Opis narzędzia Kontroler plików systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 222471 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL222471
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisane narzędzie Kontroler plików systemowych (Sfc.exe), używane przez funkcję o nazwie Ochrona plików systemu Windows (WFP).

Więcej informacji

Kontroler plików systemowych daje administratorowi możliwość skanowania wszystkich chronionych plików w celu sprawdzenia prawidłowości ich wersji. Kontroler plików systemowych sprawdza również, a w razie konieczności także ponownie wypełnia, folder %SystemRoot%\System32\Dllcache. Jeżeli folder Dllcache jest uszkodzony albo nie nadaje się do użytku, można wydać polecenie sfc /scanonce albo sfc /scanboot aby naprawić jego zawartość.

Składnia akceptowana przez narzędzie Kontroler plików systemowych

 • Przełącznik /scannow powoduje skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych i zastąpienie tych, które są w nieprawidłowej wersji, wersjami prawidłowymi, aprobowanymi przez firmę Microsoft. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows.
 • Przełącznik /scanonce powoduje jednokrotne skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows.
 • Przełącznik /scanboot powoduje skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych przy każdym uruchomieniu komputera. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows.
 • Przełącznik /cancel powoduje anulowanie wszystkich oczekujących na wykonanie operacji skanowania chronionych plików systemowych.
 • Przełącznik /enable powoduje przejście funkcji WFP w tryb normalnej pracy.
 • Przełącznik /purgecache powoduje przeczyszczenie buforu plików i natychmiastowe skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych. Wymaga to dostępu do instalacyjnych plików źródłowych systemu Windows. Wydanie polecenia z tym przełącznikiem jest wymagane po wcześniejszym wykonaniu polecenia /cachesize=x.
 • Przełącznik /cachesize=x służy do ustawiania rozmiaru buforu plików. Jednostką są megabajty (MB). Po wydaniu polecenia z tym przełącznikiem należy ponownie uruchomić komputer i wykonać polecenie /purgecache, aby dostosować wielkość buforu na dysku.
 • Przełącznik /quiet powoduje zastępowanie wszystkich plików w nieprawidłowych wersjach bez monitowania użytkownika.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji WFP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222193 Opis funkcji Ochrona plików systemu Windows 2000

Właściwości

Numer ID artykułu: 222471 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbinfo kboswin2000 kbtool KB222471

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com