วิธีการทำให้ PowerPoint โดยใช้ 5.0 c ++ Visual หรือ c ++ 6.0 ที่แสดงผลด้วยระดับชั้นมูลฐาน Microsoft The

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 222960 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้ Microsoft PowerPoint โดยใช้ 5.0 c ++ Visual หรือ c ++ 6.0 ที่แสดงผลด้วย The Microsoft มูลฐานระดับชั้น (MFC)

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยใช้การดำเนินการอัตโนมัติใน PowerPoint คุณสามารถโดยทางโปรแกรมพิมพ์ แสดงภาพนิ่ง และดำเนินการสิ่งที่คุณสามารถทำ interactively ส่วนใหญ่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง และเรียกใช้ตัวอย่างการดำเนินการอัตโนมัติ:
 1. สร้างการโต้ตอบโดยใช้ MFC EXE โครงการใหม่
 2. เพิ่มปุ่มไปยังกล่องโต้ตอบของคุณและจัดการ BN_CLICKED สำหรับดังกล่าว
 3. OPENClassWizard(Ctrl + W), คลิกการดำเนินการอัตโนมัติแท็บ คลิกเพิ่มระดับชั้นและมีเลือกจากไลบรารีของชนิด.
 4. ไปยังไดเรกทอรีที่คุณติดตั้ง Office (ตัวอย่างเช่น C:\Program Files\Microsoft Office\Office) และเลือกMsppt8.olb. ไลบรารีวัตถุ PowerPoint สำหรับ PowerPoint 2000 ชื่อ Msppt9.olb ไลบรารีวัตถุ PowerPoint สำหรับ PowerPoint 2002 Msppt.olb และมัน อยู่ โดยค่าเริ่มต้น ในโฟลเดอร์ c:\Program Office\Office10 Files\Microsoft ไลบรารีวัตถุ PowerPoint สำหรับ Microsoft Office PowerPoint 2003 คือ Msppt.olb และมัน อยู่ โดยค่าเริ่มต้น ในโฟลเดอร์ c:\Program Office\Office11 Files\Microsoft
 5. เลือกทั้งหมดคลาสจะค้นหา และคลิกตกลงเมื่อต้องการกลับไปยังโครงการของคุณ ClassWizard มีสร้างการดำเนินการบางอย่างอัตโนมัติ "wrapper คลาส" จากไลบรารีชนิด PowerPoint และสร้างแฟ้ม Msppt8.h และ Msppt8.cpp
 6. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อจัดการปุ่มของคุณ:
  // Start PowerPoint.
  _Application app;
  COleException e;
  if(!app.CreateDispatch("Powerpoint.Application", &e)) {
    CString str;
    str.Format("CreateDispatch() failed w/err 0x%08lx", e.m_sc),
    AfxMessageBox(str, MB_SETFOREGROUND);
    return;
  }
  
  // Make it visible.
  app.SetVisible(TRUE);
  
  // Get Presentations collection and add a new presentation.
  Presentations presSet(app.GetPresentations());
  _Presentation pres(presSet.Add(TRUE));
  
  // Get Slides collection and add a new slide.
  Slides slideSet(pres.GetSlides());
  _Slide slide1(slideSet.Add(1, 2));
  
  // Add text to slide, by navigating the slide as follows:
  // slide1.shapes(#).TextFrame.TextRange.Text
  {
    Shapes shapes(slide1.GetShapes());
    Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)1)));
    TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());
    TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());
    textRange.SetText("My first slide");
  }
  {
    Shapes shapes(slide1.GetShapes());
    Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)2)));
    TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());
    TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());
    textRange.SetText("Automating PowerPoint is easy\r\n"
     "Using Visual C++ is powerful!");
  }
  
  // Add another slide with a chart.
  _Slide slide2(slideSet.Add(2, 5));
  
