadzorowaną.

Właściwości

Numer ID artykułu: 222444 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 5.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB222444

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com