  // Add text to slide as before.
  {
    Shapes shapes(slide2.GetShapes());
    Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)1)));
    TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());
    TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());
    textRange.SetText("Slide 2's topic");
  }
  {
    Shapes shapes(slide2.GetShapes());
    Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)2)));
    TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());
    TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());
    textRange.SetText("You can create and use charts "
     "in your PowerPoint slides!");
  }
  
  // Add a chart where the default one was created.
  {
    // First get coordinates of old chart.
    float cTop, cWidth, cHeight, cLeft;
    Shapes shapes(slide2.GetShapes());
    Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)3)));
    cTop = shape.GetTop();
    cWidth = shape.GetWidth();
    cHeight = shape.GetHeight();
    cLeft = shape.GetLeft();
  
    // Delete original chart.
    shape.Delete();
  
    // Now add your own back where old one was.
    Shape tmpShape(shapes.AddOLEObject(cLeft, cTop, cWidth, cHeight,
     "MSGraph.Chart", "", 0, "", 0, "", 0));
  }
  
  // Add another slide, with an Organization chart.
  _Slide slide3(slideSet.Add(3, 7));
  
  // Add text to slide as before.
  {
  
    Shapes shapes(slide3.GetShapes());
    Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)1)));
    TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());
    TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());
    textRange.SetText("The rest is only limited by your Imagination");
  }
  // Add a chart where the default one was created.
  {
    // First get coordinates of old chart.
    float cTop, cWidth, cHeight, cLeft;
    Shapes shapes(slide3.GetShapes());
    Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)2)));
    cTop = shape.GetTop();
    cWidth = shape.GetWidth();
    cHeight = shape.GetHeight();
    cLeft = shape.GetLeft();
  
    // Delete original chart.
    shape.Delete();
  
    // Now add your own back where old one was.
    // The next line assumes you have the Microsoft OrgChart application
    // installed and registered on your computer.
    Shape tmpShape(shapes.AddOLEObject(cLeft, cTop, cWidth, cHeight,
     "OrgPlusWOPX.4", "", 0, "", 0, "", 0));
  }
  
  // Setup slide show properties.
  for(int i=1; i<=3; i++) {
    _Slide slide(slideSet.Item(COleVariant((long)i)));
    SlideShowTransition sst(slide.GetSlideShowTransition());
    sst.SetEntryEffect(513); // Random.
    sst.SetAdvanceOnTime(TRUE);
    sst.SetAdvanceTime(5.0); // 5-seconds per slide.
  }
  // Prepare and run a slide show.
  {
    SlideShowSettings sss(pres.GetSlideShowSettings());
    sss.SetShowType(3); // Kiosk.
    sss.SetLoopUntilStopped(TRUE);
    sss.SetRangeType(1); // Show all.
    sss.SetAdvanceMode(2); // Use slide timings.
    SlideShowWindow ssw(sss.Run()); // Run show.
  }
  
  // Sleep so user can watch slide show.
  ::Sleep(15000);
  
  // Tell PowerPoint to quit.
  app.Quit();
  					
 7. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เพียงก่อนการใช้ตัวจัดการปุ่มของคุณ:
  #include "msppt8.h" //msppt9.h for PowerPoint 2000, msppt.h for PowerPoint 2002 and PowerPoint 2003
  
  // Ole initialization class.
  class OleInitClass {
  public:
    OleInitClass() {
     OleInitialize(NULL);
    }
    ~OleInitClass() {
     OleUninitialize();
    }
  };
  // This global class calls OleInitialize() at
  // application startup, and calls OleUninitialize()
  // at application exit.
  OleInitClass g_OleInitClass;
  					
 8. การคอมไพล์ และเรียกใช้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัตโนมัติโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office จาก c ++ Visual คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196776สำนักงาน c ทำงานอัตโนมัติโดยใช้ Visual ++

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 222960 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Foundation Class Library 4.2
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
Keywords: 
kbautomation kbhowto kbmt KB222960 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:222960

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com